Tobias bildsida - Bilder från februari 2017

Här har jag lagt upp bilder som jag har tagit under februari månad 2017, med inriktning på järnvägsfotografier.

Bilderna finns med beskrivande bildtext under och ligger utlagda i den ordning som jag tagit dem!

Observera att denna sidan uppdateras fortlöpande allt eftersom jag tar fler bilder och publicerar dessa.

Lite av det som dyker upp denna månad är:


Bildsida 2016 - Bilder från oktober månad 2016
Bildsida 2016 - Bilder från november månad 2016
Bildsida 2016 - Bilder från december månad 2016
Bildsida 2017 - Bilder från januari månad 2017
Av Tobias Jäderup


Vi inleder månaden utanför Hallstahammar med två X10-vagnar som gick till skroten där denna dagen. X10-vagnarna har nu gjort sitt i Stockholms pendeltrafik och skrotas på Stenas skrot i Hallstahammar.
Denna dagen, den 2 februari var det X10 3121 + 3163 som gick i "skrottåget" 92396 från Sundbyberg till Hallstahammar och som ses här på linjen mellan Kolbäck och Hallstahammar.


Jag åker till Hallstahammar och ser vagnarna när de just ska växlas in till spåret mot Stena Recycling. Tyvärr var vagnen närmast nedklottrad och jag har här "sanerat" lite digitalt.


Tåget gick med ett par dörrar som var öppna.


Hela tåget inväxlat på "Stenaspåret".


Här har vagnarna växlat in helt. Vad som senare hämtade de vidare till skroten vet jag inte då jag inte såg till något.


X11 3168 provkördes denna dagen mellan Västerås N och Enköping. Här kommer den med tåg 20767 mot Enköping vid Tortuna norr om Västerås.


När jag var i Tortuna så passade jag på att titta på gamla linjen som fortfarande går genom orten. Trafiken här flyttades över till nya dubbelspåret som går utanför stan och i en direkt sträckning till Västerås i slutet av 90-talet.
Denna banstump mellan Tortuna och Tillberga där gamla linjen Stockholm-Västerås ursprunglingen gick behöll man dock och idag är den rejält övervuxen här genom Tortuna. Vi ser plankorsningen med Bollstavägen inne i Tortuna.


Växeln i östra änden av bangården ligger alltjämt kvar.


Linjen vidare mot Enköping och Stockholm. Den skarpsynte ser den nya dubbelspåriga linjen borta till höger.


Vi vandrar vidare in mot gamla bangården.


Tillbakablick mot Stockholmshållet.


Bangården är förutom all sly ändå av hyfsad kvalité fortfarande för att inte ha trafikerats på många år.


Signalerna sitter alltjämt kvar på stolpar m.m.


Ett av Green Cargos tåg 6642 från Västerås V till Hallsberg via Frövi med Re 1434 främst dyker upp utanför Kolbäck i riktning mot Köpingshållet.


X61 417 befann sig i Motala den 9 februari efter att ha varit på underhåll i verkstaden.


Den 10 februari är jag i Stockholm för att dels på kvällen fira födelsedag hos en vän och då passade jag på förmiddagen på att dokumentera X10 i pendeltrafik i Stockholm.
Här interiör från X10 3203 i tåg från Nynäshamn mot Kallhäll samma morgon.


Samma tåg har här ankommit slutstation Kallhäll.


I andra änden gick X10 3179 främst och här inväntar man avgångstiden som tåg 2315 mot Älvsjö.


Gammalt och nytt i Kallhäll, X60B 6107 mot Nynäshamn stannar till på spår 2.


X10 3179 som sagt främst i tåg 2315.


Innan 2315 avgår så ankommer X60 6016 i tåg 2312 från Älvsjö.


Tåg 2315 avgår vidare mot Älvsjö från Karlberg när ett loktåg längre bort körs upp till Hagalund.


Karlberg station är idag en levande station men efter den 10 juli då pendeltrafiken flyttas ned i den nya Citybanan så kommer det att bli tomt här.


