Tobias bildsida - Bilder från juni 2017

Här har jag lagt upp bilder som jag har tagit under juni månad 2017, med inriktning på järnvägsfotografier.

Bilderna finns med beskrivande bildtext under och ligger utlagda i den ordning som jag tagit dem!

Observera att denna sidan uppdateras fortlöpande allt eftersom jag tar fler bilder och publicerar dessa.

Lite av det som dyker upp denna månad är:


Bildsida 2017 - Bilder från februari månad 2017
Bildsida 2017 - Bilder från mars månad 2017
Bildsida 2017 - Bilder från april månad 2017
Bildsida 2017 - Bilder från maj månad 2017
Av Tobias Jäderup


Månaden inleds mellan Mjölby och Skänninge den 2 juni då vi ser Tågabs tåg 27024 från Tranås mot Kristinehamn/Karlstad som passerar invid ängsmarkerna.


En bild när tåget med Rc3 1041 främst närmar sig Skänninge.


X50 9003 fick fordonsfel vid Gistad mellan Kimstad-Linghem den 5 juni när den var påväg med tåg 2103 från Västerås mot Linköping och blockerade nedspåret nästan hela dagen.


Samma dag kommer här X14 3237 till Motala dit den kördes för b .la ommålning till ny Krösatågsdesign.


På vardagsmorgnar strax efter klockan 6 sker ett planenligt tågmöte i Forsheda mellan två Krösatåg. Då det saknas plattform på sidospåret så kan bara ena tåget göra resandeutbyte och i detta fallet är det vagnen mot Jönköping som gör det.
Den 8 juni var jag i Forsheda för att dokumentera detta möte och först rullar här Y31 1405 in på sidospåret med tåg 7631 Värnamo-Halmstad.


Vagnen rullar förbi plattformen och stannar en bit bort på spår 2. I kuren står väntande resenärer och huttrar i kylan och regnet.


Y31 1405 inväntar tågmöte med norrgående tåg.


Här ankommer Y32 1411 med tåg 7602 Smålandsstenar-Jönköping och det blir tågmöte mellan de båda tågen.


Båda vagnarna i Forsheda.


Dags för avgång för 7631 vidare mot Halmstad och vagnen rullar ut från sidospåret.


En stund senare är vi i Värnamo då X11 3113 ankommer hållplatsen Rörstorp i Värnamos utkanter med tåg 17652 Växjö-Värnamo.


Resandeutbyte i regnvädret i Rörstorp.


En stund senare är vi vid Spånhyttan som ligger strax söder om Rydaholm där tåg 319 Göteborg-Kalmar med Rc6 1404 främst dyker upp i kurvan.


X14 3239 ankommer Rydaholm med tåg 17654 också det från Växjö mot Värnamo. X14 i denna designen är snart historia, som jag skrev ovan så är nu den första vagnen av Krösatågens inne på ommålning.


Samma vagn står en stund senare och väntar på avgång från Värnamo.


X14 3239 inväntar avgångstiden mot Växjö som tåg 17657 samtidigt som Y31 1405 återkommer från Halmstad med tåg 17632.


Förflyttning till gamla stationen vid Horda mellan Bor och Rydaholm där X14 3239 strax passerar.


X14 3239 passerar framför stationshuset i Horda med tåg 17657 mot Växjö.


Senare ser vi vagnen i Växjö tillsammans med X14 3233 i bakgrunden som senare ska gå mot Jönköping.


X14 3233 inväntar som sagt avgångstiden en stund senare mot Jönköping.


En sista bild från Växjö station med båda X14-vagnarna.


Rc6 1340 med tåg 332 Kalmar-Göteborg passerar här vid Bergsnäs strax före Räppe i Växjös västra delar.


En stund senare passerar även X14 3239 samma plats men med tåg 17658 mot Värnamo.


Två plattformsbilder från Lessebo station på Kust till kustbanan mellan Växjö och Emmaboda.


En bild sett mot stationshuset från plattformen.


Det futuristiska stationshuset i Lessebo.


Nilsbuss 1104 ankommer stationen i Lessebo och har just skyltat om för att fortsätta på linje 219 mot Skruv.


