Tobias bildsida - Bilder från oktober 2016

Här har jag lagt upp bilder som jag har tagit under oktober månad 2016, med inriktning på järnvägsfotografier.

Bilderna finns med beskrivande bildtext under och ligger utlagda i den ordning som jag tagit dem!

Observera att denna sidan uppdateras fortlöpande allt eftersom jag tar fler bilder och publicerar dessa.

Lite av det som dyker upp denna månad är:


Bildsida 2016 - Bilder från juni månad 2016
Bildsida 2016 - Bilder från juli månad 2016
Bildsida 2016 - Bilder från augusti månad 2016
Bildsida 2016 - Bilder från september månad 2016
Av Tobias Jäderup


Plattformarna i Tranås fick en uppfräschning i oktober månad. Här den 5 oktober då man var klar med anpassningen för synskadade på den högra plattformen men ännu inte börjat arbeta på den vänstra.


Den 6 oktober passerade en okänd X60B genom Mjölby på leveranskörning från Tyskland och i Sverige, Trelleborg till Södertälje.


Den 10 oktober begav jag mig mot Småland och Nässjö för lite foto och stannade till utanför Sommen först. Här kommer Railcares T44 274 i tåg 27414 Nässjö-Långsele.


Tio minuter senare kommer Tågkrafts TMX 1012 med makadamvagnar i tåg 26884 från Grimstorp söder om Nässjö till Ånge godsbangård.


Ytterligare ett par minuter senare så passerade f.d Tb, numera DLL 3100D med tåg 27350 från Nässjö till Ånge och senare idag vidare norrut till Boden. Således tre diesellok efter varandra på stambanan.


En stund senare ser vi X14 3233 i tåg 27612 Nässjö-Tranås som här passerar strax söder om Tranås.


Jag stannade till ett stycke utanför Aneby vid Marbäck där man ska bygga ut riksväg 32 till en s.k 2+1-väg och dra den i ny sträckning och samtidigt sätta hastigheten 100 km/h istället för som tidigare 70.
Här ser vi där den nya vägen kommer att gå rakt fram till skillnad från den gamla krokiga vägen som viker av åt höger.


En tripp via Eksjö och Lysekils Busstrafik 2101 svänger här ut från Vetlandavägen ut på Järnvägsgatan för att senare stanna vid Eksjö Resecentrum på linje 301 från Vetlanda till Nässjö.


Under hösten används Y1-motorvagnar på ett par platser i Sverige för halkbekämpning då de fått sådan utrustning inmonterad i vagnarna. Dessa tillhör numera Tågkraft i Nässjö och kör b. la i Småland, Skåne och Västergötland.
Här kommer Y1 1315 i tåg 26377 från Nässjö till Kalmar via Hultsfred strax utanför Eksjö i höjd med Björka.


Här kommer samma vagn vid Åbovägen mellan Hult och Bruzaholm.


Förflyttning mot Nässjötrakten igen. X11 3174 i Transitios färgsättning kommer här som Krösatåg 17610 Växjö-Nässjö-Jönköping och passerar Gransäng mellan Nässjö och Äng.


Ma 876 blir nästa tåg på platsen med tåg 55970 från Ystad till Falköping.


En sista bild från platsen blir på X14 3232 som är påväg från Jönköping mot Växjö med tåg 17615.


X11 3187 gör ett kortare uppehåll i Aneby med tåg 27622 från Nässjö till Tranås.


Och en stund senare stannar även X14 3233 till i Aneby med tåg 27621 mot Nässjö.


Vi hoppar fram två dagar till den 12 oktober då Y31 1422 i Kustpilens verkstadståg 98565 Linköping-Nässjö passerar Mjölby. Vagnen är inlånad från Transitio.


X61 207 rullar in i Tranås söderifrån senare samma dag. Det är ovanligt med dessa vagnar söder om Tranås sedan man slutade köra till Nässjö/Jönköping.
Här var dock vagnen ute på provkörning till Nässjö och är här på återgång mot verkstaden i Boxholm.


