Stockholm

I Stockholm finns bergbanor uppför berget dels vid Skärholmen, vid Liljeholmen och dels inne vid Skansen.

Skärholmen

Bergbanan vid Skärholmen förbinder Skärholmen centrum med bostadsområdet Ekholmshöjden och den byggdes 2001.

4 Bilder