Till Skruv fortsatte även jag för att dokumentera stationen före ombyggnaden, det är en än så länge enkelspårig gammal station mellan Lessebo och Emmaboda som man snart ska bygga om till mötesstation.
Här en bild från västra änden av orten invid plankorsningen med Skruvbyvägen som kommer att finnas kvar efter att man byggt mötesspår här.


En bild sett från plankorsningen med Skruvbyvägen i riktning österut mot gamla stationen. Inte långt från plankorsningen kommer här växeln till det nya mötesspåret att ligga.


DSB ET 4399 passerar platsen för blivande växeln med tåg 20076 från Kalmar mot Alvesta/Malmö/Köpenhamn.


En bild närmare stationshuset i riktning mot Växjö där blivande växeln kommer att hamna ungefär vid den andra stolpen härifrån sett.


Stationshuset i Skruv sett från vägsidan.


Här bakom stationshuset kommer en ny gångväg att byggas för att senare kunna läggas i en gång/cykeltunnel under järnvägen.


Ungefär blivande platsen för nya gång och cykeltunneln som ligger en bit bortanför stationshuset i östra riktningen.


Ytterligare en bit i riktning österut så finns ytterligare en plankorsning för Östra infarten, denna kommer att försvinna när nya mötesspåret byggs i Skruv under hösten 2017.


En bild närmare på plankorsningen i riktning ut från Skruv.


Från plankorsningen sett österut mot Emmaboda. Här kommer det nya mötesspåret att hamna till vänster om det befintliga och de kommer att gå pararellt genom kurvan som syns och sedan går de ihop efter kurvan.


En bild åt stationshushållet i Skruv där nya spåret alltså då hamnar till höger om det befintliga.


En bild på den försvinnande plankorsningen för Östra infarten sett från norr.


Stationshuset gömmer sig här bakom träden till vänster. Jag står ungefär där den nya gång och cykeltunneln kommer att hamna.


Stationshuset i Skruv sett från andra sidan spåren.


Från lastkajen mittför stationshuset sett österut, mot Emmaboda och Kalmar. Nya gång och cykeltunneln hamnar här någonstans.


Rc6 1417 passerar Skruv med tåg 327 från Göteborg mot Kalmar. Om ett par år kanske tåget åker på ett nytt mötesspår till höger om nuvarande.


En bild närmare plankorsningen med Skruvbyvägen, växeln kommer att hamna ungefär där jag står.


En avslutande bild från Skruv blir på X31K 4351 med tåg 20082 mot Malmö/Köpenhamn.


Jag var senare samma dag och dokumenterade av en del av järnvägen Åseda-Vetlanda innan man river upp spåret. Senaste trafikering hit lär varit Nässjö Järnvägsmuseums tåg i september 2006.
Persontrafiken lades ned på banan i juni 2002 och godstrafiken långt innan och sedan dess har banan legat i träda, och nu är banan nedlagd och kommer att rivas upp.
Här en bild från övergången före plattformarna mittför stationshuset sett på plattformen med normalspåret till vänster och smalspåret till höger.


Här ser vi båda banorna som delar utfart åt norr. Smalspåret till vänster är kapat ett stycke efter att banorna delar sig medan normalspåret fortsätter mot Vetlanda.


Normalspåret med plattformen och stationshuset i Åseda.


Låt oss ta en sväng längsmed banan mot Vetlanda och jag besöker det på ett par platser. Här vandrar vi norrut längsmed spåret och står på gångfållan över spåren alldeles norr om stationen med bron för Storgatan i bakgrunden.


Uppe från bron är vyn norrut såhär.


Vi fortsätter längsmed spåret och ser baksidan av en ljudsignaltavla in mot Åseda.


Spåret invid industriområdet i riktning in mot Åseda i riktigt regnväder.


Vid km-tavla 73 finns en växel med ett sidospår in mot industriområdena.


En gångfålla korsar banan innan skogsmarkerna tar vid vidare norrut.


En bro passeras över en liten å.


Infartssignalen till Åseda var det inte så mycket kvar av denna dagen.


Linjen fortsätter ned mot huset vid kurvan.


En gammal väg som förr korsade järnvägen här.


Vi närmar oss första kurvan ute i skogen med ett hus uppe till vänster.


Linjen upp mot Åseda går i en mindre backe.


Vid huset korsar en mindre grusväg banan på en plankorsning.


