Tobias bildsida - Bilder från augusti 2017

Här har jag lagt upp bilder som jag har tagit under augusti månad 2017, med inriktning på järnvägsfotografier.

Bilderna finns med beskrivande bildtext under och ligger utlagda i den ordning som jag tagit dem!

Observera att denna sidan uppdateras fortlöpande allt eftersom jag tar fler bilder och publicerar dessa.

Lite av det som dyker upp denna månad är:


Bildsida 2017 - Bilder från april månad 2017
Bildsida 2017 - Bilder från maj månad 2017
Bildsida 2017 - Bilder från juni månad 2017
Bildsida 2017 - Bilder från juli månad 2017
Av Tobias Jäderup


Vi inleder augusti månad med en resa till Norrland och istället för att som tidigare år åka tåg så tog jag detta året bilen istället för att kunna fota på lite olika ställen.
Jag inledde med att besöka Kungsgården/Lindefallet som ligger norr om Söderhamn där tidigare Ostkustbanan gick men efter en linjerätning 1999 så drog man en rakare linje jämsides med E4'an.
Här är vi vid Kungsgården vid Norrala där väg 641 korsar den gamla järnvägslinjen, här i riktning mot norr.


Och här i riktning mot söder, dvs mot Söderhamn.


Nästa gång stöter jag på järnvägen vid Fors/Nygården. Här vy åt söder.


Och åt andra hållet, dvs mot norr.


Förflyttning till Östra Bölan efter Lindefallet där väg 583 korsar järnvägen på en bro så viker denna vägen av åt vänster och det syns ju att det har gått en järnväg här.


Vi är framme vid plankorsningen och blickar mot norr. Här är spåret rivet en bit men börjar borta i kurvan igen.


Åt andra hållet ser det ut såhär, även här är spåret rivet ca hundra meter innan det börjar igen inne i skogen.


Platsen där spåret börjar igen inne i skogen.


Korsningen med bron för väg 583 i riktning mot söder.


Strax efter kurvan så slutar spåret lika snabbt som det börjat.


En sista bild från platsen åt andra hållet, dvs mot norr där spåret börjar genom kurvan.


En buss från Mohlins Bussar AB kommer här på linje 28 vid Vedmora ett stycke norr om Lindefallet.


På samma plats gick även den gamla järnvägen och här ses en skylt man inte tagit ned. Vy i riktning mot norr.


Och här i södergående riktning på samma plats.


Förflyttning till Iggesund där X52-3 9045 ankommer med tåg 8370 från Gävle mot Hudiksvall.


En plattformsbild från Iggesund utan tåg.


Rd2 1135 passerar bron över Iggesundsån med tåg 5987 från Sundsvall mot Malmö gbg.


Förflyttning till Prästtjärn ett stycke söder om Iggesund där vi återigen ser X52-3 9045 men denna gången med tåg 8375 från Hudiksvall till Gävle.


Vi hoppar fram en dag till den 2 augusti och till Stadsforsen där man ser Indalsälven en bit ned.


Så småningom kom jag fram till dagens första mål vid Döda Fallet norr om Ragunda. Här kommer järnvägen i en kurva vid platsen.


En bild från Döda Fallet. Anledningen till namnet beror på att år 1796 så tömdes den 20 kvadratmeter stora Ragundasjön i vilken Storforsen ligger på bara fyra timmar och fallet blev torrlagt.


Sedan infann sig ett tåg lämpligt när jag var på platsen och det är Hector Rails tåg 41774 från Bensjöbacken söder om Bräcke upp mot Långsele med 142 211 främst.


Ytterligare en bild på tåget på samma plats.


Vidare till Västerede ett stycke från Döda Fallet där tåg 15642 Hallsberg-Boden passerar med Rc4 1314 + Rc4 1165.


Samma plats med samma tåg men mer utzoomad bild.


Senare uppe i Långsele stod det ett par tåg inne på stationen.


T43 214 + Ma 833 stod uppställda vid stationsområdet.


Sedan kommer godståget jag fotade tidigare utanför Bispgården, nämligen tåg 15642 som här stannar till i Långsele.


Då det inte längre stannar några persontåg i Långsele så är inte plattformen av bästa kvalité längre.


Jag fortsätter nu vidare mot Sollefteå där spåret är rätt nyupprustat på bangården.


Stationshuset med plattformarna närmast åt Långselehållet.


Förflyttning österut längsmed gamla Ådalsbanan mot Prästmon och Västeraspby. Först hit till Lökom där där ställverket står kvar på grusplanen.


Planen var här att fotografera tåg 41775 som är påväg från Långsele mot Västeraspby och sedan mot Dynäs på Ådalsbanans södra del.
Här kommer tåget som jag tidigare fotade vid Döda Fallet med fortfarande 142 211 som dragkraft.


