Alstom Citadis 302

Tolv vagnar av denna modell finns i Nice och de är byggda mellan 2006-2007.
Vagn 01 på Place Masséna 2019-07-03. Detta är en strömlös sträcka över ett stort torg.
Vagn 04 på Place Masséna 2019-07-03
Vagn 05 på Avenue Jean Médecin 2019-07-03
Vagn 06 närmar sig Place Masséna 2019-07-03
Vagn 07 efter Opéra - Vieille Ville 2019-07-03
Vagn 10 på Avenue Jean Médecin 2019-07-03
Vagn 11 längs Boulevard Jean Jaurès 2019-07-03
Vagn 12 vid Masséna 2019-07-03