Škoda 15T4 ForCity Alfa Praha 2018-06-21

Låggolvsvagn som finns i 32 exemplar och är byggda 2015.
Vagn 9349 på Na Zlíchově 2018-06-21