Tallinn

CAF Urbos AXL

Denna vagntypen har levererats mellan 2014 och 2016 och innefattar 20 vagar.

10 Bilder

Tatra KT4D

24 vagnar av denna typ finns i trafik idag i Tallinn.

41 Bilder

Tatra KT4SU

Samtliga vagnar av denna typen förutom vagn 104 är slopade.

14 Bilder

Tatra KT6T

1 bild

Tatra KT6TM

Av denna vagntyp finns det nu tolv vagnar i trafik men de är ommålade till den nuvarande röd-vita färgsättningen.

4 Bilder

Övriga modeller

Museivagnar m.m

1 bild