Samma tåg passerar förbi strax utanför Lökom. Det är lätt rätt att följa efter tåget då det enbart kör 40 km/h och vägen som går parallellt har 70 km/h.


Vid Skadom ser vi senare samma tåg.


Två bilder från Kärvsta följer här.


Samma plats men mer utzoomat där man ser Ångermanälven i bakgrunden.


En sista linjebild på tåget blir från infarten till Prästmon där vägen går jämte järnvägen.


Tåget har stannat till i Västeraspby och det gör strax även X62 007 med tåg 7411 från Umeå till Sundsvall.


Förflyttning till Nyland där Ådalsbanan tidigare gick men man byggde den i ny sträckning utanför mellan Västeraspby och Bollstabruk.
Här utfarten från Nyland norrut mot Västeraspby/Sollefteå där banan fortfarande ligger kvar.


Och åt andra hållet där vi ser stationsområdet i Nyland.


Stationsområdet var rätt övervuxet i Nyland. Den gamla plattformen kan skådas mitt i bild.


En bild över plattformen i riktning söderut.


Och åt andra hållet från plattformen.


Vi åker en bit åt Bollstabruk längsmed gamla linjen, och här är den bruten vid Järsholm.


Vi förflyttar oss till Prästmon där här Folkhögskolevägen korsar järnvägen jag fotade godståget längsmed förut.


Här ser vi banan i riktning söderut från plankorsningen.


Och åt andra hållet med stationshuset en bit bort.


Plattformen i Prästmon. Det var ett tag sedan den användes reguljärt sist.


Och plattformen med stationshuset.


Förflyttning tillbaka till Västeraspby där gamla linjen här utgår mot Nyland och där stod det ett par godsvagnar uppställda på banan som inte används.


X62 004 ankommer Västeraspby med tåg 7412 från Sundsvall mot Umeå.


Stationsområdet i Forsmo senare samma kväll.


Norra Stambanan som korsar en väg här strax utanför Skorped.


Och utanför Skorped drog det också in ett rejält åskoväder när vi åkte.


Vi har tagit oss till Mellansel och här ser vi den långa plattformen där i riktning mot norr.


Stationshuset i Mellansel.


Och en bild åt söder på plattformen och stationsområdet.


En numera rätt inaktuell skylt här då det inte längre stannar några persontåg här sedan nattågen flyttade över till Botniabanan.


Det har hunnit bli ny dag och det är den 3 augusti när vi ser Nobina 7902 vid Hästmarksvägen i Örnsköldsvik påväg mot Arnäsvall.


X62 009 passerar en stund senare vid Kalldal strax norr om Örnsköldsvik med tåg 7409 från Umeå mot Sundsvall.


Stationsbyggnaden i Husum samma dag.


Plattformsvy i Husum.


X55 3354 rusar genom Husum och passerar här vid stationen där med tåg 560 påväg från Stockholm upp till Umeå.


Ett stycke söder om Nordmaling ser vi senare X62 003 med tåg 7411 från Umeå mot Sundsvall.


Plattformen i Nordmaling är rätt lång, detta för att kunna ta in t .ex nattåget som passerar här.


Och en bild åt andra hållet.


I Nyåker finns det två sträckningar av stambanan genom Övre Norrland, dels den gamla linjen som går genom Nyåkers samhälle och dels en nyare linje utanför samhället genom tunnlar.
Man har behållt den gamla linjen för att kunna ha som mötesmöjlighet om så behövs och här ses en vy från stationshuset söderut.


Här en bild på hela stationshuset i Nyåker.


Ett stycke norr om Nyåker ligger de tre Tallbergsbroarna över Öreälven. Här ser vi järnvägsbron som användes 1891-1919.


Och här den näst äldsta bron som användes 1919-1994 då man behövde ytterligare en ny bro för att klara de alltmer tyngre tågen.


En vy från bron som användes till 1994, till vänster ses den nya bron. Spåren på denna gamla bro ligger kvar över just bron.


Åt andra hållet ser det ut såhär.


Ett 129 minuter tidigt godståg 15642 mot Boden passerar den nya bron, dragkraften är Rd2 1087 + 1135.


Sedan bar det av till Umeå där vi här ser korsningen mellan nuvarande järnvägen under bron och väg E12.
Om ett par år är vyn här helt förändrad för då ska nämligen den nya Norrbotniabanan som ska följa Norrlandskusten mot Luleå gå här en bit fram från höger till vänster in mot skogen.
Den första delen av banan kommer att gå till industriområdet vid Dåva och jag tänkte nu följa den blivande sträckningen före man bygger den.


Vy från bron ned mot järnvägen idag med ett startade godståg mot Boden med Rc4 1141. Den nya banan kommer att vika av från den nuvarande strax före kurvan börjar vid sista vagnen i tåget och kommer då att vika av mot höger.


