Tobias bildsida - Bilder från april 2018

Här har jag lagt upp bilder som jag har tagit under april månad 2018, med inriktning på järnvägsfotografier.

Bilderna finns med beskrivande bildtext under och ligger utlagda i den ordning som jag tagit dem!

Observera att denna sidan uppdateras fortlöpande allt eftersom jag tar fler bilder och publicerar dessa.

Lite av det som dyker upp denna månad är:


Bildsida 2017 - Bilder från december månad 2017
Bildsida 2018 - Bilder från januari månad 2018
Bildsida 2018 - Bilder från februari månad 2018
Bildsida 2018 - Bilder från mars månad 2018
Av Tobias Jäderup


Vi börjar april månad med en bild på Blåklintsbuss 8525 som vi ser på Svarvargatan i Mjölby påväg ner mot Mjölby station den 1 april.
Då järnvägen Mjölby-Motala(-Hallsberg) var avstängd hela påskhelgen så fick pendeltågen till Motala ersättas med buss via Skänninge.


Samma buss är här påväg tillbaka igen mot Motala och vi ser den även nu på Svarargatan.


Blåklintsbuss 8532 ankommer här strax Mjölby station också den från Motala och vi ser den på Järnvägsgatan.


Samma buss passerar framför Netto påväg tillbaka mot Motala igen, nu på Svarvargatan.


X51 9007 inväntar avgångstiden från Norrköping vidare mot Linköping som tåg 80371 påväg från Örebro via Hallsberg samma dag.
Dessa tåg går normalt från Hallsberg via Motala till Mjölby men var under påskhelgen omledda via Norrköping till Linköping p.g.a banarbeten.


Det är ny dag den 2 april och jag är ute för att fota lite ovanligare omledningståg i samband med påskhelgens banarbeten på olika platser.
Här kommer Snälltågets tåg 3935 (annonseras som 3941) från Stockholm till Malmö vid Mellösa på fd TGOJ-banan via Eskilstuna-Flen.


Samma tåg några sekunder senare när man rundar kurvan invid Mellösasjön med 193 253 främst i tåget och 193 255 sist. Att man har två lok beror på att det här var kort vändtid i Malmö.


En liten stund senare ser vi det omledda X2-tåget 529, här som tåg 99327 från Stockholm till Flen där det fick sitt ordinarie tågnummer.


Samma tåg återigen vid kurvan invid Mellösasjön påväg från Stockholm mot Malmö.


Nobina 7027 passerar här i utkanten av Mellösa på linje 415 mot Flen.


Lugnet rådde samma förmiddag vid stationen i Hälleforsnäs.


Jag svängde in till stationsområdet i Bälgviken och just som jag stannat så passerade X50 9002 + 9004 förbi den gamla plattformen med tåg 2128 påväg mot Sala.


Ytterligare en bild på den gamla plattformen i Bälgviken.


Förflyttar mig nu till utkanten av Köping, närmare bestämt strax sydväst om Munktorp vid Björke där X74 006 passerar med tåg 12054 från Stockholm mot Göteborg.
Även detta tåg omleds en annan väg för att det är banarbete mellan Stockholm C och Stockholm S och går därför på enkelspåret här mot Örebro/Hallsberg och sedan vidare.


X2-tåg 20507 (ord. tåg 630) var påväg från Karlstad mot Stockholm när det passerade ungefär samma plats, även det ett omlett tåg som normalt går via Västra stambanan till Stockholm.


X40 3310 + X40-3 3336 ankommer senare till Köping med tåg 732 från Stockholm mot Hallsberg.


I Köping mötte man detta tåget, tåg 10173 från Göteborg till Stockholm bestående av X40-3 3326 + X40 3302.


En vy med plattform och stationshus i Köping.


Ett par skrotvagnar står uppställda på bangården.


Ytterligare ett omlett X2-tåg, denna gången tåg 22181 (ord. tåg 30430) från Göteborg via b.la Borås och Hallsberg mot Stockholm som här passerar Köping.


När jag stod och väntade på nästa omledningståg vid Högsta strax söder om Köping så dök detta tåget. Det är tåg 54455 från Åsbro till Kolbäck med PLB 9020 + CSM 4.


En bild på tåget åt andra hållet.


Så dyker X55 3358 upp vid samma plats, Högsta med tåg 20486 från Stockholm mot Karlstad.