Vi är kvar på samma dag och förflyttar oss till Åtvidaberg där Y31 1401 rullar in med tåg 8588 från Västervik mot Linköping.
Denna vagnen togs över för Kustpilentrafiken i december 2014 från Krösatågen och har sedan dess rullat runt i denna färgsättningen, men som först i januari 2017 (två år efter övertagande och rullande i Kustpilentrafiken) så togs så vagnen
äntligen in för dels ommålning till Kustpilens färger och även en större revision i Västerås.


Vagnen stannar till vid plattform i Åtvidaberg.


Här en lägre vinkel i Åtvidaberg när vagnen så startar mot Linköping.


Y31 1424 ser vi lite senare i Falerum när den är påväg mot Linköping med tåg 8590.


I tåg 8591 mot Västervik kommer återigen Y31 1401 och den stannar strax till i Falerum.


Det blir sedvanligt tågmöte med norrgående vagn.


Y31 1401 startar så från Falerum söderut mot Västervik.


Vi hoppar fram en dag, till den 13 oktober och vi är kvar i området och här kommer Y31 1424 med tåg 8589 från Linköping mot Västervik som här passerar vid sjön Båtsjön mellan Åtvidaberg och Falerum.


I Falerum mötte föregående tåg detta tåg, nämligen Y31 1401 fortfarande i Krösatågsfärger med tåg 8588 mot Linköping.


Senare ser vi återigen Y31 1401 fast denna gången i tåg 8591 mot Västervik vid Ramshult där växeln till Viresjö en gång låg. Banvallen med stigningen upp kan ses i bildens vänsterkant.


En sista bild blir på samma tåg, fast här strax utanför Falerum vid Uknadalen.


Vi hoppar fram till den 14 oktober och till Fågelsta mellan Motala och Skänninge. Här passerar X11 3188 i tåg 27853 från Västerås N till Nässjö som har varit på service i Västerås.


Rd2 1096 i tåg 19140 från Boxholm till Hallsberg rbg passerar någon minut senare också förbi Fågelsta.


Från Fågelsta utgår även den smalspåriga järnvägen till Vadstena (tidigare från Linköping) men på den har det inte körts någon trafik på flera år nu och den ligger öde i Fågelsta.


Som en lövtunnel i utfarten mot Vadstena.


Åt andra hållet med ett par uppställda vagnar.


Två loktåg i Norrköping den 15 oktober. Till vänster ett extratåg från Stockholm för SKåJ och till höger Snälltåget mot Malmö.


SKåJ's tåg från Stockholm stod i Norrköping ett par timmar med Ma 409 förspänt då resenärerna var på stan.


Den 18 oktober var jag i Göteborg för att besöka Persontrafikmässan men det blev även lite dokumentation inför byggandet av Västlänken, tunneln för pendeltåg genom Göteborg.
Därför kommer det här att komma en massa "före-bilder" på före man började bygga spåren alt. före de nya uppgångarna byggs för att sedan kunna jämföra när bygget är klart.
Vi börjar ute vid Olskroken där banan ska vika ner i en tunnel under Göteborg. Här plankorsning för Minuthandelsgatan med spåren upp till bangården Göteborg norra.


Från plankorsningen sedd mot Olskroken/Sävenäs. Här kommer vyn att förändras rejält de kommande åren då nya Västlänkens anslutning mot Väner/Bohusbanan kommer att vika av vänster här och någon av byggnadena till vänster kommer få rivas.
Spåren till Västra stambanan kommer att vika av åt höger här på ett påldäck. En ny bro från godstågviadukten kommer även att anslutas här.


Åt andra hållet kommer även vyn att förändras snart. Till vänster ses "godstågsviadukten" direkt från Västkustbanan ner mot bangården i Sävenäs och rakt fram går spåren till godsbangården Göteborg norra som kommer att avveckla sin verksamhet.
Den nya Västlänken kommer att gå på ett påldäck här och gå rakt fram mot där den vita bilen står parkerad och där genom buskarna på en bro över Gullbergsån och sedan en bro över E6.


En gammal signal ståendes längsmed gatan.


Gullbergsån sedd från Minuthandelsgatan. Rakt här inne kommer ny bro för Västlänken att gå om ett par år.