Området ser ut såhär idag före man börjar bygga.


En vy åt andra hållet, rakt över E12 här kommer den nya banan att dras.


Vi kommer tillbaka till sträckningen strax men först en bild från gångbron norr om platsen med nuvarande bron över järnvägen längre bort. Den nya banan kommer att gå hitom den.


Vi är på andra sidan E12 och ganska precis här kommer banan att dras. Här vy åt Umeå och nuvarande banan.


Och vänder jag på mig ser det ut såhär idag. Här kommer banan att gå vidare norrut. Man hade satt upp pinnar som markerar ungefärligt vart banan kommer att gå vilket var bra för att kunna följa sträckningen.
Jag kommer nu att följa sträckningen en bit norrut så därför kommer det att komma ett 20-tal bilder och en hel del från skogen.


Längre in i skogen norrut.


Det är svårt att tänka när man går här i skogen idag att det om ett par år kommer att gå en järnväg och komma tåg här.


Tavelsjöleden går rakt genom den nya järnvägssträckningen som kommer att gå precis här i riktning norrut.


Och samma plats i riktning söderut.


Vi fortsätter Tavelsjöleden norrut längsmed sträckningen.


Tavelsjöleden kommer så småningom ut på denna grusvägen. Här ses grusvägen i riktning mot norr och den nya järnvägen kommer här att passera vägen borta där man fällt träd och man även kan ana pinnar uppsatta.


Här rakt fram över slyhögen kommer banan att gå norrut.


Och på samma plats söderut.


Nu har vi förflyttat oss till Ersboda norr om centrala Umeå där banan här kommer att under väg 364, så denna vyn kommer att förändras i framtiden.
Ungefär vid elledningarna som syns kommer banan att komma från sidorna och åt höger från denna bild så kommer banan att gå in i en tunnel i Ersmarksberget.


Och här ser vi samma plats fast från andra hållet i riktning mot norr.


Blivande järnvägen sedd från väg 364 i riktning mot norr, mot driftplatsen Ersmark.


Och här ser vi den åt söder på samma plats. Längre bort kommer banan att gå in i en tunnel i Ersmarksberget.


Vi vandrar närmare berget för att titta mot blivande tunnelmynningen som kommer att ligga här.


Och en vy åt andra hållet, dvs mot norr med väg 364 längre bort.


Här vid Dåva som ligger nordost om Umeå och hit kommer banan att gå till i den första etappen. Denna vägen, väg 645 kommer att flyttas i sidled åt höger för att göra plats för ny järnvägsbro över spåren.


Banan kommer här att komma från höger för att korsa vägen ungefär här.


Och åt andra hållet dvs mot norr såg det ut såhär.


Vid Vasaplan i Umeå håller man på att bygga om till ett nytt resecentrum, såhär långt hade arbetet kommit denna dagen.


Åt andra hållet såg det ut såhär.


Det är ny dag och det är den 4 augusti och vi har tagit oss lite norrut nu längsmed banan mot Lycksele och Storuman.
Vi är nämligen i Åmsele där man snart ska bygga en ny driftplats på bangården så tåg kan mötas här, men än så länge finns det inte mycket av det här.


En vy från andra sidan.


Y31 1429 passerar infarten till Åmsele med tåg 7483 från Lycksele mot Vännäs.


En snabb tripp tillbaka till Hällnäs för att fota lite stationsvy. Här i riktning norrut.


Och sedan i riktning söderut. Här stannar Itinotågen mellan Lycksele-Vännäs/Umeå.


En plankorsning vid Arvån mitt ute i skogen mellan Åmsele och Lycksele.


Bild åt Åmsele/Hällnäs-hållet från plankorsningen.


Godståg 6059 med Td 364 ser vi här vid Barsele mellan Storuman och Lycksele.


Förflyttning till Inlandsbanan och till Tomasbo strax norr om Meselefors där Y1 1348 dyker upp i kurvan invid kilometertavla 223 påväg från Gällivare mot Östersund.


Vi fortsätter söderut längs E45'an och kommer till Renmyrkullen mellan Hoting och Lövberga där samma vagn dyker upp.


Samma plats men mer utzoomat.


Nästa gång jag fotar vagnen är strax före Hallvikens station där E45'an korsar Inlandsbanan.


Samma plats igen.


X62 011 närmar sig Östersund när regnet börjat komma samma kväll med tåg 7519 från Storlien till Sundsvall.


En stund senare dyker Y1 1348 återigen upp på infarten till Östersund.


Här korsar vagnen en gångfålla där tidigare Gunder Häggs väg gick över.


Vi skriver ny dag och det är den sista på Norrlandstrippen och det är då den 5 augusti och vi är på Frösön i Östersund. Stadsbussarna 174 på linje 1 mot Valla Centrum passerar på Önevägen.