X51 9012 ankommer Hallsberg norrifrån på en sträckning de normalt inte kommer från, nämligen från Katrineholm. Det är tåg 80309 (annonseras 28178) från Linköping mot Gävle som vi ser.


Vid västra änden av Hallsberg utmed Västra Storgatan ska man flytta ut Västra stambanans spår och då måste även vägen flyttas.
Anledningen till flytten är att man ska bygga dubbelspår på banan mot Mjölby som går innanför och då måste man flytta stambanan ett par meter.
Här ser vi platsen vid informationstavlan när man kommer in mot Hallsberg där vägen kommer att flyttas åt höger i bild.


Vi går längre fram längsmed vägen in mot Hallsberg.


Ytterligare en bild från Västra Storgatan utmed järnvägen före man flyttar vägen.


Och en bild åt andra hållet med rangertornet vid bangården i bakgrunden.


Man har påbörjat arbeten inför flytten av järnvägen.


Under natten till den 4 april spårade ett arbetsfordon ur vid Väring norr om Skövde på Västra stambanan vilket gjorde att det blev trafikstopp på banan under hela förmiddagen.
Fjärrtågen fick då omledas via Falköping-Nässjö-Katrineholm för att komma på rätt väg igen då banan inte var trafikeringsbar medan man röjde upp på olycksplatsen.
Tåget på bilden är MTR Express tåg 12021 med X74 001 + 004 påväg från Stockholm till Göteborg, här med tågnummer 24311 när det passerar Hulterstad strax söder om Mjölby.


Så flyttar vi oss söderut till Jönköpingsbanan där X74 005 "Trainy McTrainface" passerar med tåg 96057 (ord. tåg 12024) från Göteborg mot Stockholm.


Samma tåg på samma plats återigen.


De båda vagnarna vi såg förut vid Mjölby kommer här nu vid Rommelsjö strax utanför Tenhult med tåg 24642 fast nu med X74 004 + 001 påväg mot Göteborg.


Samma båda vagnar rullar här några minuter senare ut från Tenhult påväg mot Göteborg.


Vi hoppar fram till den 8 april då vi ser godståg 4621 Hallsberg rbg-Helsingborgs godsbangård med Rd2 1073 rulla in mot Mjölby.


Rester av industrispår i Skänninge den 11 april med en plankorsning för Linköpingsgatan.


Här ses spåret i riktning bort mot Stenaskroten och kopplingen mot "vanliga" järnvägen. Åt andra hållet mot Lantmännen var spåret rivet.


Den 12 april passerar Y32 1407 förbi Skeppshult mellan Landeryd och Smålandsstenar med tåg 7642 från Halmstad mot Jönköping.


Trots att tågen slutade att stanna här i Skeppshult 1996 ligger plattformen fortfarande kvar, dock rätt sliten. Här vy mot Smålandsstenar och norrut.


Och här en vy söderut, mot Halmstad.


Norrköpings kommun började den 16 april ett långt arbete som sträcker sig fram till augusti månad med att byta spår för spårvägen på Värmlandsgatan.
Spårvagnstrafiken är helt inställd mellan Norr tull-Vidablick/Fridvalla under denna period och ersätts av bussar.
Jag passade under en rast i Norrköping den 14 april på att dokumentera lite före spårbytet startade och här ser vi vyn från Hagaskolans hållplats ned mot gamla E4'an.


M06 41 har just korsat gamla E4'an, nuvarande Riksvägen på sin väg mot Fridvalla. Som synes är spåret i behov av utbyte här.


Korsningen med Riksvägen sett upp mot Hagaskolan.


Man kommer även att göra lite kapacitetshöjande åtgärder vid hållplatserna. Här ser vi hållplatsen Himmelstalundsvägen.


M06 33 passerar just över Himmelstalundsvägen och ankommer strax hållplatsen med samma namn bakom.


Spåren svänger sedan höger längsmed Värmlandsgatan och korsar här Almstagatan och här ses också behovet av ett utbyte.


Samma plats fast åt andra hållet.


M06 45 passerar kurvan vid Almstaplan påväg mot Vidablick.


Och på andra hållet kommer M06 32 påväg mot Klockaretorpet.


Här närmar vi oss nästa hållplats Marielund.


Och vi blickar tillbaka mot Himmelstalundsvägen.


M06 34 ankommer hållplatsen Marielund påväg mot Fridvalla.


Och här avgår samma vagn åter från samma hållplats.


