Tobias bildsida - Bilder från april 2018

Här har jag lagt upp bilder som jag har tagit under april månad 2018, med inriktning på järnvägsfotografier.

Bilderna finns med beskrivande bildtext under och ligger utlagda i den ordning som jag tagit dem!

Observera att denna sidan uppdateras fortlöpande allt eftersom jag tar fler bilder och publicerar dessa.

Lite av det som dyker upp denna månad är:


Bildsida 2017 - Bilder från december månad 2017
Bildsida 2018 - Bilder från januari månad 2018
Bildsida 2018 - Bilder från februari månad 2018
Bildsida 2018 - Bilder från mars månad 2018
Av Tobias Jäderup

Observera att p.g.a för många bilder denna månaden så delar jag upp dessa i två sidor istället för att ha allt på samma sida. Klicka här för att komma till sida 2.


Vi börjar april månad med en bild på Blåklintsbuss 8525 som vi ser på Svarvargatan i Mjölby påväg ner mot Mjölby station den 1 april.
Då järnvägen Mjölby-Motala(-Hallsberg) var avstängd hela påskhelgen så fick pendeltågen till Motala ersättas med buss via Skänninge.


Samma buss är här påväg tillbaka igen mot Motala och vi ser den även nu på Svarargatan.


Blåklintsbuss 8532 ankommer här strax Mjölby station också den från Motala och vi ser den på Järnvägsgatan.


Samma buss passerar framför Netto (som numera är Coop) på väg tillbaka mot Motala igen, nu på Svarvargatan.


X51 9007 inväntar avgångstiden från Norrköping vidare mot Linköping som tåg 80371 påväg från Örebro via Hallsberg samma dag.
Dessa tåg går normalt från Hallsberg via Motala till Mjölby men var under påskhelgen omledda via Norrköping till Linköping p.g.a banarbeten.


Det är ny dag den 2 april och jag är ute för att fota lite ovanligare omledningståg i samband med påskhelgens banarbeten på olika platser.
Här kommer Snälltågets tåg 3935 (annonseras som 3941) från Stockholm till Malmö vid Mellösa på fd TGOJ-banan via Eskilstuna-Flen.


Samma tåg några sekunder senare när man rundar kurvan invid Mellösasjön med 193 253 främst i tåget och 193 255 sist. Att man har två lok beror på att det här var kort vändtid i Malmö.


En liten stund senare ser vi det omledda X2-tåget 529, här som tåg 99327 från Stockholm till Flen där det fick sitt ordinarie tågnummer.


Samma tåg återigen vid kurvan invid Mellösasjön påväg från Stockholm mot Malmö.


Nobina 7027 passerar här i utkanten av Mellösa på linje 415 mot Flen.


Lugnet rådde samma förmiddag vid stationen i Hälleforsnäs.


Jag svängde in till stationsområdet i Bälgviken och just som jag stannat så passerade X50 9002 + 9004 förbi den gamla plattformen med tåg 2128 påväg mot Sala.


Ytterligare en bild på den gamla plattformen i Bälgviken.


Förflyttar mig nu till utkanten av Köping, närmare bestämt strax sydväst om Munktorp vid Björke där X74 006 passerar med tåg 12054 från Stockholm mot Göteborg.
Även detta tåg omleds en annan väg för att det är banarbete mellan Stockholm C och Stockholm S och går därför på enkelspåret här mot Örebro/Hallsberg och sedan vidare.


X2-tåg 20507 (ord. tåg 630) var påväg från Karlstad mot Stockholm när det passerade ungefär samma plats, även det ett omlett tåg som normalt går via Västra stambanan till Stockholm.


X40 3310 + X40-3 3336 ankommer senare till Köping med tåg 732 från Stockholm mot Hallsberg.


I Köping mötte man detta tåget, tåg 10173 från Göteborg till Stockholm bestående av X40-3 3326 + X40 3302.


En vy med plattform och stationshus i Köping.


Ett par skrotvagnar står uppställda på bangården.


Ytterligare ett omlett X2-tåg, denna gången tåg 22181 (ord. tåg 30430) från Göteborg via b.la Borås och Hallsberg mot Stockholm som här passerar Köping.