Förflyttning till Brunflo längsmed Mittbanan mot Ånge/Sundsvall.


Plattformsövergången i Brunflo.


Den rätt övervuxna plattformen för Inlandsbanans tåg till/från Mora.


Stationshuset och gamla ställverksbyggnaden ser vi här.


Vidare mot Ångehållet så stannar vi till vid Stavre vars hållplats har denna lilla träplattformen vid vilken det stannar X62-vagnar vid.


Vy från plattformen i riktning mot Ånge.


Nästa hållplats jag besökte var Erikslund som ligger mellan Ånge och Sundsvall. Denna hållplatsen ligger vackert invid Borgsjön.


Plattfomen och vattnet vid Erikslund i riktning mot Sundsvall.


X62 011 med tåg 7509 från Storlien mot Sundsvall passerar förbi stationen utan uppehåll.


Vi flyttar oss ett snäpp västerut mot Magdbyn där vi ser Hector Rails tåg 41798 från Iggesund mot Ånge med 142 105 + 142 002.


En stund senare ser vi X62 001 på ungefär samma plats med tåg 7520 från Sundsvall mot Duved.


Vi är tillbaka längs Ostkustbanan och har stannat till vid km 274 vid Steg strax norr om Via mellan Hudiksvall och Harmånger/Gnarp.


Det är alltså X54-3 9045 med tåg 8376 påväg från Gävle till Sundsvall V och det blir också den sista bilden från Norrlandsresan.


Vi skriver nu den 9 augusti och jag tillsammans med min flickvän är ute på en roadtrip längsmed ostkusten ned mot Kalmar och stannar först till i Västervik.
KLT har nu börjat köra bussar i sin nya färgsättning som är denna, dvs gul med röda inslag och här är det Söne 723 som kommer med linje 2 vid Lunnargatan vid hållplats Ljungheden.


Två bussar i gamla och en i nya färgsättningen vid Västerviks station.


På linje 10 mot Tre Bröders väg användes denna lilla taxibuss av Mercedes-Benz, här avgår den från Västerviks station.


På linje 24 från Loftahammar gick en äldre Scala från Ukna Busstrafik i gamla färgsättningen.


Ytterligare en i äldre färgsättningen, Söne 739 har ankommit på en tur och körs här till uppställning.


Två stadsbussar i nya färgsättningen står inne vid stationen.


Vi gör en förflyttning söderut till Oskarshamn där Td 392 med en vagn står uppställd vid Skeppsbrokajen inför senare avgång mot Nässjö.


Uppe i stan så ser vi sedan Söne 730 som står vid hållplatsen Oskarshamn centrum påväg mot Västervik.


På stadsbusslinje 703 mot Saltvik skola gick denna dagen Lysekils Busstrafik 2148.


En mer normal stadsbuss i Oskarshamn som inte längre går kvar här utan man har enbart nya bussar i den nya färgsättningen i trafik här nu, och detta är Lysekils 342 påväg mot Kristineberg.


Och på samma plats, dvs hållplats Oskarshamn Centrum kommer senare Lysekils 340 påväg mot Sjukhuset.


En sista bild från Oskarshamn där vi ser 342 igen på Kristinebergsvägen påväg mot Norrby.


Två bilder från Hansa City i Kalmar senare samma dag, först på Nobina 6653 påväg in mot stan.


Och Nobina 6635 var påväg mot Färjestaden. Ingen av dessa bussar trafikerar längre Kalmar stadstrafik utan man har nya bussar i den nya gul-röda färgsättningen enbart.


Vi har nu förflyttat oss till Susingsborg strax öster om Emmaboda där vi ser X32K 4348 i tåg 20055 från Köpenhamn/Malmö mot Kalmar.


En stund senare dyker X11 3108 upp med tåg 8654 från Kalmar till Emmaboda på samma plats.


Samma vagn på samma plats igen.


Gammal banvall i Backaryd som ligger söder om Tingsryd samma dag. Här gick tidigare järnvägen från Tingsryd till Bredåkra som var en 1067-bana, dvs med 1067 mm spårvidd istället för normala 1435 mm.


Den 11 augusti passerade X14 3233 förbi vid Hulterstad strax söder om Mjölby direkt från verkstaden i Motala där man lackerat om den i Krösatågens färgsättning.


Ytterligare en bild på vagnen på samma plats.


Som en kontrast mot hur vagnen såg ut innan så ser vi här X14 3236 som ankommer Lammhult med tåg 17615 Jönköping-Växjö senare samma eftermiddag.


Uppehåll vid plattform i Lammhult.


Och här avgår senare vagnen söderut mot Växjö.


På infart till Gemla kommer senare X31K 4360 + ET 4320 med tåg 20061 från Köpenhamn/Malmö mot Kalmar.