Spåren vidare bort mot Matteusskolan ungefär vid korsningen med Bergslagsgatan.


Vi närmar oss Norra promenaden och Matteusskolans hållplats.


Spåren i riktning bort mot Marielund.


Och här svänger spåren bort in mot Matteusskolans hållplats.


Vid Matteusskolans hållplats kan man få en rätt rolig vy när spårvagnarna kommer uppför backen och här är det M06 37 påväg mot Vidablick.


Vi hoppar fram till den 17 april då ett stenras inträffade i en tunnel på Grödingebanan som sträcker sig från Järna via Södertälje Syd Övre till Flemingsberg.
Detta stenras gjorde att samtliga fjärr- och regionaltåg fick ledas om via "gamla banan", dvs den bana som pendeltågen Södertälje-Flemingsberg och norrut använder vilken fjärrtågen normalt inte kör på.
Här ser vi ett av MTR Express tåg med X74 005, här tåg 24910 Järna-Flemingsberg, men ordinarie tågnummer är 12024 påväg från Göteborg mot Stockholm som passerar förbi Tullinge station.


En stund senare är vi i Tumba där vi ser Rc6 1347 med ett omlett ordinarie tåg 10224 från Norrköping mot Stockholm, här som omledningståg 24912 Järna-Flemingsberg.


Ett X2-tåg passerar också det förbi Tumba i full fart, här ordinarie tåg 524 från Malmö mot Stockholm men med omledningsnummer 24914.


Ytterligare ett av MTR Express tåg med X74 004 med omledningståg 24601 Flemingsberg-Järna, ordinaire tåg 12029 från Stockholm mot Göteborg som här passerar genom Rönninge.


Traveller 340 står för Närtrafiken på linje 731 mot Uttringe som här avgår från Rönninge station.


En linjebild mellan Garnudden (en krysstation strax norr om Rönninge) och just Rönninge på omledningståg 24597, ordinarie tåg 529 från Stockholm mot Malmö/Köpenhamn.


Och lite längre bort i samma kurva fast åt andra hållet kommer här omledningståg 24924, ordinarie tåg 526 från Malmö mot Stockholm.


Nu kommer tre bilder från samma vinkel i princip, vi börjar med X60 6019 + 6030 i tåg 2234 från Södertälje Centrum mot Uppsala.


Sedan kommer ett loktåg med Rc6 1407 från Hallsberg och det är omledningståg 24922 från Järna mot Flemingsberg för att därifrån fortsätta som sitt ordninarie tåg 10126 mot Stockholm.


Sista tåget från denna platsen som ligger precis vid krysstationen Garnudden blir på omledningståg 24926, ordinarie tåg 528 från Malmö mot Stockholm.


Vidare till Östertälje där vi först ser den tillfälliga träplattform som ska användas när tågen vänder här i samband med ombyggnad av bangården vid Södertälje Centrum.


X74 002 "Ingvar" passerar förbi Östertälje med omledningståg 24619 mot Järna för att därifrån fortsätta som ordinarie tåg 12033 mot Göteborg.


Och bara någon minut senare åt andra hållet kommer Rc6 1394 från Norrköping med omledningståg 24932 för att vid Flemingsberg åter ta ordinarie tågnummer 230 mot Stockholm.


Rc6 1420 rusar genom Östertälje med omledningståg 24934, ordinarie tåg 10130 från Hallsberg mot Stockholm.


Nu förflyttar jag mig istället till utkanten av Östertälje, närmare bestämt strax öster om Östertälje där en mindre bro korsar järnvägen.
Här kommer först X40 3302 i omledningståg 24623, ordinarie tågnummer 269 från Gävle mot Linköping.


Godståg 6454 bestod idage endast av ett lok, nämligen av Rd2 1128 som här är påväg från Södertälje hamn mot Tomteboda.


Nästa tåg genom kurvan blir omledningståg 24936 som egentligen är X2-tåg 530 från Köpenhamn mot Stockholm.


Ordinarie pendeltåg på platsen och här är det X60 6040 + 6078 som är påväg från Upplands Väsby mot Södertälje Centrum som tåg 2937.


Så kommer ett omledningståg och det är tåg 24635, ordinarie tåg 535 från Stockholm mot Malmö.


Ett sista omledningståg på samma plats blir på Tågabs tåg 24639, ordinarie tåg 17051 från Stockholm mot Karlstad med Rc3 1041 främst.


