Tobias bildsida - Bilder från juni 2020

Här har jag lagt upp bilder som jag har tagit under juni månad 2020, med inriktning på järnvägsfotografier.

Bilderna finns med beskrivande bildtext under och ligger utlagda i den ordning som jag tagit dem!

Observera att denna sidan uppdateras fortlöpande allt eftersom jag tar fler bilder och publicerar dessa.

Lite av det som dyker upp denna månad är:


Bildsida 2020 - Bilder från februari månad 2020
Bildsida 2020 - Bilder från mars månad 2020
Bildsida 2020 - Bilder från april månad 2020
Bildsida 2020 - Bilder från maj månad 2020
Av Tobias Jäderup

Denna månaden kommer det att bli många bilder!


Juni månad inleds vid Solviks grindar mellan Järna och Mölnbo längs Västra stambanan där man ska bygga en ny bro över järnvägen och ta bort plankorsningen för Hölövägen.
Här ses en vy från när man kommer norrifrån från väg 57 med brobygget till vänster i bild.


Plankorsningen sedd från norr. Den försvinner som sagt när bron är färdigbyggd.


Vy mot väster på järnvägen i riktning mot Järna.


Snälltågets tåg 3940 från Malmö mot Stockholm med 193 288 främst passerar förbi Solviks grindar.


Här ses arbetsplatsen i riktning mot norr.


Och längre upp längs samma väg där vi ser vart anslutningen till nya vägen ska ligga.


M/S Viking Cinderella ligger här i hamnen i Södertälje senare samma dag. Man hade under våren ställt in samtliga kryssningar p.g.a pågående coronaepedemi.
Cinderella hade tidigare under våren legat upplagd i Mariehamn under tiden man inte körde men då man öppnade hamnen för trafik fick man istället flytta till Södertälje.


I Värtahamnen ligger M/S Visborg som man höll på att göra arbeten ombord på. Det är lite ovanligt att Gotlandsbåtarna ligger i Värtahamnen men det är inte så mycket annan trafik där just nu.


Till vänster om henne ligger M/S Silja Symphony upplagd och hon har inte kört någon trafik på flera månader i skuggan av coronakrisen.


En bild från Värtahamnen på just M/S Visborg som alltså ligger här en tid.


En sista bild på Visborg i Värtahamnen.


X10p 202 ankommer Ekskogen som är sista station före Kårsta på Roslagsbanan samma dag fortfarande med betongstolpar som kontaktledningsstolpar.
Ber om ursäkt för 'solfläcken' i bild!


En bild från plattformen söderut mot Stockholm på betongstolparna som nu försvinner då man stänger av trafiken från juni fram till december främst för dubbelspårsbyggnad Täby kyrkby-Kragstalund.
Man passar även på att byta ut de här gamla betongstolparna till nyare stolpar och därmed försvinner de sista stolparna av denna typ från denna banan.


En bild åt Kårstahållet på plattformen med en av stolparna.


En stund senare är samma tåg påväg tillbaka mot Stockholm och nu med Ubxp 130 främst som här lämnar Ekskogen.


Jag åkte senare till Tortuna för att titta lite på gamla spåret som fortfarande ligger kvar här trots att trafiken här flyttades om till den nuvarande dubbelspåriga linjen 1999.
Det är alltså den gamla enkelspåriga linjen som tidigare gick förbi här vid Tortuna till Tillberga och vidare mot Ramnäs, en del av nuvarande Mälarbanan som istället går direkt till Västerås.


Vid utfarten mot Enköping/Stockholm stod denna lilla dressin urspårad.


Gamla utfartssignalen mot Stockholm. Nuvarande banan kan ses till höger i bild.


Åt andra hållet ser det ut såhär.


Växeln ligger in "på sidan" här men något tåg kommer dock inte.


Här ses utfarten åt andra hållet, dvs mot Tillberga.


Infarten från Tillbergahållet in mot Tortuna.


