Bremen

Bremen har åtta dagslinjer och tre nattlinjer och hela nätet är 121 km långt. Man har vagnar av typerna AEG GT8N, Adtranz GT8N samt Bombardier GT8N-1.

AEG GT8N

I Bremen finns det 53 vagnar av denna typen som är byggda 1993-1995.

1 bild

Bombardier GT8N-1

Dessa vagnar är byggda mellan 2005-2012 och finns i 43 exemplar i Bremen.

4 Bilder