Sedan förflyttar jag mig till det s.k "Gläntanspåret" som sträcker sig från Södertälje Syd Undre direkt till Eskilstunabanan och är en del av den gamla Eskilstunabanan.
Här är det riktigt ovanligt att det går persontåg men p.g.a stoppet fick Eskilstunatågen köra denna vägen för att komma rätt väg från omledningssträckan mot Eskilstuna.
Vi ser här Rc6 1377 som tar kurvan invid Gläntanvägen och har just passerat under Nyköpingsvägen med tåg 10939 från Stockholm via Södertälje hamn mot Eskilstuna/Örebro.


Ytterligare en bild från samma plats på samma tåg fast det kommit lite närmare mig.


X55 3362 ankommer till Södertälje Syd Undre där det normalt inte stannar, utan det stannar på den övre stationen.
Här som omledningståg 24645 för att i Järna åter få normala tågnumret 637 på sin väg från Stockholm mot Karlstad.
Till vänster om plattformarna ses det s.k "Gläntanspåret" direkt till Eskilstunabanan vilket som sagt är en del av den gamla Eskilstunabanan före man byggde Svealandsbanan på 90-talet.


En sista bild på ett omledningståg för denna gången blir på detta X2-tåg 24655, ordinarie tåg 10537 från Stockholm mot Malmö som här passerar förbi Södertälje hamn.


Bangården vid Södertälje Centrum ska under våren/sommaren 2018 byggas om och då ska b.la plattformarna breddas. Denna plattformen för Gnestatågen kommer att få plattformstak och en bredare plattform.


Ytterligare en bild på den plattformen i en annan vinkel.


Även plattformen för Stockholmstågen, dvs vid spår 5 och 6 kommer att breddas och förses med plattformstak hela vägen ut.


En bild åt andra hållet, dvs mot Södertälje hamn.


Arriva 7947, en Mercedes-Benz Citaro från 2005 ser vi här på Grönlandsgatan i Kista på linje 523 mot Sollentuna station.


I Kista pågår just nu ett projekt för självkörande bussar på en slinga mellan Kista Galleria och hotellet Scandic Victoria Tower som syns till vänster i bakgrunden.
Bussarna är från EasyMile och kommer att rulla fram till sommaren 2018 som en slags försöksverksamhet för just detta.
Här ser vi en av bussarna, Nobina 3807 avgå från hållplatsen Grönlandsgången påväg ned mot Kista Galleria.


Samma buss kör här tillbaka upp igen mot Scandic Victoria Tower.


Interiören i samma buss.


Här ser vi bussen invid andra ändhållplatsen vid Scandic Victoria Tower.


Och här avgår den på en ny tur ned mot Kista Galleria.


Arriva 7905 är påväg mot Jakobsbergs station och passerar här utanför Victoria Tower vid hållplatsen Kistagången.


Här vid Rissne rakt ned på gräsplätten ska det bli en framtida spårvägshållplats när Tvärbanans Kistagren öppnas om ett par år. Denna bilden är tagen i riktning mot Kista.


Och en bild åt andra hållet från samma plats, dvs mot Solvalla, Bromma och nuvarande Tvärbanan.


Den 20 april åkte jag och min flickvän på en weekendresa till Lissabon i Portugal och här ser vi inflygningen dit från ett av TAP Portugals Airbus 320-plan.


Från flygplatsen i Lissabon tar man smidigt tunnelbanan in mot stan.


Efter att ha checkat in på hotellet så tog vi en tur över floden Tajo till Almada som ligger på andra sidan floden från Lissabon sett.


Precis vid färjeterminalen på Almada ligger spårvagnshållplatsen Cacilhas där spårvagn (egentligen tunnelbana) linje 1 samt 3 går från och trafiken sköts av MTS (Metro Transportes do Sul).


Vagnarna är av typ Siemens Combino och här är det MTS C012 som ankommer ändhållplatsen Cacilhas på linje 1 från Corroios.


Ena av pendlarbåtarna för företaget Transtejo, M/S Sintrense ankommer strax Almada och Cacilhas. I bakgrunden ses Lissabon.


Vid färjeläget och järnvägsstationen Cais do Sodré passerar även spårvägen och här ser vi en av de äldre vagnarna här på förarutbildning.


Åt andra hållet på linje 15 ser vi Carris 565 invänta vid rödljuset.