Provkörning av ombyggt X2-sätt på dubbelspåriga linjen vid Tortuna. Det är tåg 85702 från Bro till Västerås.


T44 332 kommer en stund senare med tåg 6685 från Västerås V till Bålsta och ses här också på slätten vid Tortuna.


Vägförsignalen för Mycklingevägen som ligger mellan Tortuna och Tillberga.


Åt andra hållet stod den gamla försignalen till Tortuna. Här slutade som sagt tågen att köra 1999 men spåren och signalerna står ännu kvar.


Gamla korsningen med Mycklingevägen och här hade man grusat för vägen för gamla spåret.


Nästa dag den 3 juni ser vi VIDA's TMZ 1406 i Mjölby när den var påväg till Kumla som tåg 49070 från Alvesta.


Den 4 juni passerar X31K 4365 förbi Strålsnäs mellan Mjölby och Boxholm som tåg 50699 från Västerås N till Malmö.
Vagnen hade varit på reparation efter en kollision med ett traktorsläp utanför Sölvesborg i april 2019.


Stångåbuss 650 kommer här på E4'an vid Herrbeta på linje 59 från Linköping till Finspång den 5 juni. Denna bussen är byggd 2008 och är således 12 år gammal nu.


Samma eftermiddag var jag vid Åby strax norr om Norrköping för att titta lite hur långt man kommit med bygget av den s.k Kardonbanan.
Den banan ska binda ihop stambanan och industrierna vid Pampushamnen etc. när Ostlänken byggs. Man ska även bygga en ny godsbangård ute på Malmölandet.
Här en vy över E4'an där man ser den nya bron under byggnad framför Södra stambanans bro som är bakom. Såhär såg platsen ut i oktober 2017 när jag senast var där.


Här ser vi bron från en annan vinkel i riktning mot Åby.


Och här har jag gått lite närmare bron. Samma vinkel i oktober 2017


Och från platsen med bron över E4'an blickar vi åt andra hållet, dvs upp mot förgreningen med spåret från andra hållet.


Här på platsen där båda spåren går parallellt har man byggt en ny bro. Den gamla bron låg till höger utanför bilden.


Här står jag på bron och fotar åt Norrköping till vänster resp. Åby mot höger. Banan från vänster fanns här tidigare men man har rustat upp den. Samma vinkel i oktober 2017 samt en bild på gamla rivna bron.


Här från bron åt andra hållet ner mot Rustas lager och blivande bangården vid Malmölandet. Samma vinkel i oktober 2017.


Så är vi framme vid den nya bangården på Malmölandet här med vinkel bort mot bron där jag stod på förra bilden och fotade.


Och åt andra hållet ser det ut såhär med en ny byggnad till höger. Till vänster ses nya spåranslutningen mot Braviken.


Här ses bangården på Malmölandet som ska bli den nya godsbangården i framtiden. En bild från samma vinkel tagen i november 2016.


Och här en bild åt andra hållet med Rustas lager i bakgrunden. Där svänger också spåren av till höger för att gå över den nya Kardonbron ner till Pampushamnen m.m.


Här är jag vid Kardonbron längs Bråvikenvägen där man bygger ett helt nytt spår i anslutning från nya godsbangården som byggs bakom mig ner mot Pampushamnen.


Åt andra hållet med Rustas lager i bakgrunden och Malmölandet.


Jag står nu vid vägen ner mot containerterminalen och fotar ut mot Malmölandet. I bakgrunden ses en ny bro man har byggt för det nya spåret. Samma vinkel igen i november 2016.


Och här åt andra hållet där banan så småningom går ihop med nuvarande industrispår vid Pampushamnen.


Inne i Folkparken i Norrköping står denna modell av en gammal spårvagn uppställd.


Transdev 3965 kommer här på Bergsbron över Motala ström i Norrköping samma kväll på linje 113 mot Söder Tull.
Transdev fick förlängt avtal i Norrköping från juni men denna färgsättning försvinner och bussarna byts i mångt och mycket ut till nya.