När jag stod och väntade på nästa omledningståg vid Högsta strax söder om Köping så dök detta tåget. Det är tåg 54455 från Åsbro till Kolbäck med PLB 9020 + CSM 4.


En bild på tåget åt andra hållet.


Så dyker X55 3358 upp vid samma plats, Högsta med tåg 20486 från Stockholm mot Karlstad.


X51 9012 ankommer Hallsberg norrifrån på en sträckning de normalt inte kommer från, nämligen från Katrineholm. Det är tåg 80309 (annonseras 28178) från Linköping mot Gävle som vi ser.


Vid västra änden av Hallsberg utmed Västra Storgatan ska man flytta ut Västra stambanans spår och då måste även vägen flyttas.
Anledningen till flytten är att man ska bygga dubbelspår på banan mot Mjölby som går innanför och då måste man flytta stambanan ett par meter.
Här ser vi platsen vid informationstavlan när man kommer in mot Hallsberg där vägen kommer att flyttas åt höger i bild.


Vi går längre fram längsmed vägen in mot Hallsberg.


Ytterligare en bild från Västra Storgatan utmed järnvägen före man flyttar vägen.


Och en bild åt andra hållet med rangertornet vid bangården i bakgrunden.


Man har påbörjat arbeten inför flytten av järnvägen.


Under natten till den 4 april spårade ett arbetsfordon ur vid Väring norr om Skövde på Västra stambanan vilket gjorde att det blev trafikstopp på banan under hela förmiddagen.
Fjärrtågen fick då omledas via Falköping-Nässjö-Katrineholm för att komma på rätt väg igen då banan inte var trafikeringsbar medan man röjde upp på olycksplatsen.
Tåget på bilden är MTR Express tåg 12021 med X74 001 + 004 påväg från Stockholm till Göteborg, här med tågnummer 24311 när det passerar Hulterstad strax söder om Mjölby.


Så flyttar vi oss söderut till Jönköpingsbanan där X74 005 "Trainy McTrainface" passerar med tåg 96057 (ord. tåg 12024) från Göteborg mot Stockholm.


Samma tåg på samma plats återigen.


De båda vagnarna vi såg förut vid Mjölby kommer här nu vid Rommelsjö strax utanför Tenhult med tåg 24642 fast nu med X74 004 + 001 påväg mot Göteborg.


Samma båda vagnar rullar här några minuter senare ut från Tenhult påväg mot Göteborg.


Vi hoppar fram till den 8 april då vi ser godståg 4621 Hallsberg rbg-Helsingborgs godsbangård med Rd2 1073 rulla in mot Mjölby.


Rester av industrispår i Skänninge den 11 april med en plankorsning för Linköpingsgatan.


Här ses spåret i riktning bort mot Stenaskroten och kopplingen mot "vanliga" järnvägen. Åt andra hållet mot Lantmännen var spåret rivet.


Den 12 april passerar Y32 1407 förbi Skeppshult mellan Landeryd och Smålandsstenar med tåg 7642 från Halmstad mot Jönköping.


Trots att tågen slutade att stanna här i Skeppshult 1996 ligger plattformen fortfarande kvar, dock rätt sliten. Här vy mot Smålandsstenar och norrut.


Och här en vy söderut, mot Halmstad.


Norrköpings kommun började den 16 april ett långt arbete som sträcker sig fram till augusti månad med att byta spår för spårvägen på Värmlandsgatan.
Spårvagnstrafiken är helt inställd mellan Norr tull-Vidablick/Fridvalla under denna period och ersätts av bussar.
Jag passade under en rast i Norrköping den 14 april på att dokumentera lite före spårbytet startade och här ser vi vyn från Hagaskolans hållplats ned mot gamla E4'an.


M06 41 har just korsat gamla E4'an, nuvarande Riksvägen på sin väg mot Fridvalla. Som synes är spåret i behov av utbyte här.


Korsningen med Riksvägen sett upp mot Hagaskolan.


Man kommer även att göra lite kapacitetshöjande åtgärder vid hållplatserna. Här ser vi hållplatsen Himmelstalundsvägen.


M06 33 passerar just över Himmelstalundsvägen och ankommer strax hållplatsen med samma namn bakom.