Och så en låggolvsvagn, Carris 510 på samma plats, också den påväg mot Belem.


I Lissabon finns det också äldre röda vagnar som går under konceptet "Hills tramcar tour" som kör runt på intressanta platser i stan.
Här avgår en sådan vagn, vagn nr 7 från Praça da Figueira och korsar gatan R. dos Fanqueiros.


Vi hoppar fram till lördagen den 21 april och vi befinner oss nu invid Aqueduto das Águas Livres som är en akvedukt i Lissabon byggd på 1700-talet som sträcker sig längs dalen Alcantara.


En typisk smågata i Portugal kan se ut såhär.


Sedan åkte vi upp i köpcentret Amoreiras i centrala Lissabon där man på taket kan få en fin 360-vy över hela staden.


En annan vinkel från taket mot stan.


Och en sista vinkel från taket. Till vänster i bildkant ses akvedukten jag visade på bild här ovan.


Ganska rakt ovanför taket är inflygningen för ankommande flygplan till Lissabon och här ser vi ett av Lufthansas ännu ej ommålade Airbus A321-plan påväg från München som flight LH1790.


Ett av TAP Portugals Embraer ERJ-195AR-plan påväg från Barcelona som flight TP1035 ankommer här mot Lissabon.


Av samma bolags Airbus A320-plan påväg från Paris som flight TP433 ankommer här några minuter senare.


Och en sista flygplansbild för denna gången blir på Swiss flight LX2084 från Zürich till Lissabon med ett Airbus A321-plan.


Vi förflyttar oss nu in till stan och till stan och en av de tre kabelbanorna som går längsmed branta backar på ett par ställen i stan.
En av dessa är denna banan, Elevador Gloria som byggdes 1885 och drivs av el från kontaktledningar ovanför banan och den trafikeras av två vagarna varav den ena här ses uppe vid Bairro Alto.


Här är vagnen påväg nedför backen mot andra hållplatsen längst ned vid Restauradores torg.


Den andra vagnen på banan är här påväg uppför backen mot Bairro Alto.


Och här är vagnen vi såg på de första bilden åter påväg uppför backen.


En sista bild på en vagn i backen påväg nedför mot Restauradores.


Ytterligare en kabelbana som här inte var i trafik vid tillfället är Elevador Bica som öppnades 28 juni 1892.


Ungefär på samma plats som Elevador Bica på gatan Largo Calhariz kommer här Carris 545 på den berömda linjen 28 påväg mot Estrela.


Carris 575 ser vi lite senare på R. Paiva de Andrada kommer Carris 575 också den på 28'an.


Passade även på att besöka den äldsta kabelbanan Ascensor do Lavra som öppnades 19 april 1884 som sträcker sig från där jag står vid torget Anunciada upp till Câmara Pestana.


Här är vagnen påväg uppför backen mot Câmara Pestana.


Möte med den andra vagnen som var påväg ner.


Här är den vagnen återigen påväg uppför backen mot Câmara Pestana.


Efter kvällsmat gick vi och tittade på Lissabons motsvarighet till Triumfbågen, nämligen Arco da Rua Augusta som finns invid torget Praça do Comércio.


Och en bild på själva torget Praça do Comércio med statyn mitt på torget.


Påväg tillbaka igen så passerade vi över gatan Rua da Conceição där en spårvagn lämpligt nog stannade till precis, det är Carris 561 på linje 28.


Vid parken Parque Eduardo VII så har man planterat en häck som löper längsmed hela backen ned mot Marquês de Pombal.


Det är ny dag och sista dagen i Lissabon och vi ser en tunnelbana ur ML95-serien ankomma Marquês de Pombal påväg mot Rato.


Förflyttning till stationen Olaias längsmed röda linjen ut mot flygplatsen och här ankommer ett tåg mot São Sebastião.


Och en bit utanför stationen så passerar tunnelbanan på en bro över b. la järnvägen och en dal och här ser vi ytterligare ett tåg mot São Sebastião passera bron.


Ett av pendeltågen, s.k CP-tågen passerar här under tunnelbanebron.


Nu har jag bytt vinkel och ser ytterligare ett tåg mot São Sebastião på bron som strax ankommer till Olaias.


Och här på andra sidan bron ser vi ett tåg ut mot Aeroporto (flygplatsen) passera.


