A7

A7 5515 på Stockholm C 2021-10-31. Vagnen bär spår av de flesta färgsättningar som den haft genom tiderna.