Spåren svänger sedan höger längsmed Värmlandsgatan och korsar här Almstagatan och här ses också behovet av ett utbyte.


Samma plats fast åt andra hållet.


M06 45 passerar kurvan vid Almstaplan påväg mot Vidablick.


Och på andra hållet kommer M06 32 påväg mot Klockaretorpet.


Här närmar vi oss nästa hållplats Marielund.


Och vi blickar tillbaka mot Himmelstalundsvägen.


M06 34 ankommer hållplatsen Marielund påväg mot Fridvalla.


Och här avgår samma vagn åter från samma hållplats.


Spåren vidare bort mot Matteusskolan ungefär vid korsningen med Bergslagsgatan.


Vi närmar oss Norra promenaden och Matteusskolans hållplats.


Spåren i riktning bort mot Marielund.


Och här svänger spåren bort in mot Matteusskolans hållplats.


Vid Matteusskolans hållplats kan man få en rätt rolig vy när spårvagnarna kommer uppför backen och här är det M06 37 påväg mot Vidablick.


Vi hoppar fram till den 17 april då ett stenras inträffade i en tunnel på Grödingebanan som sträcker sig från Järna via Södertälje Syd Övre till Flemingsberg.
Detta stenras gjorde att samtliga fjärr- och regionaltåg fick ledas om via "gamla banan", dvs den bana som pendeltågen Södertälje-Flemingsberg och norrut använder vilken fjärrtågen normalt inte kör på.
Här ser vi ett av MTR Express tåg med X74 005, här tåg 24910 Järna-Flemingsberg, men ordinarie tågnummer är 12024 påväg från Göteborg mot Stockholm som passerar förbi Tullinge station.


En stund senare är vi i Tumba där vi ser Rc6 1347 med ett omlett ordinarie tåg 10224 från Norrköping mot Stockholm, här som omledningståg 24912 Järna-Flemingsberg.


Ett X2-tåg passerar också det förbi Tumba i full fart, här ordinarie tåg 524 från Malmö mot Stockholm men med omledningsnummer 24914.


Ytterligare ett av MTR Express tåg med X74 004 med omledningståg 24601 Flemingsberg-Järna, ordinaire tåg 12029 från Stockholm mot Göteborg som här passerar genom Rönninge.


Traveller 340 står för Närtrafiken på linje 731 mot Uttringe som här avgår från Rönninge station.


En linjebild mellan Garnudden (en krysstation strax norr om Rönninge) och just Rönninge på omledningståg 24597, ordinarie tåg 529 från Stockholm mot Malmö/Köpenhamn.


Och lite längre bort i samma kurva fast åt andra hållet kommer här omledningståg 24924, ordinarie tåg 526 från Malmö mot Stockholm.


Nu kommer tre bilder från samma vinkel i princip, vi börjar med ett för platsen ordinarie pendeltåg bestående av X60 6019 + 6030 i tåg 2234 från Södertälje Centrum mot Uppsala.


Sedan kommer ett loktåg med Rc6 1407 från Hallsberg och det är omledningståg 24922 från Järna mot Flemingsberg för att därifrån fortsätta som sitt ordninarie tåg 10126 mot Stockholm.


Sista tåget från denna platsen som ligger precis vid krysstationen Garnudden blir på omledningståg 24926, ordinarie tåg 528 från Malmö mot Stockholm.


Vidare till Östertälje där vi först ser den tillfälliga träplattform som ska användas när tågen vänder här i samband med ombyggnad av bangården vid Södertälje Centrum.


X74 002 "Ingvar" passerar förbi Östertälje med omledningståg 24619 mot Järna för att därifrån fortsätta som ordinarie tåg 12033 mot Göteborg.


Och bara någon minut senare åt andra hållet kommer Rc6 1394 från Norrköping med omledningståg 24932 för att vid Flemingsberg åter ta ordinarie tågnummer 230 mot Stockholm.


Rc6 1420 rusar genom Östertälje med omledningståg 24934, ordinarie tåg 10130 från Hallsberg mot Stockholm.