En stund senare ser vi återigen X14 3236 men denna gången rullar den ut från Gemla med tåg 17616 Växjö-Jönköping.


Ytterligare en bild på vagnen vid utfart från Gemla.


X14 3230 rullar här ut från Alvesta och passerar strax över Blädingevägen med tåg 17664 Alvesta-Värnamo.


Samma vagn är sedan på ingång till Bor med tåg 17667 från Värnamo till Alvesta.


Sedan åkte jag vidare till Hörle och här stationsområdet där den gamla plattformen en gång låg till höger. Persontrafiken här upphörde i december 2010.


Strax norr om Hörle ligger denna plankorsning med en grusväg som kommer att stänga inom kort då en ny vägbro strax intill har byggts.


Vy från plankorsningen söderut mot först Hörle och sedan Värnamo.


Det finns ytterligare en plankorsning en bit norrut som kommer att slopas, den ligger vid Häradsö.


Från plankorsningen norrut kan man här se den nya bron i vitt och rött lite längre fram.


En tredje plankorsning finns ytterligare närmare Klevshult vid Jussö Gård som kommer att slopas inom kort.


Från denna plankorsning kan man söderut se den nya vägbron som kommer att ersätta denna.


Y31 1428 kommer fram mellan träden strax norr om Klevshult med tåg 7619 från Jönköping till Värnamo.


Och från andra hållet, söderifrån kommer Y32 1406 med tåg 7618 från Smålandsstenar till Jönköping.


Senare är vi vid Gripenberg söder om Tranås och där kommer X11 3187 i tåg 27629 från Tranås mot Nässjö.


Några minuter senare ser vi en gammal bekant från tidigare på dagen, nämligen X14 3236 och nu i tåg 27630 Nässjö-Tranås.


Ett sent X2-tåg 545 från Stockholm till Malmö passerade också genom Gripenberg en stund senare.


Den 13 augusti var jag lite snabbt i Katrineholm där det var veteranbussträff och här ser vi f.d Luleå Lokaltrafik (LLT) 100 som just lämnar parkeringen invid järnvägsstationen.


Denna gamla Uppsalabuss var också med, den ägs numera av Svenska Spårvägssällskapet i Uppsala och hette tidigare Gamla Uppsala Buss nr 633.


En buss som tidigare rullat i SL-området i SL-färger är denna, fd Busslink 4914 men numera ägs den av Lindbergs Buss i Örebro.


Interiörbild i samma buss.


En linjebild vid Gunnarsdal strax utanför Valla mellan Katrineholm och Flen där LLT 100 kommer påväg mot Flen och sedemera Stockholm.


Nästa linjebild får vi vid Stenhammar ett stycke utanför Flen.


En liten besiktning passade man på att göra i Flen på Opus Bilprovning.


Här kör bussen ut från besiktningshallen igen.


Vidare till Åkers Styckebruk som förr var en stor järnvägsknut med banor mot Södertälje/Stockholm, Strängnäs och Eskilstuna.
Numera finns enbart en liten stump längs gamla banan mot Strängnäs kvar till en växel vid Grundbro på Svealandsbanan och här en bild åt det hållet.


En bild åt andra hållet, in mot bangårdsområdet.


Här var det förr en större bangård men det finns inte så mycket kvar här längre.


Fd stationsområdet med stationshus till vänster och plattformar som här låg på denna platsen.


Rakt fram i bild gick gamla banan mot Eskilstuna ut och åt höger ser vi nuvarande bana mot Grundbro (tidigare Strängnäs).


X60 6003 har just ankommit hit till Gnesta från Södertälje senare samma kväll.


Samma vagn står redo för avgång inför återresan mot Södertälje.


Gnesta station ligger vackert intill Frösjön.


Dags att börja jobba igen den 14 augusti och här står X61 212 redo att avgå från Tranås med tåg 28810 mot Mjölby.


Vi förflyttar oss upp till Dunsjö norr om Mariedamm på linjen Hallsberg-Motala-Mjölby där man under sommaren har byggt klart dubbelspåret och byggt en linjerätning. Det nya dubbelspåret öppnade dagen före jag fotade där.
Här ser vi spåret i riktning söder vid Dunsjö där tidigare en plankorsning låg. En liknande bild i samma vy från november 2016 finns här.


Och åt andra hållet såg det ut såhär, dvs norrut mot Rönneshytta och Hallsberg. I april 2016 såg det ut såhär på platsen, och i april 2017 såhär..


Rc4 1306 med tåg 5625 Hallsberg rbg-Malmö gbg passerar förbi platsen.


Den gamla kurvan som man rätat ses här med spåren fortfarande kvar på platsen, dock har man rivit kontaktledningen.