Transdev 7018 vid Söder Tull på linje 116 mot Lindö. Norrköping fick åter tvåsiffriga stadsbusslinjer vid tidtabellsändringen i mitten av juni så dessa tresiffriga är numera historia.


Samling på äldre MAN-bussar vid Söder Tull. Numera (i varje fall under sommaren) kör man enbart med nya bussar med Ötrafs nya färgsättning som togs i trafik i mitten av juni.


Nästa dag den 6 juni är jag i Linköping för att fota lite av Transdevs stadstrafik innan man lämnar över till Nobina i mitten av månaden.
Här ändhållplatsen Stenåldersgatan i Ullstämma för linje 1 som försvinner när nya trafiken kommer igång. Bussarna på går helt enkelt inte upp den korta biten hit längre.


Transdev 7002 kommer uppför Stenåldersgatan påväg mot ändhållplatsen bakom ryggen på mig. Bussarna kommer att köra på stora vägen nere vid butiken som syns i bild så det är inte lång sträcka som försvinner.


Samma buss vid ändhållplatsen inför ny avgång tillbaka mot Skäggetorp.


Transdev 7004 på Stenåldersgatan påväg ut mot Vistvägen. Uppe i backen ligger ändhållplatsen som inte längre trafikeras som jag var vid tidigare så på den gatan går det ingen busstrafik längre.


Transdev 7000 kommer här på Ekholmsvägen och en stund senare till ändhållplatsen vid Ekholmen på linje 15 från Resecentrum.


Transdev 7038 på Järdalavägen på linje 24 mot Ullstämma. På denna gatan går det inte längre någon busstrafik sedan man har lagt om linjenätet under mitten av månaden.


Avslutningsvis en bild på Transdev 6151 som kommer på Brokindsleden påväg mot Sturefors som linje 565.
Denna linje ersattes i mitten av juni av den nya stadsbusslinjen 10 som nu går ut till Sturefors med nya stadsbussar.


Den 10 juni befinner jag mig i Kimstad för att fota ett av dagens godståg till Skärblacka/Finspång, nämligen det på eftermiddagen.
Här kommer T44 346 främst och T44 348 i aktern med tåg 6419 från Norrköping till Kimstad.


Här har tågsättet just rullat ut som spärrfärd på banan upp mot Skärblacka och kommer här i höjd med Grebyskolan i utfarten från Kimstad.


En stund senare kommer nästa tåg med destination Skärblacka och det är Hector Rails tåg 40731 med 243 116 främst som här ankommer Kimstad.


Samma tågsätt är nu påväg ut mot Skärblacka men nu med T66 402 främst och kommer även den vid utfarten från Kimstad.


Man har med sig elloket till Skärblacka eftersom det inte finns plats att ställa upp det på i Kimstad.


Stångåbuss 651 kommer här på Kimstadsvägen på linje 59 från Linköping till Finspång. Denna bussen är byggd 2008 och är således 12 år gammal i år.


Tågabs Rc2 001 passerar Tranås med tåg 48373 från Kristinehamn till Vislanda den 11 juni.


Den 14 juni var jag i Gislaved för att fota några av JLT's bussar som snart skulle försvinna från trafiken dagen därpå, liksom även operatören här.
Här är det Flexbuss 41 som står uppställd vid Gislaveds busstation i väntan på nästa avgång. Dagen därpå tog Vårgårdabuss över trafiken i området.


Dessa bussar är utan uppdrag i linjetrafiken numera.


Ivar Svensson Trafik AB EUM 560 lämnar Gislaved på linje 201 mot Smålandsstenar. Linjen försvinner nu och ersätts av linjerna 235, 241 och 242.


Flexbuss YDF 270 försvinner från trafiken och här har den just avgått från Gislaved busstation på linje 202 mot Värnamo.


Flexbuss 32 lämnar också den Gislaved påväg mot Jönköping. Samtliga bussar här i området har nu dessutom JLT's nya färgsättning på sig.


