Stadler Flirt 2014-10-18

Jag har inte hittat något littera på dessa vagnar. De finns i både diesel- och elversion.
2317 (diesel) och 1402 (el) i Tallinn 2014-10-18
Gammalt och nytt i Tallinn med 2422 närmast 2014-10-18