X52 9016 passerar förbi platsen där det gamla enkelspåret tidigare korsade den nya linjen med tåg 8178 från Mjölby till Gävle.
Jag tog här en liknande bild den 13 april samma år före man slutade köra tågen på gamla linjen och här är en jämförelsebild från då.


Ytterligare en bild på 9016 på samma plats.


Ett stycke närmare Rönneshytta ser vi linjen söderut med det nya dubbelspåret. Vid grusplättarna nere vid träden gick tidigare en väg med en plankorsning över gamla enkelspåret.


Rd2 1085 på det nya dubbelspåret med tåg 9140 från Boxholm till Smedjebacken.


Den nya vägbron i bakgrunden som ersatt en plankorsning vid vilken jag står vid söder om Rönneshytta. I princip samma vy på denna bilden från april 2016.


Det nya dubbelspåret skär rakt genom Rönneshytta samhälle. Här i kurvan låg tidigare en plankorsning och växeln för mötesspåret. En bild härifrån i oktober 2015 kan ses här.


Och här samma plats fast norrut. En jämförelsebild från april 2016.


Rc4P 1297 drar genom Rönneshytta så det stänker grus efter det med posttåget 9826 mot Hallsberg. En jämförelsebild tagen från ett tåg i oktober 2015 på bron jag fotar från kan ses här.


Och spåren i riktning norrut.


Plattformsövergången vid Örebro Södra samma eftermiddag.


Och även den lilla mittplattformen.


Från plattformskanten i riktning in mot Örebro C.


Nobina 5456 från 2003 kommer här på Hertig Karls allé i Örebro.


Tripp, trapp, trull i Mjölby på morgonen den 17 augusti.


Senare samma dag är vi i Örebro igen för att fota bussar i avvikande färgsättning för platsen, men först ser vi Nobina 7106 mot Universitet vid Hertig Karls allé.


Första gröna bussen jag hittade var Nobina 2382 som vi ser på bron över Svartån på Hertig Karls allé påväg mot Resecentrum.
Nobina i Örebro har alltså tagit över ett par bussar från Malmö som rullar på de nya linjen 78 mellan Resecentrum och Risbergska skolan.


På linjen rullade även en regionbuss, Nobina 5855 som också rullar över bron påväg mot Resecentrum.


2383 kommer här på Hertig Karls allé och svänger in på den långa Hagagatan, här mot Risbergska.


Lite senare dyker 2384 upp mot Resecentrum på Hagagatan vid korsningen med Folkungagatan.


5855 igen vid hållplats Trumpetaregatan påväg mot Risbergska.


2383 har just startat från Rosta Centrum mot Resecentrum.


Och strax före Rosta Centrum kommer 2382 också mot Resecentrum.


En kortvagn på linje 7 mot Lillån i form av Nobina 2160. Denna bussen har tidigare rullat i Malmö.


Nobina 2385 mot Resecentrum kommer här på Hagagatan och har just korsat bron över E18/E20.


Förflyttning till Resecentrum där Nobina 7099 just lämnar påväg mot Universitet.


Nobina 5804 från 2003 rullar fortfarande och här rullar den ut från Resecentrum påväg mot Garphyttan.


En stund senare ankommer 2384 till Resecentrum. Denna bussen ska nu tomköra ut till Risbergska via b.la Västra Nobelgatan - Karlslundsgatan - Vaktelvägen.


Och vad passar inte bättre då än med en förflyttning till just Vaktelvägen och fota tomkörningarna som går denna vägen på eftermiddagen.
Innan någon grön kommer så ser vi en av stadens ordinarie stadsbussar i ordinarie färgsättning, nämligen Nobina 7107 som är påväg mot Bettorp.


Här ser vi 2383 som tomkör från Resecentrum ut till Risbergska och har här kört in till Vaktelvägen.


Nu fotar jag den vid den lilla fickan busssarna har för reglering strax före hållplats Risbergska.


2382 kommer även den på Vaktelvägen och i bakgrunden till höger ser vi Haga Centrum.


En sista bild från Örebro för denna gången blir på 2384 som precis har svängt in på Vaktelvägen efter att ha kommit från Karlslundsgatan och Resecentrum.


Möte mellan X2-tåg 530 Köpenhamn-Stockholm till vänster och 529 Stockholm-Köpenhamn till höger i Mjölby den 19 augusti. Normalt ligger detta mötet i Linköping.


Den 21 augusti rullar X14 3239 in till Huskvarna med tåg 17612 från Växjö mot Jönköping.


Samma vagn ser vi igen vid Kanarp mellan Tenhult och Forserum, närmare bestämt strax utanför Forserum när den kommer med tåg 17619 Jönköping-Växjö.


