Sverige 2006-12-09—2022-06-18

Sveriges enda tunnelbanesystem finns i huvudstaden Stockholm.

Stockholm

Stockholms tunnelbana är 110 km långt men håller just nu på att byggas ut med ytterligare linjer. Nuvarande linjer är grön, röd och blå men i framtiden…

131 Bilder