X60B 6101 främst ankommer Karlberg med tåg mot Älvsjö.


X10-sätt ser vi här på Stockholm Södra.


Samma tåg växlas här undan på Stockholm C efter att ha gått i tåg från Västerhaninge.


Förflyttning till Hägernäs längsmed Roslagsbanans Österskärslinje där man ska bygga om med start sommaren 2017.
Här kommer denna lilla plankorsning över spåren att rivas när bygget är klart.


Blick åt andra hållet. Här kommer en ny gångbro att byggas över spåren.


Denna lilla plankorsning försvinner som sagt imed det nya dubbelspårsbygget.


Tomtåg mot Österskär med X10p 235 främst ankommer Hägernäs.


Lite ovanför stationen. Ungefär här kommer man att bygga den nya gångvägen som ska gå över järnvägen.


Tågmöte med tomtåget till vänster och tåg mot Stockholm Ö med UBxp 146 främst.


Stationsområdet före gångbron byggs i riktning mot Stockholm.


I andra änden av bangården, dvs den östra så kommer plankorsningen längre bort som går bort mot kolonilotterna att stängas.


Banan idag i riktning mot Åkersberga och Österskär. Här kommer det nya dubbelspåret att gå från det högra spåret vidare bort mot först Arninges nya resecentrum som jag dokumenterade platsen på i januari.


X10p 207 rullar här ut från Hägernäs påväg mot Österskär på blivande dubbelspårssträckningen som jag nu ska följa en bit.


Dagens växel i denna änden som kommer att slopas.


UBxp 139 rullar in till Hägernäs påväg mot Stockholm Ö. Det nya spåret hamnar till höger om vagnen.


X10p 213 rullar ut från Hägernäs påväg mot Stockholm Ö och passerar strax plankorsningen med Flygstigen.


Samma plats men åt andra hållet.


Nuvarande plankorsningen med Flygstigen som kommer att rivas när dubbelspåret byggs.


Från plankorsningen sett mot norr, mot Österskär. Närmast korsar E18 järnvägen på en bro.


Och här in mot Hägernäs station.


Plankorsningen sett från andra hållet.


Järnvägen fortsätter norrut under E18. Här kommer Flygstigen till höger att flyttas något för att få plats med det nya spåret till höger om det gamla.


Åt andra hållet ser vi infartssignalen till Hägernäs och plankorsningen.


UBxp 137 främst i infartskurvan till Hägernäs med tåg mot Stockholm Ö.


Bakom kurvan ligger nästa plankorsning upp till anstalten i Täby med Förrådsgränd. En ny planskild korsning planeras här strax efter stenarna på båda sidor.


X10p 224 rullar ut ur Hägernäs påväg norrut, mot Österskär.


Här vid Sjöflygvägen delar sig vägen dels åt vänster som Flygstigen och dels åt höger som Förrådsgatan till anstalten. Här rakt fram kommer man att bygga en ny väg med en ny planskild korsning för järnvägen.


Och på vägen till höger från förra bilden har man sedan denna vy med anstalten i bakgrunden och plankorsningen med Förrådsvägen i förgrunden som försvinner när dubbelspåret är klart.


Vy åt norr från plankorsningen.


Och åt söder, dvs in mot Hägernäs station.


UBxp 151 med tåg mot Stockholm Ö på långa rakan som blir dubbelspår strax före plankorsningen med förrådsvägen. Längre ned på rakan ligger bron med Vaxholmsvägen där banan kommer att gå i en ny sträckning via nya Arninge resecentrum.


X10p 226 främst med tåg mot Österskär korsar Förrådsvägens plankorsning.


X10p 212 rullar ut ur Hägernäs och korsar strax plankorsningen med Flygstigen.


En sista bild från platsen blir på ankommande UBxp 146 påväg in mot Stockholm Ö.


Förflyttning till Tibble på Roslagsbanans Kårstagren där man ska bygga dubbelspår förbi på sträckan Roslags Näsby-Visinge. Här f.d Tibble station till vänster i riktning söder.