Ett par minuter senare dyker Y32 1411 upp med tåg 7671 Jönköping-Nässjö. Normalt sett är tåget genomgående till Eksjö men då man inte kör dit under hela hösten 2017 så går det bara till Nässjö.


X14 3236 kommer senare vid Kanarp med tåg 17614 från Växjö mot Jönköping.


En stund senare dyker Rc4 1282 upp med Bringtåget 45906 från Älmhult mot Jönköping och därifrån som 45907 mot Jönköpings godsbangård.


Samma tåg vid samma plats men mer utzoomat.


KLT kör bussar till Nässjö på linje 325 från Vimmerby/Västervik och här står en ny Setra uppställd i Nässjö tillhörande Söne Trafik i Västervik.


Utanför Larssons Närköp i Solberga kommer här Söne 651 på linje 321 från Eksjö till Nässjö.


En sista bild från den dagen på X14 3236 som passerar Ralingsås med tåg 27627 Tranås-Nässjö.


Lok och motorvagnar uppställda i Norrköping på morgonen den 23 augusti. Notera att loktåget har vagnar och lok i olika färger varannan gång.


Senare samma dag så fotade jag Sveriges Järnvägsmuseums extratåg för personalen i museet som gick från Gävle ner till Karlskrona via Jönköping.
Här ser vi tåg 29071 Gävle-Ralingsås med Rc1 1007 främst vid Hulterstad söder om Mjölby.


Här står tåget senare uppställt i Frinnaryd norr om Aneby för att släppa förbi ett par tåg.


X2-tåg 538 mot Stockholm rusar genom Frinnaryd i skaplig takt.


X11 3188 gör en förbigång av museitåget med tåg 27619 från Tranås mot Nässjö.


Här ankommer tåget till Stjärneborg norr om Aneby där resenärerna klev av tåget för att besöka närbelägna museet samt en gammal pyramid som finns här ute.


Helt plötsligt blev det lite folk på gården.


Tåget har nu kört söderut till Ralingsås som ligger strax söder om Stjärneborg för att där gå runt med loket och köra tillbaka mot Frinnaryd igen och då förbi Stjärneborg.


Här passerar man vid Stjärneborg med tåg 29072 mot Frinnaryd. Anledningen är att tåget ska komma i rätt riktning igen när man hämtar resenärerna som ska fortsätta söderut.


Vi åker söderut mot Nässjö där man har satt in en OmniLink i stadstrafiken som tidigare rullade i Västervik, nämligen Söne 721 som här strax ankommer Resecentrum.


Samma buss igen svänger här in på Nygatan från Storgatan påväg mot Sörängen.


Ett känt tåg rullar här in till Nässjö där man nu ska gå runt med loket för att fortsätta mot Jönköping.


Rundgång pågår på bangården.


Vi har tagit oss ut längsmed Jönköpingsbanan och ser när tåg 29074 närmar sig Krökesbo strax före Forserum.


Ytterligare en bild på tåget på samma plats.


X14 3236 passerar samma plats ett par minuter senare med tåg 17621 påväg från Jönköping mot Växjö.


En av vagnarna som är ommålad är X14 3237 som här kommer med tåg 17626 från Växjö mot Jönköping på samma plats.


En sista bild från samma dag blir på X14 3239 som passerar invid Anebysjön strax norr om Flisby och söder om Aneby med tåg 27627.


Utdrag ur en film på Rc1 1007 återigen när man passerade Skänninge på natten den 25 augusti påväg tillbaka mot Gävle.


Tågabs tåg 17024 från Nässjö mot Karlstad med Rc2 1045 avgår från Mjölby på eftermiddagen den 25 augusti.


Snälltåget har nu satt sina "nya" vagnar littera Bmpz i drift, dessa är upprustade i Rumänien och här ses de i tåg 13943 när det passerar Mjölby samma dag.


Och samma kväll i Mjölby så passerade Y2K 1384 "Herulen" med tåg 20636 från Kalmar Södra till Linköping.


Den 26 augusti firades Silja Lines 60-årsjubileum stort med att M/S Silja Symphony tog en sväng på Stockholms Ström där man normalt inte kör, man kör normalt in till Värtahamnen.
Här är man påväg genom strömmen och passerar vid Kvarnholmen och jag har alltså först här fattat posto uppe vid Fåfängan ovanför Vikingterminalen.


Nu har bogserbåten Montfred börjat salutera Symphony samtidigt som ett mindre flygplan flyger ovanför med text på om 60-åringen.


Man börjar närma sig Stadsgårdskajen...


Ännu närmare mig nu...


Och en sista bild uppifrån Fåfängan.


M/S Mariella och M/S Silja Symphony brukar vara rätt nära varandra i hamn på den andra destinationen Helsingfors men inte ofta i Stockholm.


Förflyttning till ovanför Birkaterminalen för att fota Symphony igen när hon närmar sig Skeppsbron.


