Kiruna gamla station 2012-07-17—2021-08-08

Kirunas gamla järnvägsstation var i bruk från 1915 då den byggdes fram tlill den 30 augusti 2013 då man la om järnvägen i en ny sträckning utanför Kiruna och persontågen kom att ankomma till en tillfällig station vid Kiruna malmbangård. Det gamla stationshuset och järnvägshotellet revs under 2017. Bilderna kommer att hamna i oordning mot hur de är tagna här. Jag börjar med exteriör-bilder och fortsätter med interiör av stationshuset, fortsätter med hotellet och bangårdsområdet och avslutningsvis hur det såg ut 2015.
Kirunas gamla numera rivna stationshus sett från gatusidan 2013-07-24
Skylt utanpå stationshuset, trots byggnadsminnet till trots så revs byggnaden under 2017, här 2013-07-24
Kiruna station från spårsidan med en Regina-vagn 2012-07-17
Kiruna stationshus med ett norrgående IC-tåg 2013-07-24
Kiruna stationshus efter att tågen slutat köra hit 2015-01-30
Kiruna stationshus 2015-01-30
Kiruna stationshus från f.d spårsidan efter att spåren rivits 2015-07-23
Vidare med några interiörbilder av stationshuset. Här vyn när man kom in från gatusidan 2013-07-24
Interiör i väntsalen 2012-07-17
Skyltar in till gamla biljettexpeditionen 2012-07-17
Gamla biljettexpeditionen här stängd 2012-07-17
Väntsalen 2013-07-24
Det gamla järnvägshotellet sett från gatusidan 2012-07-17
Järnvägshotellet från spårsidan 2013-07-24
Nattingången till hotellet 2013-07-24
Järnvägshotellet när spåren är borta 2015-01-30
Bangårdsområdet 2012-07-17
Bangårdsområdet mot norr 2012-07-17
Från mittplattformen blickat norrut 2012-07-17
Från mittplattformen blickat söderut 2012-07-17