Och åt andra hållet mot Kårsta till såg det ut såhär.


Längre norrut går Värmevägen jämte banan och här syns en stump av banan som fanns kvar.


Vidare norrut längsmed spåret med bron för Stockholmsvägen.


Ny dag, det är den 11 februari och jag fortsätter dokumentationen längsmed Roslagsbanan och denna gången norrut mot den nya depån i Mörby som byggs för Roslagsbanans vagnar.
Först en bild från bussen upp där jag var dagen innan vid Hägernäs i riktning norr där man ju snart bygger nytt dubbelspår.


En bild från vägbron för väg 264 över E18 vid Arninge där det nya resecentrumet byggs längre bort.


Strax norr om Molnby invid Vallentuna golfklubb. Här en bild åt blivande depåområdet från Lindholmsvägen och den nya depån hamnar på andra sidan järnvägen borta vid den öppna ytan.


Här en bild närmare den nya depån som alltså hamnar på andra sidan järnvägen.


Det blivande depåområdet för Roslagsbanans fordon. Här där jag står kommer de nya spåren in till depån från norr att gå. För den som är intresserad av hur det kommer att se ut så finns det en bild här.


Och såhär ser det ut åt andra hållet där de nya spåren går ut i norränden i en växel mot nuvarande bana.


Här närmast spåren kommer den nya uppställningshallen för fordonen att placeras.


En bild åt andra hållet invid nya uppställningshallen.


Lite mer ovanför den nya uppställningshallen hamnar verkstaden.


Den nya verkstaden hamnar här till vänster. Bilden tagen åt norr.


Hela området sett från syd på en bergsknalle mot norr där vi ser hela depåområdet.


Depåområdet sett från andra sidan järnvägen mot norr.


Arriva 8811 på linje 27B mot Lindholmen passerar förbi hållplatsen Solberga invid nya depån. Denna busslinje ersätter Roslagsbanan under avstängningen till Kårsta.


I Slussen kommer den gamla utgången mot bussterminalen/Stadsgårdsleden för tunnelbanan att byggas om imed Slussens ombyggnad. Såhär ser det ut idag när man kommer från tunnelbanan mot spärrarna och bussterminalen utanför.


Och såhär från bussterminalen in mot tunnelbanan.


I gamla 'Gula gången' finns endast en liten stump kvar från uppgången vid bussterminalen upp till Södermalmstorg. Denna rivs när man bygger om Slussen.


Ovanför i riktning mot Katarinavägen och Katarinahissen till vänster såg det ut såhär. Man hade inte rivit allt ännu.


Arbeten med ny tillfällig bussterminal på Stadshuskajen pågår för fullt.


Åt vänster från föregående bild pågår också arbeten.


Från berget i riktning mot Slussen ser f.d Katarinavägen ut såhär idag, ett enda stort hål.


Åt andra hållet från föregående bild.


Tillfällig gångväg över till b .la Mc Donald'shuset m.m.


Vidare ner till undre plan där snart den gamla bussterminalen försvinner då man bygger om helt. Här inväntar Keolis 7098 på avgångstid mot Gustavsberg.


Arriva 7826 har liksom ett par till bussar målats om i en blå färgsättning för att fungera som anslutningsbussar från Slussen till Henriksdal under tiden då Saltsjöbanan inte trafikerar Slussen.
Här har den just svängt runt inne vid bussterminalen och kör ut igen för att snart avgå mot Henriksdal.


Hela området före ombyggnaden.


Keolis 6428 ska även den avgå från Slussen, fast på linje 443 mot Jarlaberg.


Den andra utav bussarna som målats om i en speciell färgsättning på ersättningstrafiken är Arriva 7822 som här ankommer Slussen.


Arriva 7821 har svängt runt inne i terminalen och kommer här ut för att snart köra mot Henriksdal. Här ses att man fått bussarna att likna tågen på Saltsjöbanan.


Avslutningsvis från Slussen en bild inifrån bussterminalen som snart är historia.