Så passerade ett loktåg, också ett typ av CP-tåg med lok 5603-4 främst gissningsvis påväg från Sintra mot Gare do Oriente.


Vidare in mot stan där Carris 565 passerar på den trånga gatan R. Cavaleiros påväg mot Estrela (felskyltad).


Sedan kommer Carris 566 lite längre upp i backen följt av en röd vagn från "Hills tramcar tour".


Carris 576 och 564 ser vi båda här vid den ena ändhållplatsen Campo de Ourique.


Carris 559 kommer här körandes på R. Saraiva de Carvalho nära ändhållplatsen.


Carris 563 ser vi här vid Estrela och med kyrkan Basílica da Estrela till höger.


En av låggolvsvagnarna, Carris 510 från Siemens ser vi här vid R. dos Fanqueiros påväg mot Alges.


Carris 549 har just svängt hörnet vid Largo Madalena påväg mot Martim Moniz.


Den sista spårvagnsbilden från Lissabon blir återigen på Carris 549 fast nu vid Rua Limoeiro nära hållplatsen Miradouro de Santa Luzia.


En bild tagen från ungefär samma plats ut mot floden Tajo och en båt som ligger inne i hamnen.


Det blev sedan en fin flygning hem med SAS och vi ser här solnedgången utanför fönstret.


Den 27-29 april åkte jag med på Svenska Motorvagnsklubbens årsmötesresa som detta året gick från Alvesta till Kristinehamn via Borås-Herrljunga-Skövde.
Här har vi stannat i Rydaholm för tågmöte med X11 3188 i tåg 17657 från Värnamo mot Växjö.


Och innan vi kunde fortsätta från Herrljunga mot Skövde så skulle X2-tåg 10429 mot Göteborg stanna till.


Nu har vi ankommit till Skövde där vi hade dagens lunchstopp och besök på Volvos industrimuseum.


Det fanns gott om gamla Volvomotorer m.m inne på industrimuseet i Skövde.


Ett par modeller av polisbilar genom åren.


Nobina 7392 passerar på Kavelbrovägen påväg mot Volvo F-port. Denna bussen ställdes ut på persontrafikmässan i Älvsjö 2010.


Nordic Re-Finance Rc4 1164 med tåg 49711 från Folkesta utanför Eskilstuna mot Göteborg Skandiahamnen passerar förbi Skövde.


Så är vi framme vid målet Kristinehamn där vagnarna nu växlas undan på uppställningsspår under helgen.


Lördagen den 28 april började med ett besök hos Tågab för att se deras upprustade X10-vagn men först ser vi ett par lok vid vändskivan utanför verkstaden.


Ytterligare ett par lok vid skivan.


Inne i ena verkstadsdelen stod Y31 1415 och till höger om denne stod ena delen av X10 3201.


Ute på bangården stod ett helt ommålat X10-sätt samt en halva av en X10.


Ena delen av X10 3199 var fortfarande blåmålad som den var när den gick i Stockholm.


Interiör i X10 3203 där vi ser att man har bytt ut stolar på ena sidan av gången och inte på andra.


I B-vagnen har man i ena änden av tåget byggt in en kioskdel.


Toaletten har man byggt in i mitten av tåget, dvs i B-delen.


Och en bild på vagnen X10 3203 utifrån med loggan i fronten.


Ytterligare en X10-del stod ute på bangården tillsammans med ett par Rc-lok och SMoK's vagnar.


X53 9050 stod uppställd utanför verkstadsbyggnaden.


Sedan var det dags för en rundtur från Kristinehamn via Nykroppa-Deje-Kil tillbaka till Kristinehamn och då åkte vi med detta tåget draget av Rc2 010.
Tanken från början var att vi skulle åkt med ett X10-sätt från Tågab men då detta ej var färdigt så fick vi åka detta tåget istället.


Ordinarie tåg 7041 från Falun mot Göteborg med Rc3 1041 rullar in till spår 8 innan vi kan åka.


Det skulle sedan bli en fotokörning vid Nässundet där järnvägen korsar Bergslagskanalen.


Vårt tåg 29822 vid Bergslagskanalen i Nässundet under fotokörningen.


Tidigare samma vecka hade ett antal BFS9-vagnar som SJ tidigare använt i sin trafik kommit till Nykroppa för sin sista vila, ett par av dessa hade varit i trafik bara dagen före de kom hit.


Ytterligare en bild på BFS9-samlingen i Nykroppa innan de skrotades.