Förflyttning till Reftele där veckans enda tågmöte strax skulle äga rum och här är det "Sandtåget" 60065 från Limmared med TMY 1111 som kört in "på sidan" på ett spår som inte används så värst ofta.


Tåget sett bakifrån. Tågmöten i Reftele har inte ägt rum planenligt sedan någon gång på 90-talet men har från december månad nu skett en gång på söndagar.


Ytterligare en bild på tåget som inväntar möte med det försenade Krösatåget.


Så ankommer Y32 1411 med tåg 7638 från Halmstad mot Nässjö och då runt 17 min försenat.


En sista bild från Reftele på tågmötet.


I Värnamo stod Karlssonbuss CWO 662, en Scala som inte längre har något uppdrag i linjetrafiken åt JLT.


Vidare mot Nässjö där Söne Trafik 613 kommer på linje 61 och här på Bangårdsgatan. Söne försvann som operatör åt JLT dagen därpå och istället tog Reinholds buss över med nya bussar.


Söne Trafik 635 kommer också på Bangårdsgatan på linje 301 från Vetlanda, en linje som nu försvinner och blir istället 320 som den hette fram till 2010.


I Tranås en stund senare kommer Aneby Buss 8639 på linje 150 mot Eksjö på Storgatan. En försvinnande färgsättning hos JLT är det också.


Nästa morgon tog alltså Nobina över stadstrafiken i Linköping med helt nya bussar och här ser vi den allra första bussen i Nobinas regi rulla ut från depån kl 04.24 på morgonen.
Det är Nobina 3829 som här kommer på Sigbjörnsgatan och strax svänger ut på Gumpekullavägen för att tomköra till Malmslätt och därifrån gå på nya linje 6 mot Resecentrum.


Den första elbussen ut från depån i Nobinas regi var Nobina 4112 som här kommer på Gumpekullavägen.


Första bussen i Nobinas regi att avgå från Resecentrum blev Nobina 4113 här på linje 18 mot Östra Valla kl 05.02.


Nästa buss att avgå från Resecentrum var Nobina 4063 på linje 2 mot Lambohov.


Nobina 4054 på Sankt Larsgatan när den korsar Storgatan på linje 2 från Lambohov mot Resecentrum.


Numera är även Sturefors inräknat i stadstrafiken och en stadsbiljett gäller även dit. Här kommer Nobina 3832 på Sankt Larsgatan på den nya linje 10 som ersätter gamla linje 565.


Nobina 4063 här på Järnvägsavenyn strax före Resecentrum på linje 2 från Lambohov.


I Norrköping hade Transdev samma dag fått förlängt avtal från sitt tidigare men även satt in nya bussar i trafiken. Jag hade av en händelse två timmars rast i stan så jag fick några bilder på det nya.
Här ser vi Transdev 6705 på Drottninggatan påväg mot Vrinnevisjukhuset. Linjenumren är återigen tvåsiffriga efter att ha varit tresiffriga i många år i stan.


Numera ingår även Åby i stadszonen Norrköping varför det går stadsbussar dit på den nya linje 11. Här kommer Transdev 6721 på Saltängsbron.


Man har även två nya elbussar från BYD i trafik i Norrköping och här står Transdev 6732 vid Söder tull på elbusslinjen 21 mot Resecentrum.


Transdev 6706 lämnar Söder tull påväg mot Herstadberg.


Transdev 6728 på linje 10 mot Himmelstalund kommer här på Nygatan.


En sista bild från Norrköping blir på elbussen Transdev 6732 som också kommer på Nygatan påväg mot Resecentrum.


X11 3137 i Norrköping samma dag när den var påväg från Västerås N mot Nässjö som tåg 88217. Som synes har den fortfarande Upptågets märkning i fronten.


Hector Rails tåg 40972 från Malmö gbg till Hallsberg rbg ses här genom en skitig ruta i Mjölby på kvällen den 18 juni.
Inte mindre än fyra lok var med i tåget vilka var 143 048 + 143 039 + 143 061 + 143 054.