Vi fortsätter Stockholmsdokumentationen med en sista sak, nämligen Tvärbanans tillfälliga ändhållplats vid Sickla Udde och sedan gång längsmed nya Tvärbanan upp till Sickla station.
Tvärbanan har succesivt byggts ut i olika etapper och nu är det dags för delen Sickla Udde-Sickla station att färdigställas. Jag gick sträckan innan man började bygga i juni 2014, vilket kan ses på denna sidan.
Vid ordinarie hållplatsen Sickla Udde för Tvärbanan har man behövt göra arbeten vilket har gjort att spårvagnarna har fått vända vid en tillfällig hållplats runt kurvan på Lugnets Allé.
Här inväntar A32 410 + 428 på avgångstiden från tillfälliga ändhållplatsen påväg mot Alvik.


Man har ett stycke från hållplatsen fått bygga en klätterväxel så att vagnarna kan vända vid samma plattform. Här kommer vagnarna på bilden tidigare körandes genom den påväg in på rätt spår.


Några minuter senare närmar sig A32 411 + 431 ändhållplatsen Sickla udde och kör här strax genom klätterväxeln.


Här är även de påväg tillbaka mot Alvik igen och kör åter genom klätterväxeln.


A32 418 har ankommit Sickla udde.


A32 417 + okänd kamrat ankommer även de Sickla udde och vi lämnar spårvagnarna för denna gången.


Såhär ser det ut åt andra hållet från den tillfälliga hållplatsen. Bakom kurvan till höger ligger den ordinarie hållplatsen som öppnar igen när banan öppnar till Sickla station.


Jag gör nu en vandring från nuvarande ändhållplats Sickla Udde upp till den nya vid Sickla station, ungefär samma som jag gjorde i juni 2014 innan man började bygga.
Vi börjar vid Sickla Udde där man ser arbetena som gör att inga spårvagnar kan gå ner här.


Mitt i Båtbyggargatan har man nu borrat och ska där lägga den fortsatta delen av spårvägen. Bild i riktning mot Sickla Udde.


Och åt andra hållet, mot Sickla station.


Där spårvägen korsar väg 260 har man redan lagt i spår över vägen.


Bild från väg 260 i riktning bort mot Sickla Udde.


Och åt andra hållet där spåren strax svänger vänster upp mot Uddvägen.


Spåren fortsätter vidare längsmed Uddvägen upp till Kakelhuset där de svänger höger. En jämförelsebild finns här från juni 2014.


Tillbaka mot väg 260 och längre bort Sickla Udde.


Längre upp vid Kakelhuset och studentbostäderna till höger kan man nu tydligt se hur spårvägen dras här. I princip samma vy fotade jag på denna bilden från 2014.


Tillbaka ner mot väg 260 och Sickla Udde. Vyn här 2014.


Längre upp i backen närmare Sickla station ser man hur den nya banan svänger fram.


Och ytterligare närmare Sickla station finns denna växel. Ovanför bron går Sickla industriväg och alldeles efter bron ligger Sickla station.


Och en sista bild från platsen och Stockholm visar blivande Sickla station för Tvärbanan och nuvarande för Saltsjöbanan.


På kvällen den 12 februari står dessa nya Scania Citywide invid Stadshotellet i Mjölby. Dessa skulle till Luleå där man nu köpt in ett antal nya bussar för att kunna slopa ett par gamla.


Den andra av bussarna som hade grön inredning.


Och slutligen den tredje med röd inredning.


Göta kanal hade inte mycket vatten i sig den 19 februari som här i Berg där det var rätt lite vatten.


Bliva Buss 8305 korsar här Motala ström på Husbyvägen i Borensberg samma dag.


Även i Borensberg var det ganska torrlagt i kanalen.


Man kunde t.o.m gå ner en bit i kanalen utan att bli blöt.


Den 22 februari krånglade X51 9015 till vänster och fick ställas upp i Motala över dagen.
Ordinarie tåg 8170 från Mjölby till Gävle med X51 9056 passerar förbi haveristen. Det är ovanligt med två av de vagnarna i Motala samtidigt.