Nu förflyttar jag mig istället till utkanten av Östertälje, närmare bestämt strax öster om Östertälje där en mindre bro korsar järnvägen.
Här kommer först X40 3302 i omledningståg 24623, ordinarie tågnummer 269 från Gävle mot Linköping.


Godståg 6454 bestod idag endast av ett lok, nämligen av Rd2 1128 som här är på väg från Södertälje hamn mot Tomteboda.


Nästa tåg genom kurvan blir omledningståg 24936 som egentligen är X2-tåg 530 från Köpenhamn mot Stockholm.


Ordinarie pendeltåg på platsen och här är det X60 6040 + 6078 som är på väg från Upplands Väsby mot Södertälje Centrum som tåg 2937.


Så kommer ett omledningståg och det är tåg 24635, ordinarie tåg 535 från Stockholm mot Malmö.


Ett sista omledningståg på samma plats blir på Tågabs tåg 24639, ordinarie tåg 17051 från Stockholm mot Karlstad med Rc3 1041 främst.


Sedan förflyttar jag mig till det s.k "Gläntanspåret" som sträcker sig från Södertälje Syd Undre direkt till Eskilstunabanan och är en del av den gamla Eskilstunabanan.
Här är det riktigt ovanligt att det går persontåg men p.g.a stoppet fick Eskilstunatågen köra denna vägen för att komma rätt väg från omledningssträckan mot Eskilstuna.
Vi ser här Rc6 1377 som tar kurvan invid Gläntanvägen och har just passerat under Nyköpingsvägen med tåg 10939 från Stockholm via Södertälje hamn mot Eskilstuna/Örebro.


Ytterligare en bild från samma plats på samma tåg fast det kommit lite närmare mig.


X55 3362 ankommer till Södertälje Syd Undre där det normalt inte stannar, utan det stannar på den övre stationen.
Här som omledningståg 24645 för att i Järna åter få normala tågnumret 637 på sin väg från Stockholm mot Karlstad.
Till vänster om plattformarna ses det s.k "Gläntanspåret" direkt till Eskilstunabanan vilket som sagt är en del av den gamla Eskilstunabanan före man byggde Svealandsbanan på 90-talet.


En sista bild på ett omledningståg för denna gången blir på detta X2-tåg 24655, ordinarie tåg 10537 från Stockholm mot Malmö som här passerar förbi Södertälje hamn.


Bangården vid Södertälje Centrum ska under våren/sommaren 2018 byggas om och då ska b.la plattformarna breddas. Denna plattformen för Gnestatågen kommer att få plattformstak och en bredare plattform.


Ytterligare en bild på den plattformen i en annan vinkel.


Även plattformen för Stockholmstågen, dvs vid spår 5 och 6 kommer att breddas och förses med plattformstak hela vägen ut.


En bild åt andra hållet, dvs mot Södertälje hamn.


Arriva 7947, en Mercedes-Benz Citaro från 2005 ser vi här på Grönlandsgatan i Kista på linje 523 mot Sollentuna station.


I Kista pågår just nu ett projekt för självkörande bussar på en slinga mellan Kista Galleria och hotellet Scandic Victoria Tower som syns till vänster i bakgrunden.
Bussarna är från EasyMile och kommer att rulla fram till sommaren 2018 som en slags försöksverksamhet för just detta.
Här ser vi en av bussarna, Nobina 3807 avgå från hållplatsen Grönlandsgången påväg ned mot Kista Galleria.


Samma buss kör här tillbaka upp igen mot Scandic Victoria Tower.


Här ser vi bussen invid andra ändhållplatsen vid Scandic Victoria Tower.


Interiören i samma buss.


Och här avgår den på en ny tur ned mot Kista Galleria.


Arriva 7905 är påväg mot Jakobsbergs station och passerar här utanför Victoria Tower vid hållplatsen Kistagången.


Här vid Rissne rakt ned på gräsplätten ska det bli en framtida spårvägshållplats när Tvärbanans Kistagren öppnas om ett par år. Denna bilden är tagen i riktning mot Kista.


Och en bild åt andra hållet från samma plats, dvs mot Solvalla, Bromma och nuvarande Tvärbanan.

För att komma vidare till sida 2 med bilder från april månad så klicka här.


tobben_90@hotmail.com