Spårvägsutbyggnad till Hageby i Norrköping

Man håller nu på att bygga ut spårvägsnätet i Norrköping och nu på tur står Hagebyområdet som har fått sina nya spår och kontaktledning. Återstår "det sista" innan trafikstart.
Mot Ljura till så är man inte riktigt lika långt kommen, men ändå en bra bit på väg. Det återstår några meter räls samt ny kontaktledning och lite innan det kan bli klart för trafik.

Jag var i Norrköping den 11 september 2010 för att titta hur lång man kommit på bygget och såhär långt hade man kommit då. Mycket nöje.

Av Tobias JäderupVi startar vid Trumpetaregatan som får ny tillfällig hållplats tills dess att spårvägen till Ringdansen står klar om några år.


Här ser vi hela vändslingan som den såg ut idag.


Nu följer vi spåren från Trumpetaregatan ner mot Hageby centrum och här är tråden uppsatt. Det var den inte vid mitt förra besök i juli.


Linjevy mellan Trumpetaregatan och Hyvlaregatan.


Fotad från OKQ8-macken i riktning Trumpetaregatan.


Och här har jag vänt mig om och fotar ner mot Hyvlaregatans hållplats.


Hyvlaregatans hållplats.


Och åt andra hållet från samma ställe.


Foto från Hyvlaregatans hållplats i riktning mot Hageby centrum.


Här har vi kommit fram till Hageby centrum och kameran är riktad mot Hyvlaregatan.


Hållplatsen och köpcentrumet vid Hageby centrum.


Hageby centrum fotad i riktning mot Ljura.


Och Hageby centrum sett från en annan vinkel.


Fotad i riktning mot Hageby vårdcentral och vi är mitt imellan Hageby centrum och vårdcentralen.


Bussarna rullar fortfarande på linje 113, tills dess att spårvagnarna tar över.


Foto från Hageby vårdcentral i riktning mot Hageby centrum.


Hållplatsen vid Hageby vårdcentral börjar ta form.


Hageby vårdcentrals hållplats sedd från andra hållet.


Såhär långt hade tråden kommit när jag var här.


Tråden slutar alltså här, alldeles bortom Hageby vårdcentral.


Ingen tråd i stolpen.


Den nya kollektivtrafikbron mellan Hageby och Ljura.


Nu har vi kommit ner mot Ljuraområdet och ser här första hållplatsen, som för bussarna förr hette Ljura gångtunnel.


En växel för spåren mellan Ljura gångtunnel och Ljura centrum.
Växeln sedd från andra hållet, där vi även ser hållplatsen Ljura gångtunnel samt kollektivtrafikbron i bakgrunden.


Hållplatsen vid Ljura centrum tar form.


Efter Ljura centrum gör spåren en kraftig vänstersväng upp mot Albrektsvägen och för att gå ihop med det tidigare spåret.


En ny rondell byggs, som spårvägen kommer att gå igenom.


Här slutade de nya spåren idag.


Kurvan sedd åt andra hållet i riktning mot Hageby med hållplatsen Ljura centrum närmast.


Nu följer här lite avslutande bilder utan text från Ljura. Mycket nöje.Här går linjen vidare upp mot Albrektsvägen och ansluter med Klingsbergslinjen längre bort.
tobben_90@hotmail.com