Ett udda fartyg bland de gamla vanliga om man så säger.


Många hade ställt sig här för att beskåda detta.


Liksom vid Slussen där man kan kolla ned på det pågående arbetet så stod det lite folk.


Här har man lagt sig nära Skeppsbron.


Inte vanligt att man kan fota Symphony från de trånga gränderna vid Gamla stan.


Tätt intill varandra stannade SJ's Intercitytåg 10084 mot Duved och det jag befinner mig på, IC-tåg 20 mot Falun. Detta p.g.a en obehörig i spårområdet inne i tunneln framför varför det vart trafikstopp.


Då tiden inte hanns med att få en bild från Uppsala så blir det istället en från Marielund där ångloket BLJ 5 Thor pustar ut en stund.
Jag har alltså tillsammans med min flickvän åkt med på "Hogwartsexpressen" från Uppsala och ut hit på ULJ (Uppsala-Lenna Järnväg).


Utfarten från Marielund mot Almunge.


BLJ 4 Långshyttan ankommer med ett tåg från Faringe/Almunge mot Uppsala.


I Marielund passar man på att ta vatten inför resan vidare mot Uppsala.


Så avgår tåget då vidare efter ett kortare uppehåll med vattentagning.


Två rälsbussar stod uppställa på bangården i Marielund, de är YBo5p 809 + UBFo3yp 2109.


Efter att ha varit här någon timma så ankommer återigen vårt ångtåg med BLJ 5 Thor i spetsen från Uppsala.


Många vill bevittna vattentagningen av loket.


Plattformen i Marielund var minst sagt full med folk. Såhär mycket folk här är det sällan det är.


Efter avslutad vattentagning var det dags att rulla fram.


Och här är tåget närmare mig.


Vi är åter tillbaka i Uppsala och vid stationen Uppsala Östra. Plattformen har fått ett nytt nummer dagen till ära.


I andra änden av tåget gick Tp 3515.


Nobina 2107 hade lite problem invid bussterminalen varför en tekniker var ute och kollade. Denna bussen har varit en provbuss från Scania som tidigare kallades för "Konrad".


Den sista dagen denna månaden, den 31 augusti var jag och min flickvän ute på en dagskryssning till Åland med Silja Line.
Här ser vi platsen för den gamla terminalbyggnaden i Värtahamnen som revs under sommaren/hösten 2016. En bild från juni 2016 i samma vinkel kan ses här.


Från den gamla landgången till där Åbo/Tallinn-båtarna tidigare gick från som syns på förra bilden så tog jag denna över hamnområdet. Det har förändrats en del här genom åren.
I princip samma vy från oktober 2015 ser man här.
Förr la Helsingforsbåtarna till här framför på länken och Åbo/Tallinn-båtarna till höger. En bild från juli 2014 på M/S Silja Symphony i liknande vinkel finns här.


Här åt höger var tidigare landgången ut till båtarna, i synnerhet Helsingforsfartygen. Nu har man byggt bilväg ovanpå det.


På den nya terminalbyggnaden kan man gå på taket och titta ner mot fartygen.


Det är alltså M/S Batic Princess vi ska åka med mot Åland och här inväntar hon avgångstiden.


Möte ute i skärgården först med M/S Aidamar som var på långkryssning in mot Stockholm.


Bakom henne kom även M/S Silja Serenade från Helsingfors in mot Stockholm.


Passage av lite hus ute i skärgården.


Sedan passerar vi den trånga passagen vid Oxdjupet.


Påväg in mot Stockholm är även M/S Gabriella påväg från Helsingfors och M/S Baltic Queen från Tallinn.


M/S Baltic Queen i skärgårdsdimman.


M/S Silja Galaxy har ankommit Mariehamn och det är även den vi ska vända tillbaka mot Stockholm med.


Båda systerfartygen ligger i Mariehamn och byter dagskryssningspassagerare med varandra.


M/S Baltic Princess avgår senare vidare mot Åbo medan vi åker tillbaka mot Stockholm.


M/S Amorella är på ingång till Mariehamn påväg från Åbo mot Stockholm.


Det är även M/S Viking Grace fast på den omvända rutten från Stockholm mot Åbo, samma som Baltic Princess.


Tillbaka i Stockholms skärgård vid Tynningö så finns det två farleder att välja på och här är två kryssningsfartyg påväg ut från Stockholm genom två farleder.
Vi ser närmast M/S Celebrity Silhouette påväg mot Köpenhamn och sedemera Amsterdam. Längre bort kommer M/S Seven Seas Explorer


M/S Gabriella gömmer sig bakom den lilla ön med husen.


En sista bild från skärgården och denna månaden blir på M/S Romantika som är påväg mot Riga och som vi möter vid inloppet mot Stockholm.


tobben_90@hotmail.com