TMZ 1418 rusar genom Mjölby samma kväll med tåg 76350 från Malmö gbg till Charlottenberg (och gissningsvis vidare mot Norge).


Den 19 juni befinner jag mig i Stockholm där vi här ser tåg 80241 ankomma centralen med Rc6 1361 + 1410 som senare ska bli tåg 10241 mot Norrköping.
Loktågen på denna sträckan försvann här över sommaren för att återkomma till hösten igen och anledningen till dubbla lok var att de kom från verkstaden i Örebro ihop.


Norrströmsbron alldeles söder om Stockholm C på den s.k "Getingmidjan" kommer under sommaren att bytas och här ses den gamla bron näst sista dagen före man stängde trafiken för brobytet.


Ännu ett loktåg till Norrköping och här är det tåg 211 med Rc6 1358 främst som korsar bron som ska bytas över Norrström.
Under sommaren vänder tågen via Nyköping i Flemingsberg och för att slippa rundgång så kör man istället ER1 och X40 på sträckan en period.


Man har nu lagt den s.k "gulbron" på plats vid Slussen men ännu återstår mycket arbeten innan allt är klart här.


Keolis 7175 påväg mot Sofia passerar över busshindret som ska hindra bilar från att köra in på bussgatan vid Slussplan.


Sedan gick jag en sväng längsmed tunnelbanelinje 19 mot Hagsätra på delen mellan Gullmarsplan och Sockenplan eftersom man i framtiden kommer att lägga om linjen i tunnel och då blir linjen till Hagsätra en del av blå linje.
Då kommer denna delen av tunnelbanan att försvinna och man river upp spåren på denna sträckan. Här ses C20 2270 lämna Gullmarsplan bakom sig påväg mot Globen och vidare mot Hagsätra.


Strax före Globens station kommer här C20 2241 främst i tåg mot Alvik. Till höger går Tvärbanan mot just Alvik och vidare mot Solna station. Spåren till vänster rivs när nya tunnelbanan står klar om några år.


C20 2228 på linjen mellan Enskede gård och Globen invid Palmfeldsvägen påväg mot Alvik.


Stationen vid Enskede gård försvinner när nya tunnelbanan står klar.


C20 2070 främst har just lämnat Enskede gård påväg mot Hagsätra.


Här strax före Sockenplan kommer den nya tunnelbanan via Slakthuset upp mot Kungsträdgården att vika av från nuvarande banan, den kommer att vika av här åt höger så byggnaden mitt i bild försvinner.
Gatan i bilden heter Björneborgsgatan och till vänster bakom stängslet går nuvarande tunnelbanan men den kommer som sagt att här vika av mot höger och gå ner i tunnel före skolan i bakgrunden.


Här ses en bild från platsen där nya tunnelbanan kommer att vika ner i tunnel under marken. Gatan mitt i bild här är Palmfeldsgatan och skolan i bakgrunden är Enskede gårds gymnasium.U


En sista bild från platsen där nya tunnelbanan kommer att vika ner i tunnel under marken. Den kommer att gå precis här och vika ner i tunneln ungefär vid träden i mitten.
En ny tunnelbanestation i tunnel vid Slakthusområdet kommer att ersätta dagens station Globen då man ska bygga bostäder m.m på nuvarande Slakthusområdet.


Jag passade sedan på att fota några av A34-vagnarna som snart är historia i Stockholm då de ska lämnas tillbaka till Norrköping.
Här kommer A34 nr 5 på Djurgårdsvägen strax efter Bellmansro påväg mot T-centralen.


A34 nr 6 i vackert kvällsljus på Djurgårdsbron också den påväg mot T-centralen.


Man har även fått nya A35-vagnar som ersätter A34'orna på spårvägen och här ses A35 467 vid Waldermarsudde.


Nästa dag den 21 juni är jag vid Rissne för att se hur långt bygget av nya Tvärbanan mot Kista har kommit och såhär långt har man kommit längs Kavallerivägen i riktning mot stan.