X51 9011 rullade en tid omkring med reklamtext för att man kunde resa Dalarna-Köpenhamn med endast ett byte, då i Mjölby och här ser vi vagnen utanför Skänninge med tåg 8174 påväg mot Gävle den 24 februari.


En bild åt andra hållet där man ser lite av reklamen.


Det har blivit kväll den 26 februari och jag är påväg mot Luleå för att fota bussar som kommer att försvinna snart. Nattåg 94 (här tåg 13992) på avgångstiden norrut från Hudiksvall med Rc6 1401 + 1335.


Vi blir förbigångna av X2-tåg 586 från Stockholm till Sundsvall som här just stannat till på spår 4.


Ny morgon i Boden, det är den 27 februari och termometern visar mot nedåt minus 20-25 grader, det är rejält kallt när Rc4 1173 + Td 332 står uppställda på bangården.


Vi har tagit oss till Luleå där X52 9034 inväntar avgångstiden som tåg 7150 mot Kiruna.


Vårt nattåg har just anlänt slutstationen Luleå.


Vi beger oss in mot stan för att fota lite bussar och först kommer här en gammal Kronobergare, nämligen Luleå Lokaltrafik 426 som här kommer vid hållplats Smedjegatan påväg mot Sunderby Sjukhus.


En stund senare kommer LLT 160 på linje 14 mot Rutvik på Smedjegatan som här korsar Skeppsbrogatan.


LLT 425 svänger in från Smedjegatan in på Skeppsbrogatan påväg ut mot Aurorum.


Det börjar bli skoldags och skolbussarna dyker således upp på Skeppsbrogatan invid gymnasiet. Här har Alviks buss 11 just lastat av skolungdomar och kör iväg igen.


Transdev 5131 kommer också den på Skeppsbrogatan på linje 100 mot Umeå och stannar strax vid hållplats Hermelinsparken.


En gammal Skåning, då Connex/Veolia 2460, nu LLT 421 och den har just släppt av resenärer vid hållplatsen Hermelinsparken invid gymnasiet.


Sedan kommer en riktig gamling, en gammal Volvo från 1991 och det är förstås LLT 116 som här kommer på linje 40 från Björkskatan.


Resenärerna släpps av strax före hållplatsen då det var så pass många bussar och bilar i rörelse här att den inte fick plats längre fram.


LLT 116 följt av en Volvo från Expressgruppen Norr AB vid Hermelinsparken.


På skolbusslinje 42 från Lövskär/Hertsön gick denna morgon LLT 423 och den ankommer här strax till Gymnasiebyn.


116 är som skyltningen säger påväg hem igen när den kör ut på Residensgatan.


En sista bild på 116 som här dyker upp på Råstugatan igen påväg mot garaget.


En stund senare ser vi LLT 152 påväg mot Björkskatan när den lämnat hållplats Smedjegatan.


Ytterligare en som har ett par år på nacken, LLT 148, en gammal OmniCity från 1999 som i år blir 18 år gammal lämnar även den Smedjegatan påväg ut mot Hertsön.


Samma buss korsar senare Skurholmsfjärden på Hertsövägen påväg in mot stan och senare Storheden.


Ytterligare en 18-åring kommer på Skeppsbrogatan, LLT 149 är påväg mot Varvet på linje 65.


Så har jag då tagit mig ut till flygplatsen för att åka hemåt och dit kom jag med denna, LLT 150 som just ankommit och ska snart vända åter in mot stan igen.


Ett av Norwegians Boening 737-plan inväntar avgångstiden från Luleå. Det var inte detta jag åkte med.


Nere i Stockholm, närmare bestämt vid Spånga station fick jag se en annan gammal OmniCity från 2001, nämligen Arriva 7164 som tidigare rullat i Jönköping.


Den sista bilden för denna månad blir på X60B 6105 + 6106 med tåg 2346 påväg från Älvsjö mot Kallhäll som här ses vid Bromsten mellan Sundbyberg och Spånga.


tobben_90@hotmail.com