Plankorsningen sedd från vägen.


Ytterligare ett stycke norrut kommer ytterligare en plankorsning med en grusväg.


En S-kurva i riktning mot Åseda. Bakom nästa kurva finns plankorsningen vid det röda huset.


Åt andra hållet svänger banan åt vänster.


I slutet av denna kurvan ser vi här försignalen till Åseda.


Linjen fortsätter vidare mot Ösjöbol och senare Vetlanda.


Vi är i Ösjöbol som var första hållplats efter Åseda norrut och här korsar väg 976 järnvägen vid en plankorsning. Inne till höger ligger gamla hållplatsen.


Från förra bilden i mot vänster i bild fortsätter järnvägen norrut, mot Vetlanda och Nässjö.


Och åt andra hållet kan man ana hållplatsen med plåtstinsen längre fram från plankorsningen sett.


Plattformen med plåtstinsen i Ösjöbol.


Från plattformen i riktning mot Nässjö.


Stationshuset i Ösjöbol finns alltjämt kvar som privatbostad.


Nästa lilla by som järnvägen passerade igenom var Milletorp och här fanns även en station/hållplats åt höger i bild i riktning mot Åseda.


Banan i riktning mot Nässjö från plankorsningen sett.


Och i riktning mot Åseda med gamla stationen/hållplatsen bakom kurvan.


Gamla plattformen är lite svår att se p.g.a all sly som växer upp på banan men här ses i varje fall plattformskuren.


Gamla plattformskanten.


Från plattformskanten i riktning mot Vetlanda/Nässjö.


Nästa hållplats och också sista före Vetlanda är Korsberga. Här har det växt upp en hel del sly jämsides med spåret, fotot taget i riktning mot Åseda.


Och åt andra hållet ser det ut såhär.


Ytterligare en bild från plattformen i riktning mot Vetlanda.


Utfarten från stationen i riktning mot Vetlanda, här ses en växel för sidospåret.


Växeln från andra hållet med en "döskalle" eller försignalering för vägövergång som finns efter Korsberga hållplats i riktning mot Åseda.


Strax efter Korsberga hållplats i riktning mot Åseda finns denna plankorsning med Solbergavägen.


En sista bild från Korsberga på plankorsningen i riktning bort mot hållplatsen och vidare mot Vetlanda.


T44 268 stod under dagen den 11 juni uppställd i Mjölby med sitt mättåg.


Nästa dag den 12 juni har ett nytt lok kopplats till mättåget, då var det istället T44 261 och här står ekipaget uppställt i Norrköping.


X14 3230 avgår från Boxholm med ett tjänstetåg mot Tranås för att där bli ett ordinarie resandetåg mot Nässjö den 14 juni.


DLL 3270 + 3130 drabbades av hjulskada mellan Motala och Fågelsta den 15 juni och fick ställas upp i Skänninge tills vidare. Även när detta skrivs den 21 juni stod de kvar i Skänninge.


Den 16 juni stod Nobina 6483 uppställd vid Nyköpings bussterminal för att senare avgå mot Nyckelringen på linje 162.


Även Nobina 6482 som fått ny färgsättning stod uppställd vid Nyköpings bussterminal för att gå mot Nyckelpigan på linje 161.


Den 16-18 juni var vi ute på en kryssning med Viking Lines M/S Gabriella till Helsingfors och åter. Här har vi just startat från Stockholm där M/S Queen Elizabeth ligger inne i Stadsgårdshamnen.


Ombord på M/S Gabriella har man byggt om en del av interiören och såhär ser det numera ut vid restaurangavdelningen.


Vi fick sällskap i andra farleden invid Tynningö av M/S Celebrity Silhouette som också var påväg mot Helsingfors.


M/S Amorella har just åkt genom Oxdjupet på sin väg från Åbo mot Stockholm.


En närmare bild på henne när vi mötte henne.


Bilar som väntar på att få åka på vägfärjan vid Oxdjupet och korsa farleden.


M/S Celebrity Silhouette ska också korsa Oxdjupet innan vägfärjan kan köra över.


När vi ett par timmar senare ankom Mariehamn runt 23.40 lokal tid så var det riktigt fint solnedgångsljus.


M/S Rosella har en stund innan lagt till i Mariehamn och väntar in morgondagens avgångar.