En kommande vy som kommer att förändras, rakt fram här kommer den nya bron att gå.


Och åt andra hållet ser det ut såhär idag.


T44 344 växlade på spåret mot Göteborg Norra.


På andra sidan ån kommer Västlänken att gå rakt genom parkeringen bort mot Skansen Lejonet som syns i bakgrunden. I förgrunden Minuthandelsgatan.


Vyn åt andra hållet. Jag stod vid andra lyktstolpen till höger och tog förra bilden. Västlänken kommer att komma från höger vid träden och korsa rakt över gatan och in mot parkeringen till vänster.


Den s.k "smygvägen" direkt från Bohus/Vänerbanan in mot Göteborg C via Göteborg N går här idag. Som jag förstått det kommer den att rivas när Västlänken byggs.


På den förra bilden stod jag borta vid plankorsningen och fotade häråt, här en vy åt andra hållet. Västlänken kommer att byggas alldeles till höger om kontaktledningsstolpen rakt fram genom träden och förbi där bilen till vänster står.


Här över E6 kommer en ny bro för den nya järnvägen att byggas en bit framför den nuvarande här för "smygvägen".


Ytterligare en vy som kommer att försvinna, försvinner järnvägen så försvinner plankorsningen. Västlänken kommer här att korsa gatan alldeles jämte Statoilmacken till höger i bild.


Vi är framme vid plankorsningen och blickar höger där Kruthusgatan går ihop med Gullbergsvassgatan. Västlänken kommer att korsa rakt genom korsningen här med två spår. Till höger bakom träden går E6'an.


Och över E6'an såg det ut såhär före järnvägsbron började byggas.


Åt andra hållet såg det ut såhär. Korsningen "smygvägen" med Kruthusgatan ses längre fram.


I princip här vid Gullbergsvassgatan där lastbilarna idag står kommer järnvägen att läggas ned i ett betongtråd och senare tunnel under Skansen Lejonet som ses i bakgrunden. Planer finns på att låta detta bli Kruthusgatan och fortsätta rakt över godsbangården senare.


Vy åt andra hållet.


Längs Kruthusgatan bort mot centralen står ett gäng X61'or uppställda. Kruthusgatan här föreslås som jag skrev tidigare att läggas på andra sidan järnvägen när Västlänken byggs.


Infarten till Göteborg Norra godsbangård som kommer att läggas ned inom ett par år när Västlänken byggs. Spåret som svänger av till vänster går direkt ner mot Göteborg C.


Bild åt andra hållet där jag står. Kruthusgatan rakt fram och växeln med spåret ner mot Göteborg C närmast.


Senare har jag tagit mig upp på berget vid Skansen Lejonet och vi ser den snart avvecklade godsterminalen Göteborg Norra närmast.


Korsningen Kruthusgatan-Gullbergsvassgatan sedd från Skansen Lejonet. Om ett par år kan man säkerligen fota Västlänkens tåg här uppifrån då de ska försvinna in under berget under mig.


Rc4 1287 + 1270 ankommer Göteborg Norra med godståg 42057 från Boden, ett tåg som kört genom en stor del av landet innan man här slutligen ankommer slutmålet.


T44 344 kopplas strax framför det långa tåget för att dra in det på bangården som saknar el.


Vi fortsätter längs Kruthusgatan med en bild åt andra hållet, med Skansen Lejonet till höger och bangården till vänster. Vid plankorsningen ska gatan enl. plan gå rakt fram och i läge vid nuvarande Gullbergsvassgatan som jag skrev om ovan.


Vidare längsmed Kruthusgatan bort mot centralen.


Bangården till höger kommer ju försvinna inom ett par år. Bussuppställningen längs Kruthusgatan kan anas till vänster. Vid nuvarande bangården ungefär här kommer växlarna mellan spåren vid station Centralen att ligga nere i tunneln.


Ytterligare en bild på bangården sedd bort mot Skansen Lejonet som anas i bakgrunden.


En bild genom staketet på bangården där vagnarna från Norrland lastas av till vänster.


