Person/Manövervagnar 2006-07-29—2022-09-01

A7

1 bild

AB3

1 bild

AFM7

Numera kör man inte AFM7 som ledarfordon utan de går antingen sist eller mitt i tåget.

6 Bilder

B1

Bilder främst på B1 5157 som har BJ's (Bergslagarnas Järnvägssällskap) färgsättning men som egentligen tillhör Landeryds Järnvägsmuseum.
LJM har i sin tur låtit…

3 Bilder

B7

1 bild

B10

1 bild

BC2

2 Bilder

BDcm 874.1

Gamla tyska liggvagnar som gick i transport genom Sverige i slutet av april 2021. Vagnarna ska till Vy i Norge men var här påväg till Uleåborg i Finland för…

3 Bilder

BF4

2 Bilder

BFS9

2 Bilder

Bmpz

2 Bilder

Bvcmz 248.5

Liggvagnar som ska användas i SJ's nya nattågstrafik mellan Stockholm och Hamburg.

5 Bilder

R2

1 bild

R7

2 Bilder