M/S Silja Serenade som också är påväg mot Helsingfors lägger till bakom oss i Mariehamn.


Här har vi avgått och ser M/S Silja Serenade i det fina kvällsljuset.


M/S Silja Serenade och M/S Rosella ligger i Mariehamn.


Bara just som vi lämnat Mariehamn bakom oss så drog en riktig dimma in.


Det blir mer och mer dimma ju längre ut på havet vi kommer.


Vi ankommer Helsingfors den 17 juni till riktigt fint sommarväder med runt 25 grader och M/S Silja Serenade har under natten kört om oss på havet och ligger redan i hamn.


Invid Siljas terminal vid Olympiakajen stod en ny KLT-buss som ska levereras till Kalmar Län i den nya färgsättningen.


M/S Viking XPRS ankommer Helsingfors från Tallinn med väldigt mycket folk ombord.


Från Salutorget kan man åka med en museispårvagn en tur runt staden.


M/S Gabriella som vi åkte med ligger i Helsingfors ett par timmar till. Vi är påväg mot Sveaborg för att fota M/S Viking FSTR som hyrs in under sommaren.


M/S Viking FSTR (eller HSC Express som hon fortfarande är registrerad som) gör ett tillfälligt inhopp under sommaren 2017 på rutten Helsingfors-Tallinn som snabbfärja.
Denna färjan tar 1:45 över Finska viken vilket är rätt snabbt då Tallinks snabbaste färjor nu gör rutten på två timmar ganska exakt.
Här ser vi M/S Viking FSTR påväg in mot Helsingfors när hon passerar invid Sveaborg.


Och här ser vi henne under en kran på samma plats.


M/S Viapori kör turister för JT-Line till både Sveaborg och närbelägna Skanslandet på andra sidan Gustavssvärdssundet.


En stund senare är M/S Viking FSTR påväg tillbaka mot Tallinn och närmar sig Gustavssvärdssundet vid Sveborg.


Hon passerar här genom den trånga passagen vid sundet.


Här ser vi henne bland rapsen och man ser att hon inte är lika stor som de andra Vikingfärjorna som passerar här.


Sunlines M/S Tor används under sommaren för att köra folk mellan Salutorget och Sveaborg.


En radda spårvagnar utanför järnvägsstationen. Närmast en av de nyare Transtech Artic-vagnarna, vagn 416 påväg mot Västra terminalen.


Bakom den stod denna numera museivagn, det är HKL 150, en vagn som HST köpte in till staden 2004 för tester och kommer ursprungligen från Verkehrsbetriebe Ludwigshafen GmbH i Ludwigshafen.
Här var den på en beställningskörning genom staden och står här parkerad bakom den nyare vagn 416 i väntan på att få åka.


Här ser vi vagnen rulla iväg mot Skatudden där man vände och åkte in mot stan igen.


Vagnen kommer igen på Alexandersgatan men svänger strax ned mot Salutorget.


M/S Viking FSTR ser vi ytterligare en gång, denna gången ankommer hon Helsingfors från Tallinn.


Och här håller man just på att lägga till i hamnen.


M/S Tor kommer med hemvändande besökare från Sveaborg påväg in mot stan.


En sista bild för denna gången på M/S Viking FSTR som ligger vid Vikingterminalen i Helsingfors.


Nästa morgon den 18 juni så är vi åter i Stockholms skärgård och bakom oss under natten har M/S Baltic Queen legat, hon är påväg in mot Stockholm påväg från Tallinn.


Bakom ett par träd och en ö dyker nästa Vikingbåt upp, det är M/S Viking Grace påväg mot Åbo.


En närmare bild på Grace när vi möter henne.


Td 413 med godståg 6324 påväg från Oskarshamn mot Nässjö passerar i skogen mellan Lönneberga och Mariannelund på eftermiddagen den 19 juni.


Y31 1401 kommer med tåg 8567 från Linköping mot Oskarshamn senare samma kväll invid sjön Krön norr om Vimmerby.


Ytterligare en bild på vagnen på samma plats.


DLL 3101 (f.d Tb 285) står uppställt på ett sidospår i Vikingstad den 20 juni.


