M33

M33 är Göteborgs nya spårvagnar som levereras från 2020 och framåt. M33A har numrering 501-540 och är enriktningsvagn med dörrar enbart på ena sidan. M33B har numrering 490-499 och är tvåriktningsvagnar med dörrar på båda sidor. Jag väljer att lägga båda dessa i samma album här.
M33 490 på Norra Hamngatan när den just lämnat Drottningtorget 2020-12-04
M33 490 ankommer strax Kungsportsplatsen 2020-12-04
Märkning på M33 490 vid Kungsportsplatsen 2020-12-04
M33 490 på Stampgatan 2020-12-04
M33 490 längs Första Långgatan 2020-12-04
M33 491 på Kvarnbron före Drottningtorget 2020-12-04
M33 491 på Viktoriabron 2020-12-04
M33 491 återigen på Viktoriabron fast nu på väg åt andra hållet 2020-12-04
M33 491 på Norra Hamngatan 2022-06-23
M33 493 vid Rymdtorget 2022-06-22
M33 494 på Stampgatan på linje 5 på tillfällig sträckning till Nymånegatan 2021-06-28
M33 495 vid Drottningtorget 2022-06-23
M33 496 vid Brunnsparken 2023-02-11
M33 497 kör ut på Norra Hamngatan 2022-06-23
M33 499 vid Komettorget i Bergsjön 2022-06-22
M33 499 vid Januarigatan 2022-06-22
M33 503 vid Hjalmar Brantingsplatsen 2023-02-11
M33 513 på Guldhedsgatan 2023-01-18