2T310 2015-08-05

2T310 0184 ankommer Pļaviņas mellan Daugavpils och Riga 2015-08-05