Bergen

I Bergen finns Fløibanen som går upp för berget berget Fløyen och öppnades 1918.
Nedre stationen på Fløibanen 2019-07-24
Nedre stationen på Fløibanen 2019-07-24
Möte med en vagn som är på väg upp för berget 2019-07-24
Fløibanen vid den övre stationen uppe på Fløyen 2019-07-24