Prag

Banan som på tjeckiska heter Lanová dráha na Petřín går uppför berget Petřín och har två vagnar i trafik. Banan öppnades för trafik 1891.
Vagn 1 vid mitthållplatsen Nebozizek 2018-06-21
Vagn 1 vid Nebozizek 2018-06-21
Vagn 1 strax före Petřín 2018-06-21
Möte med vagn 1 på mitten av banan 2018-06-21
Vagn 2 vid nedre stationen Újezd 2018-06-21
Vagn 2 vid Petřín 2018-06-21
Vagn 2 ankommer Nebozizek på väg upp 2018-06-21
Vagn 2 har just lämnat Petřín på väg ned 2018-06-21