Tjeckien 2018-06-21

Prag

Banan som på tjeckiska heter Lanová dráha na Petřín går uppför berget Petřín och har två vagnar i trafik. Banan öppnades för trafik 1891.

8 Bilder