Och här ses åt andra hållet vid Rissne med Rissne torg rakt fram där spårvägen kommer att dras rakt igenom mot Kista. Här är en jämförelsebild från september 2017 då jag tidigare var här.


Spårvägen ska fortsätta vidare längs Artillerivägen upp mot Kista. Ytterligare en jämförelsebild från september 2017 från platsen.


Växelkrysset som numera är borta på bron över Norrström längs Getingmidjan sett längst bak från ett tåg. Bron och linjen mellan Stockholm C och Stockholm Södra stängdes dagen därpå.


M/S Cinderella ligger kvar i Södertälje även denna dagen men skulle snart flytta då man skulle börja köra trafik igen.


Sista dagen för ett tag med loktåg över Nyköpingsbanan var det denna dagen då Rc6 1358 inväntar avgång från Nyköping med tåg 235 mot Norrköping.


I Ålberga vart det möte Rc6 1361 med tåg 10236 påväg från Norrköping mot Stockholm.


Vid Åby strax norr om Norrköping pågår upprustningsarbete av bron över E4'an som kunde ses tidigare denna månaden. Bron till höger är den nya för Kardonbanan ut till Malmölandet.


I Norrköping görs som vanligt rundgång inför återresan mot Stockholm.


Den 22 juni gick en transport av en ny ER1-vagn (ER1 023) från Tyskland genom Sverige till Eskilstuna och här ser vi tåg 45004 rulla in mot Mjölby där man fick stå en stund.


Samma transport med 241 011 främst ses här en stund senare vid Södra Berga mellan Mjölby och Mantorp.


Och senare samma dag passerade X31K 4341 genom Mjölby påväg mot Tillberga som tåg 29994 från Malmö.


ER1 sattes den 22 juni in i trafik på Nyköpingsbanan som ersättning för loktågen under sommaren och här står en ER1 i Norrköping på morgonen den 24 juni och ska avgå mot Flemingsberg.


Den 25 juni var jag och ett par andra intresserade ute och fotade lite tåg i Bergslagen med omnejd där vi b.la besökte Avesta och banan mellan Ludvika-Fagersta.
Här ses ett tågmöte i Surahammar på morgonen mellan X51 9009 i ett sent tåg 8001 från Ludvika till Borlänge och X14 3234 i tåg 8030 från Västerås mot Fagersta N.


Några minuter senare kommer tåg 8083 från Fagersta till Västerås med X14 3223 som låg hack i häl på sena tåg 8001.


Förflyttning till Ombenning mellan Fagersta och Snyten där man ska bygga en ny mötesstation för tågen och här ses tåg 14911 från Umeå gbg till Malmö gbg med Rc4 1153.
Såhär såg platsen ut i februari 2020 då tidigare var där.


X51 9013 passerar Ombenning med tåg 8103 från Gävle till Hallsberg.


Här håller man på att flytta vägen till ett nytt läge inför att den nya mötesstationen ska byggas.


ER1 041 som UL kör i Upptåget mellan Uppsala-Tierp-Gävle passerar här bron över Dalälven vid Avesta Krylbo som tåg 98495 från Gävle via Storvik/Krylbo/Sala till Tillberga.
UL's ER1-vagnar underhålls just nu i Tillberga varför dessa vagnar kör dit istället för Eskilstuna där Mälartågs ER1-vagnar underhålls.


Plattformen vid den mer sparsamt använda hållplatsen Avesta Centrum samma dag. Här stannar enbart två tåg söderut (ett på morgon och ett på kvällen) samt ett norrgående tåg.


X51 9007 ses här på infarten till Karbenning med tåg 8105 från Gävle till Hallsberg.


Stationen vid Kärrgruvan var tom och ödslig samma dag. Härifrån går museibanan ner till Snyten och på sommaren kör man tåg till Ängelsberg härifrån, föreningen heter ENJ, Engelsberg Norbergs Järnvägshistoriska Förening.