Den 22 juni var jag i Stockholm för att dokumentera lite av trafiken som förändras under sommaren, vi börjar med pendeltågen som ju som bekant flyttar ner i Citytunneln i juli.
Här ser vi X60B 6120 som rullar in till Stockholm C på morgonen med tåg mot Älvsjö.


X60 6015 + 6007 ser vi från Barnhusbron norr om Stockholm C påväg mot Kungsängen.


Nästa bro jag fotar från blir från Sankt Eriksgatan och X60B 6086 + okänd kamrat kommer upp ur tunneln under de andra spåren och närmar sig Karlberg.


X60B 6114 + 6092 har just lämnat Karlberg och passerar vid bron för Sankt Eriksgatan påväg mot Nynäshamn.


Nu står jag i trappan upp till S:t Eriksgatan och från den kan man få denna vyn över järnvägen här. X60 6070 + okänd kamrat är påväg mot Västerhaninge.


Och upp ur tunneln och under S:t Eriksgatan kommer nästa tåg mot Kungsängen med X60 6052 främst.


X60 6080 + 6054 lämnar just Karlberg påväg mot Älvsjö.


Ett par tåg strax före Karlberg. Närmast ser vi X60 6018 + 6075 med tåg mot Märsta.


Keolis 4835 lämnar Karlberg station påväg mot Frihamnen.


En vy som snart inte finns kvar längre när Karlberg station stänger i mitten av juli 2017. Till höger inväntar Arriva 7568 avgångstiden.


X60 6024 är påväg mot Södertälje och ankommer till Karlberg.


X60B 6103 ankommer även den strax Karlberg påväg mot Nynäshamn.


Arriva 8858 ska strax lämna Danderyds Sjukhus med ersättningslinje 27B för Roslagsbanan mot Täby Centrum.


Vid Arninge ska man bygga ett nytt resecentrum och dra om Roslagsbanan rakt fram på platsen där man tagit bort träd mitt i bild.
Jag dokumenterade platsen flitigt i januari och det finns på den månadssidan och här en bild från vägbron för väg 274 mot Vaxholm.


Vi är på andra sidan nu vid Ullna gård och en bit bakom även Ullna Kvarnväg. Här kommer Roslagsbanan att läggas i dubbelspår mellan pinnarna i förgrunden och gamla enkelspåret som tåget kör på kommer rivas.
Tåget är X10p 228 som är påväg från Stockholm Ö mot Österskär.


Här ses platsen för den nya dubbelspåriga linjen bort mot Arninge resecentrum ungefär vid flaggorna till vänster i bild.


Vi går en bit på den nya linjen mot stenbumlingarna mot nuvarande berget jämsides med E18.


UBxp 154 kommer främst i tåg mot Stockholm Ö på gamla linjen som alltså rivs när tågen börjar köra där jag står istället.


Vi kommer närmare berget där järnvägen kommer gå rakt igenom i en kurva åt vänster.


Åt andra hållet ser det ut såhär.


Från berget ser det ut såhär bort mot Ullna kvarnväg.


Och åt andra hållet ser vi ned mot blivande Arninge resecentrum.


Vidare bort mot nya resecentrumet som alltså kommer ligga pararellt med E18 till höger.


UBxp 132 kommer bakom kullen med tåg från Österskär mot Stockholm Ö.


Mitt på gamla linjen ligger en plankorsning med grusvägen jag går på.


Linjen från plankorsningen in mot stan med Arninges nya resecentrum till höger.


Linjen mot Åkersberga och Österskär. Den nya dubbelspåriga linjen kommer att vika av en bit bort åt vänster i bild framför ladugården.


X10p 220 främst rullar över plankorsningen.


UBxp 126 främst i tåg mot Stockholm Ö invid rapsfältet.


Lite senare kommer X10p 223 påväg mot Österskär på gamla linjen.


Hade jag tagit bilden några år senare så hade jag blivit påkörd av tåget, men nu kör det på gamla linjen ännu och det är UBxp 141 främst påväg in mot stan.
Den nya dubbelspåriga linjen kommer att vika av här från den gamla och gå jämsides med stolparna som sitter uppsatta.


Vid Hägernäs station ska man bygga om och b. la bygga ny gångbro över spåren ungefär där grävmaskinen står.


Här kommer området att se lite annorlunda ut när man är klar.