Nobina 3343 passerar senare på Skarphyttevägen i Nyrkoppa på linje 400 mot Filipstad.


Vårt tåg under uppehållet vid plattformen i Nykroppa innan färden fortsatte mot Deje och Kil.


Sedan blev det ett uppehåll vid den f.d hållplatsen Hornkullen precis efter växeln från Nykroppatriangeln.


Vårt tåg under uppehållet vid Hornkullen.


Sedan blev det ett fotostopp vid det f.d stationsområdet i Deje.


Framme i Kil där man nu bytt ände på loket inför resan mot Karlstad och tillbaka mot Kristinehamn.


En trave lok uppställda på bangården i Kil.


Två orange lok på bangården i Kil, det är dels T43 230 närmast och längre bort står T44 263.


Upphåll i Karlstad för att invänta rätt avgångstid.


Innan vi åter ankom Kristinehamn så vart det kortare uppehåll i Väse där vi kom in på spår 1 som normalt inte trafikeras av persontågen som har uppehåll.


Den riktiga plattformen i Väse ligger nämligen på det andra spåret till höger.


Nobina 3273 ankommer stationen i Väse påväg från Karlstad och ses här på Norra Järnvägsgatan.


Tillbaka i Kristinehamn vart det lite mer verkstadsbesök hos Tågab. Här ser vi Rc3 1066 stå inne i en av verkstadshallarna.


MZ 1449 har Tågab fått i uppdrag att revidera och här står loket utan hytt inne i en annan hall.


Rc2 006 ser vi ute på vändskivan och ska strax ställas upp.


X55 3351 ankommer senare Kristinehamn i tåg 635 från Stockholm mot Oslo.


Vi är nu på Västerlånggatan i Kristinehamn och ser Nobina 3293 korsa bron över vattendraget.


Vi hoppar nu raskt fram till söndagen den 29 april och här har Rc3 1066 just växlat ned tågsättet till blivande tåg 17065 mot Göteborg.


Så rullar våra rälsbussar in till plattform för att bli tåg 89096 mot Strömtorp och Bofors där ett av dagens mål är.


Blivande tåg 7032 mot Göteborg via Laxå-Skövde rullar fram till plattform på spår 6 och dragkraften är samma lok som vi hade dagen före, dvs Rc2 010.


Vi har nu ankommit till Bofors och rullat ut på spåret mot Björkborn där vi stannat framför grindarna invid träplattformen.
Resenärer som inte önskade åka med på efterföljande industrispår kunde här gå av och gå på Alfred Nobel-museet som låg i närheten.


Efter Björkborn så åkte vi spåret ut mot Valåsen och där vid plankorsningen med Noravägen.


Vi har nu kommit ut till Valåsens sågverk där tåget står på bron över Svartälven.


Sedan vart det ett längre uppehåll vid Bofors station innan vi åkte härifrån.


Tåget ankommer Bofors station efter att ha varit och hämtat de vid Björkborn och hämtat resenärerna som istället för att åka på industrispår varit på Alfred Nobels museum.


Innan vi kunde avgå från Strömtorp därifrån banan från Bofors ansluter så skulle Tågabs tåg 7058 från Karlstad mot Stockholm passera förbi.


Och ytterligare ett tåg med blått lok var Blå tågets tåg 7076 från Göteborg mot Stockholm som drogs av Hector Rails 143.046 (f.d Rc3 1046).


Vi åkte senare via Åsbro-Rönneshytta-Motala ner mot Mjölby och slutligen Alvesta och här passerar vi vid Runsala där man förra året kopplade in ett nytt dubbelspår.
Tidigare gick linjen till vänster i bildkant men nu är det dubbelspår på platsen och vill man se hur det såg ut ett år innan kan man titta här.


Vi är framme vid resans slutmål för min del, nämligen Mjölby och här ska tåget strax fortsätta söderut mot Alvesta.


En kort stund senare passerade Rc4 1308 förbi med tåg 9093 från Borlänge till Karlshamn med oljevagnar.


En av Flixbus tyska dubbeldäckare, Umbrella 9 passerar förbi strax norr om Mjölby på E4'an den 30 april påväg från Stockholm mot Berlin.


Lingmerths Buss 8308 har just lämnat Sya på linje 653 från Mantorp till Mjölby samma eftermiddag och det blir också sista bild för april månad.


tobben_90@hotmail.com