Tågklareraren lägger om växlarna i ställverket i Smedjebacken för att ta in ett persontåg mot Fagersta/Västerås samtidigt som Rc4 1301 inväntar avgångstid mot Borlänge.


Här ger man körtillstånd till tåg 8017 mot Västerås. Om några år blir det fjärrblockering (System H) här och då försvinner den lokala tågklareraren.


Det ensamma loket Rc4 1301 passerar sjön Nedre Hillen vid Hagge mellan Smedjebacken och Ludvika som tåg 6750 mot Borlänge.


Björks Buss ELP 122 passerar förbi Hagge på linje 293 från Smedjebacken till Ludvika.


En stund senare åter vid Hagge så passerar X14 3223 på banken över Nedre Hillen med tåg 8016 från Västerås mot Ludvika.


Samma vagn en stund senare vid Hagen ett stycke närmare Ludvika när den kommer tillbaka med tåg 8021 mot Västerås.


Rc4 1282 passerar Grängesberg med tåg 16482 från Hässleholm till Borlänge.


Björks Buss XJD 164 på Kopparbergsvägen i Grängesberg påväg från Ludvika mot Gamla Gruvkontoret i Grängesberg. Bussen ses här precis jämte en Dalhäst som står modell på marken.


En plankorsning av enklare typ längs gamla Silverhöjdsspåret vid Ställberg.


Här ses spåret i riktning mot Grängesberg. Detta är som ett dubbelspår med det upprustade Hörkenspåret som går parallellt med denna banan mellan Ställdalen och Grängesberg.
Silverhöjdsspåret är en del av f.d TGOJ som man byggde parallellt med den gamla BJ-banan och just Silverhöjdsspåret är som synes av sämre kvalité men ska rustas upp i framtiden.


Ytterligare en bild på Silverhöjdsspåret vid Ställberg.


X51 9015 lämnar här Ställdalen med tåg 18218 från Örebro till Borlänge.


Tillbaka till banan mellan Fagersta och Ludvika så kommer här tåg 9142 från Boxholm till Smedjebacken strax norr om Vad vid Matsesviken.


Samma tåg en stund senare vid Söderbärke draget av Rd2 1136 med sjön Östra Sveten i bakgrunden.


Ännu en gång ser vi X14 3223, denna gången med tåg 8029 från Ludvika till Västerås som rullar genom Söderbärke utan stopp då det inte var några passagerare ikväll.


X51 9009 med dagens sista tåg 8028 från Västerås mot Ludvika passerar kl 22.10 vid Laggarbo mellan Vad och Söderbärke.


En sista bild från dagen på återvändande godståg 9149 från Smedjebacken nu påväg mot Boxholm igen som här passerar vid Näsby strax norr om Söderbärke.


Motorvagnssamling i Norrköping den 28 juni med X61 301 som står uppställd, X40-3 3328 samt ER1 013 som ska rulla mot Flemingsberg (felskyltad på plattformen).


Den 29 juni ser vi X74 003 strax utanför Linghem med omledningståg 91480 från Nässjö till Katrineholm (ordinarie tåg 12008 Göteborg-Stockholms Södra).


X74 004 passerar här den 30 juni strax utanför Strålsnäs mellan Mjölby och Boxholm med omledningståg 91497 från Katrineholm till Nässjö (ordinarie tåg 12051 Stockholms Södra-Båstad).
Under helgen 27-28 juni pågick ett arbete med bron i Töreboda vilket gjorde att X2-tågen Flemingsberg-Göteborg omleddes via Södra stambanan ner till Skåne för att via Kattarp åka mot Göteborg igen.
Nu bar det sig inte bättre åt att arbetet drog ut på tiden i flera dagar vilket gjorde att tågen på Västra stambanan fick omledas även på måndagen och tisdagen via Södra stambanan.
MTRX ställde helt in sin trafik under helgen men på måndagen skulle man köra igen och nu fick man då också omledas via Södra stambanan då det inte gick att åka via Västra.


tobben_90@hotmail.com