Ett nytt dubbelspår kommer att byggas härifrån bort i bild mot Arninges nya resecentrum där jag var innan.


En vy åt plattformen till i riktning mot Stockholm. Den nya gångbron kommer att hamna en bit bort i bild.


UBxp 126 främst ankommer Hägernäs med tåg mot Stockholm Ö. Det nya dubbelspåret kommer i framtiden att fortsätta rakt fram från det högra spåret.


Vid Roslags Näsby bygger man om stationen och ska bygga en ny gångbro över spåren. Under byggtiden har man en tillfällig träplattform innan man under sommaravstängningen bygger nya permanenta plattformar.


X10p 214 ankommer till den tillfälliga träplattformen vid Roslags Näsby.


Trapporna upp till den nya gångbron under uppbyggnad.


Utfarten mot Stockholm Ö kommer att byggas om.


Här syns lite norrut hur den nya stationen med plattformar kommer att se ut när det är klart. Träplattformen försvinner då och nya permanenta plattformar byggs.


UBxp 129 främst har just stannat till påväg mot Stockholm Ö.


Tillbaka i stan vid Tekinska Högskolan där vi ser f.d BL 078 som rullade i Borås fram till april 2017. Här förstärker den och bussarna bakom linje 676 mot Norrtälje.


Denna gamla Säfflebuss stod uppställd vid Tekniska Högskolan och skulle förstärka linje 636. Det är f.d Swebus 2845 som man satt in.


Som förstärkning gick även Nobina 7176 och 7167 som här står uppställda vid Tekniska.


På samma plats ankommer f.d BL 084 efter en förstärkningstur.


I Solsidan på ena grenen av Saltsjöbanan ska man ta bort den gamla träplattformen och ersätta med en ny. Här ser vi plattformen från stoppbocken med ett tåg inne.


Snart historia med trätrappa och plattform (skylten med Solsidan vet jag inte om den försvinner).


Plattformen sett åt Igelbodahållet.


Plattformen med stationshuset i bakgrunden.


Bakre delen av plattformen mot stoppbocken.


C10 2893 ankommer Solsidan med tåg från Igelboda.


En bild åt andra hållet på samma vagn strax före avgång åter mot Igelboda.


Vi är framme i Neglinge där C10 2909 främst strax rullar vidare mot Saltsjöbaden. Här ska man rusta upp plattformarna och ta bort de nuvarande, man ska även bygga om vagnhallen som ligger här.


De gamla träplattformarna försvinner här och ersätts med nya plattformar, här vy mot Stockholm.


Åt andra hållet såg det ut såhär.


Verkstaden ska man bygga om och även bygga till en ny verkstadsbyggnad för att kunna möjliggöra hellängdståg inne i en ny verkstadshall.


Tåget in mot stan (Henriksdal) ankommer till Neglinge med C11 2886 främst.


Samma tåg har här ankommit till Saltsjö-Duvnäs där man också ska renovera plattformarna under sommarens avstängning.


Kontaktledningen rustades upp sommaren 2016 men plattformarna är ännu inte utbytta mot nya vilket de ska göras under sommaren 2017.


C10 2889 ankommer Saltsjö-Duvnäs med tåg ut mot Saltsjöbaden.


Vy från ena plattformen mot Saltsjöbaden.


Gamla skyltar och ännu gammal plattform.


Vindskydd på plattformen för tåg in mot stan.


Stationshuset i Saltsjö-Duvnäs.


C11 2884 främst ankommer Saltsjö-Duvnäs med tåg in mot Henriksdal.


Tidigare samma förmiddag inträffade en arbetsplatolycka i samband med ett arbete på Stockholm Södra och därför blev det stora störningar i tågtrafiken söderut.
På Stockholm Central såg det under eftermiddagen ut såhär med massa resenärer som skulle försöka ta sig fram fast tågen var försenade eller inställda.


Vi är tillbaka i Stockholm igen den 26 juni för dokumentera mer av pendeltågstrafiken runt Karlberg. Här en vy från Rörstrandsgatan ner mot Karlbergs station, en vy som snart försvinner.


Vi går längsmed Rörstrandsgatan och fotar ner mot Karlberg station. Här ankommer X60B 6092 + 6086 med tåg mot Nynäshamn.


En stund senare ankommer X60B 6097 + 6115 påväg mot Bålsta.


