Görlitz

Görlitz ligger på gränsen till Polen bortanför Dresden och har ett mindre spårvagnsnät. Hela nätet är enbart 12 km med två linjer och man har enbart Tatra KT4DC i trafiken så alla hamnar på samma sida här.
Vagn 301 på Biesnitzer Straße 2019-05-28
Vagn 302 på Berliner Straße 2019-05-28
Vagn 306 svänger ner mot Jakobstunnel under järnvägen 2019-05-28
Vagn 308 på Sattigstraße 2019-05-28
Vagn 308 svänger ner mot Jakobstunnel 2019-05-28
Vagn 314 på Sattigstraße 2019-05-28
Vagn 317 på Berliner Straße 2019-05-28
Vagn 317 på Biesnitzer Straße 2019-05-28
Vagn 301 svänger in på Berliner Straße 2019-05-28. I bakgrunden ses järnvägsstationen.