Såhär långt sträcker sig bangården idag, i princip fram till Nils Ericssonterminalen/Centralen och till Kruthusgatan som här går i en böj ut mot Bergslagsgatan.


Vänder jag mig lite åt vänster ser vi en parkering framför en sporthall, JFF/Klubbhuset Sporthall och här kommer den östra uppgången från plattformarna vid station Centralen att ligga.


Vänder jag på mig har vi en parkering och längre fram till vänster har vi bussterminalen Nils Ericssonterminalen.


Området sedd från sporthallen bort mot Nils Ericssonterminalen.


Den yttersta bussterminalen här kommer att rivas för att ge plats åt uppgångar m.m på Västlänken som kommer att gå alldeles här under med station Centralen.


Här på planen utanför ingången till Nils Ericssonterminalen kommer den nya mittuppgången för Västlänken att byggas.


En bild rakt framifrån på nuvarande terminalen som till viss del kommer att rivas när den nya uppgången byggs, men sedan kommer att återuppbyggas.


Interiör inifrån terminalen ut mot Bergslagsgatan. Denna vyn kommer delvis att förändras när Västlänkens station Centralen byggs.


Den nuvarande Götaälvbron kommer att rivas och det kommer att byggas en helt ny bro till höger om den gamla inom ett par år.


Under bron i princip rakt fram från där jag står kommer den norra entréhallen att hamna till stationen. Denna bron kommer att rivas och en ny kommer att byggas en bit längre bort.


Och här vid gräsplätten kommer den södra att hamna indvid Nils Ericsonsgatan som går in till höger.


Gångbron som även kallas Torsten Henrikssons gångbro kommer att rivas när bygget startar.


En vy som kommer att försvinna inom ett par år fotad mot centralenhållet från gångbron.


Vi förflyttar oss till Haga där en ny station för Västlänken att kommer att byggas invid Handelshögskolan. Här planeras den bruna byggnaden att rivas och en ny ska byggas vilken även ska innehålla en uppgång för Västlänken.


M31 334 passerar utanför Handelshögskolan på Haga kyrkogata påväg mot Mölndal.


Och åt andra hållet i korsningen Vasagatan/Haga kyrkogata kommer M29 812 + M28 767 påväg mot Högsbotorp.


Och en bild på från samma korsning mot Handelshögskolans lokaler där nya stationen kommer att inrymmas.


På gräsplätten till vänster om hållplats Hagakyrkan kommer en uppgång från station Haga att byggas. Vi återkommer till den.


Vi vänder oss istället ner mot ån Vallgraven där en uppgång ska byggas invid parkeringen ut mot kajen. Närmast ses Norra Allégatan.


Här till vänster om parkeringen invid träden kommer entrén för Västlänkens station Haga ut mot Pustervikskajen att byggas.


Och en bild åt andra hållet bort mot Hagakyrkans hållplats och där nya uppgången att anläggas till höger här.


Vid Alléstråket dvs jämte Hagakyrkans nuvarande spårvagnshållplats och jämte allégatorna så kommer ännu en uppgång att uppföras här på gräsytan.


Den blivande uppgången sedd från andra sidan gräsplätten.


Och en bild från spårvagnshållplatsen ner mot nya uppgången.


Nu har jag tagit mig till Renströmsparken vid Musikhögskolan ovanför Korsvägen där ena uppgången vid Korsvägens station kommer att ligga ungefär här där jag står.


Vy åt andra hållet ser det ut såhär. Uppgången kommer att hamna till vänster och skolan ses till höger.


Här på gräsplanen ska man stängsla in inför byggandet av Västlänken som kommer att gå under marken just här.


Vy åt andra hållet med uppgången vid Renströmsparken i princip rakt fram på andra sidan vägen.


Vy från berget ner mot Korsvägens nuvarande hållplats med Pressbyråhuset som kommer att rivas för att ge plats åt ny glasuppgång för Västlänken. I bakgrunden Gothia Towers i vilket Persontrafikmässan hålls.


Nuvarande huset sedd från norr mot söder med Liseberg i bakgrunden.


Samma byggnad sedd från söder med Liseberg bakom ryggen.


