Sheffield

Spårvagnsnätet i Sheffield kallas Supertram och täcker upp Sheffield och grannorten Rotherham. Nätet öppnades den 21 mars 1994 och då med vagnar av typen Siemens-Duewag Supertram. Nuvarande operatör för trafiken är Stagecoach fram till 2024. Man har numera två vagnar i trafik, dels den ovan nämnda och även en nyare typ Vossloh Citylink.

Siemens-Duewag Supertram

Vagnar byggda 1993-1994.

8 Bilder

Vossloh Citylink

Dessa vagnar är byggda mellan 2015-2016.

2 Bilder