Lund

Lund är Sveriges fjärde spårvagnsstad som också har det nyaste spårvägssystemet i Sverige. Spårvägen här har byggts mellan 2017-2020 och första provkörningen av nätet gjordes den 17 augusti 2020. Trafikstart blir den 13 december 2020.

Före byggstart

Före byggstarten i januari/februari 2017 så var jag ute och gick längs sträckningen för att dokumentera hur den såg ut före man började bygga. Dessa bilder är…

61 Bilder

Under byggtiden

Jag har besökt Lund ett par gånger under tiden som bygget med spårvägen har pågått och dessa bilder väljer jag att visa här.

42 Bilder

Första provkörningen

Den allra första provkörningen på spårvägen skedde den 17 augusti 2020 då vagn 02 körde hela sträckan från depån ute vid ESS in till Clemenstorget och Lund C i…

8 Bilder

Efter trafikstart

Den tidtbellsbundna och reguljära spårvagnstrafiken i Lund startade vid tidtabellsskiftet den 13 december 2020 och nu trafikeras Lunds spårvagnsnät med vagnar…

28 Bilder