Den blivande uppgången direkt till Korsvägen kommer att hamna här med Liseberg i bakgrunden och Universeum som inte syns, till höger.


Sedan besökte jag då Persontrafikmässan som hölls på Svenska Mässan och utanför stod denna gröna Skåning, Transdev 1004 som visades upp.


Först ut inne på mässan som visades upp var en numera Umebo, Transdev 8006 tillhörande Hybricon ARC Whisper.


Nuvarande Skelleftebuss 82 (här hade den ännu inte fått något nummer) visades även upp med den nya texten "skellefteå buss" som man döpt om företaget till.


En Stockholmare, Keolis 4076 visades upp hos MAN. Denna modellen heter MAN A23.


Och en Uppsalabo, Gamla Uppsala Buss 437 (som vid tillfället inte hade fått något nummer) stod även den uppställd hos MAN. Denna till skillnad mot Stockholmaren drivs av biogas.


För första gången kom denna bussen till Europa och det är den kinesiska Yutongs elbuss E12 anpassad för stadstrafik.


En interiörbild från samma buss.


Inte långt från kinesen stod denna, en Solaris Urbino 12 CNG som jag inte vet vart den rullar idag.


För Västerås kommer här ett tillskott i form av Västerås Lokaltrafik 727 som är en Solaris Urbino 15 CNG.


Tillbaka ut igen och Nobina 7308 på Grön Express mot Mölnlycke har just startat från Korsvägen.


Den 20-21 oktober åkte jag och min flickvän iväg på en kort semesterresa till Gdansk i Polen. Här har vårt plan från Skavsta (Nyköping) just anlänt till Gdansk.


Från flygplatsen mellan Gdansk/Gdynia har man byggt en ny järnväg som trafikeras av dieseltåg i relationen Gdansk-Gdynia/Kartuzy.
Här ankommer ett tåg mot Gdynia till hållplatsen Gdansk Port Lotniczy, flygplatsen bestående av PKM SA136-019.


Vi har tagit oss in till Gdansk och till stationen Gdansk Wrzeszcz. Här anländer ett pendeltåg mot Elblag bestående av 2 122 994.


Zaklad Komunikacji Miejskiej, ZKM 2804, en nyare Solaris och ZKM 2637, en äldre Mercedesbuss står uppställda utanför stationen vid Gdansk Wrzeszcz.


ZKM 2615 ankommer till hållplats Gdansk Glowny som är centralstationen i Gdansk.


Sedan ankommer en spårvagn på linje 8 mot Stogi Plaza till Gdansk Glowny. Vagnarna är av typ 105Na och denna har nummer 1234.


Pendeltåg av äldre modell, SKM EN57-1120 ankommer Gdansk Glowny påväg mot Wejherowo.


Och annan modell av pendeltåget stannar till vid pendeltågsplattformen, SKM EN57AKM-1693 med okänd kompis anländer Gdansk Glowny.


PKP InterCity med EP07-401 främst i tåg 81100 mot Warszawa rullar in till Gdansk Glowny.


30E1-014 med en personvagn passerar igenom stationen mot okänt mål.


En stund senare kommer detta godståg, det är CTL Logistics tåg med EP182 048-9 främst som rullar genom stationen.


Senare under eftermiddagen är vi ute i området vid Nowy Port Oliwska där linje 10 och 7 vänder i en lång slinga längs flera kvarter. Här kommer N8CNF 1116 på gatan Marynarki Polskiej och svänger in på Wolnosci.


105NCh 1324 + 105NChD 1325 kommer på linje 5 på Wolnosci och ska strax svänga runt kvarteret påväg tillbaka mot Strzyza PKM.


På samma linje kommer 105NCh 1300 + 1309 en liten stund senare och ses på samma plats.


128NG 1054 på linje 10 kommer på Marynarki Polskiej påväg in mot stan och Bretowo PKM.


Kvällen tillbringades genom att gå på stan och även i Gamla stan som jag tyckte var fin så därför kommer en bild därifrån innan vi tog kväll.