X60 6017 + 6077 rullar över Klarastrandsleden med Karlbergstunneln närmast en stund senare med tåg mot Märsta. Här kommer det heller inte att rulla några pendeltåg när Citybanan öppnar.


Här kunde man tidigare åka direkt från E4/E20 mot Norrtull/Norra stationsgatan men det går inte längre sedan man bytte broar i bakgrunden, därför är vägen numera stängd och här ser vi bron över järnvägen.


X60 6032 + 6073 rullar över Karlbergstunneln påväg mot Uppsala.


En av de hybridbussar som används på linje 73 från Tomteboda/Karolinska till Ropsten, Keolis 4905 kommer här på Tomtebodavägen.


Arriva 7206 ankommer strax hållplatsen Karolinska institutet Norra.


X60 6027 + 6030 ankommer en stund senare till Karlberg med tåg mot Älvsjö.


Ett pendeltåg lämnar Karlberg i regnvädret söderut sett från andra sidan Barnhusviken vid Kungsholms strand.


Vi ser senare ett pendeltåg mot Bålsta som rullar in mot Karlberg. I förgrunden ses båten M/S Monika.


Ett södergående pendeltåg mot Västerhaninge har just avgått från Karlberg.


Avslutningsvis två bilder från själva Karlberg station, först ser vi X60B 6113 som just stannat till påväg mot Nynäshamn.


Strax därpå kommer X60B 6104 främst med tåg mot Bålsta.


Sedan ett par bilder från Spånga där man nu bygger om stationen inför det kommande fyrspåret längs Mälarbanan som jag har dokumenterat i olika etapper.
Här har man rivit det gamla spåret för tågen in mot stan.


En bild åt andra hållet, dvs mot norr.


X40-3 3322 med tåg 796 från Stockholm mot Västerås passerar förbi byggplatsen.


Vy åt norr från plattformskanten.


X60B 6103 ankommer Spånga med tåg mot Bålsta.


En bild från gångbron strax söder om stationen mot syd, dvs in mot stan där man ser det rivna spåret.


Och åt andra hållet såg det ut såhär.


En stund senare ankommer X60B 6116 med tåg mot Västerhaninge till samma spår som norrgående tåg använder.


Jag hann även besöka bygget av den nya pendeltågsstationen och stadsdelen i Vega längsmed Nynäsbanan mellan Skogås och Handen. Här ska man bygga ett helt bostadsområde och ny station.
Platsen är dokumenterad före bygget i maj 2015 och finns på den månadssidan.


Pendeltåg mot Nynäshamn smyger sig sakta förbi arbetsplatsen.


Tåget närmar sig platsen för den nya stationen och där huvudvägen i Vega ska gå under järnvägen.


Inzoomad bild på platsen för den nya pendeltågsstationen och vägbron och det avslutar bilderna från Stockholm.


X74 004 med MTR Express tåg 2033 från Stockholm mot Göteborg passerar Hallsberg i lagom mak den 30 juni.


Tågabs tåg 17023 från Karlstad mot Tranås via Mjölby med Rc3 1040 ankommer Hallsberg samma dag.


Med Tågabtåget passerar vi Rönneshytta där man tagit bort ena sidospåret inför kommande dubbelspårsbygge.


Det enda som fattas här mellan Rönneshytta och Mariedamm är väl spåret.


Här viker vi av på gamla linjen som går genom en kurva medan de nya spåren kommer att gå rakt fram.


Strax efter kurvan passerar vi förbi det nya spåret som kommer att korsa gamla banan vid Dunsjö.


I Godegård blir det möte med tåg 8174 från Mjölby mot Gävle.


När vi passerade Motala Verkstad så stod X14 3237 tillhörande Krösatågen utanför, denna har nu blivit ommålad från Östgötatrafikens färgsättning till Krösatågens.
Detta är den första av sex vagnar som målas i denna färgsättningen. I bakgrunden kan en X61 från Västtrafik ses.


Tåget från andra sidan.


Hela tåget sett vid verkstaden.


Vi är framme i Mjölby där jag hoppade av tåget i regnvädret.


Tåget fortsätter vidare mot Tranås där rundgång väntar inför återresan mot Värmland och det blir också den sista bilden för juni månad.


tobben_90@hotmail.com