Ny morgon vid Gdansk Glowny, det är den 21 oktober och N8CNF 1134 har just stannat till på linje 10 mot Bretowo PKM.


På den relativt nybyggda linjen mot Lostowice Swietokrzyska kommer här 128NG 1023 på linje 2 mot Jelitkowo vid hållplatsen Sikorskiego.


Sedan förflyttar vi oss in mot stan igen och till hållplatsen Opera Baltlycka där ett par linjer delar sig. Här kommer N8CNF 1115 på linje 12 mot Migowo.


På ungefär samma ställe ser vi ZKM 2481 på linje 283 mot Politechnika SKM. Denna bussen är en gammal svensk och har tidigare rullat i Umeås stadstrafik som först Polarbuss 61, sedan Connex/Veolia 1061.


N8CNF 1171 har just ankommit ändhållplatsen på linje 5, Strzyza där linje 5 och 9 vänder. Linje 6, 11 och 12 fortsätter ute på gatan vidare. Här finns även en station för den nya järnvägslinjen mot b .la flygplatsen.


I samma slinga har sedan NGT6 1005 på linje 9 gått in och ska vända åter mot stan igen.


Vi går upp till järnvägsstationen en våning upp där PKM SA136-019 ankommer Strzyza påväg in mot Wrzeszcz.


Ned på markplan igen och här kommer 128NG 1030 på linje 11 mot Zaspa. Till vänster ses spåren från slingan som jag fotade vid förut.


In till slingan igen och här står 114Na 1501 som väntar på avgång som linje 9 mot Odjazdza. I bakgrunden uppe på bron ses stationen jag fotade tåget från tidigare.


N8CNF 1137 har lämnat hållplatsen Uniwersytet och närmar sig Strzyza på linje 5 till just Strzyza där även vagnhallen ligger vilket vagnen skulle in till.


PKM SA136-019 ser vi återigen vid Strzyza men denna gången är den påväg mot Gdynia via flygplatsen vilket även vi åkte med till flygplatsen för att åka hemåt.


Och här har vår Boeing 737 från Ryanair åter landat på Skavsta flygplats utanför Nyköping.


Den 27 oktober så provkördes en av de Reginavagnar som används i UVEN-trafiken Linköping-Västerås-Sala mellan Linköping och Mjölby, dvs utanför ordinarie nätet.
Här passerar X50 9002 i tåg 86383 Linköping-Mjölby förbi den f.d stationen i Sya mellan Mantorp och Mjölby.


Tiotalet minuter senare är samma vagn påväg tillbaka mot Linköping igen och passerar här Mantorp med tåg 86270.


Så en bild från en film jag filmade i Mjölby på kvällen den 27 oktober när Kustpilens Y31 1401 passerade med tjänstetåg 98566 från Nässjö mot Linköping.


Den 28 oktober är vi i Västervik där även Y31 1401 befann sig och skulle avgå med tåg 8588 mot Linköping. Här en bild bakifrån på den.


En bild på den med stationshuset i bakgrunden. Vid det här laget hade det börjat regna kraftigt, därav vattenfläckarna.


Och även en bild framifrån på plattformen.


Tog även en bild från plankorsningen med Slottholmsvägen.


Här avgår Y31 1401 så med tåg 8588 mot Linköping och rullar här ut på treskensspåret.


Y31 1426 gick i tåg 8589 mot Västervik som här passerar en plankorsning vid Mommehål utanför Västervik.


Ett tag senare gick samma vagn i tåg 8590 mot Linköping som här passerar förbi gamla stationen i Överum.


En sista bild från dagen med Y31 1424 som ankommer Överums bruk med tåg 8591 mot Västervik.


Avslutningsvis tre bilder från Stockholm den 29 oktober och Henriksdal där Saltsjöbanan nu är avkortad hit p.g.a Slussens ombyggnad.


Spåren fortsatte tidigare rakt fram mot Slussen men nu har man byggt en bussgata för ersättningsbussar för just Saltsjöbanan mot Slussen som kör ut här.


Sista bilden från oktober visar ersättningsbussarna vid hållplatsen för dessa i Henriksdal.


tobben_90@hotmail.com