Trondheim

I Trondheim har man sex vagnar av typen LHB GT6 i trafik och dessa är byggda 1984 och är numrerade 93-97 samt 99. Trafiken bedrivs av Boreal Norge på den s.k Gråkallbanen som går från Trondheim centrum uppför berget till Lian som är ändhållplatsen ute i skogen uppe på toppen.
Vagn 92 ankommer Lian på toppen 2012-07-19
Vagn 92 på Kongens gate 2012-07-19
Vagn 95 på Kongens gate 2012-07-19
Vagn 95 vid ändhållplatsen i stan St. Olavs Gate 2012-07-19
Vagn 95 vid ändhållplatsen Lian 2012-07-19
Vagn 95 återigen vid Lian 2012-07-19
Vagn 95 vid Lian 2012-07-19. Som synes ligger ändhållplatsen här mitt ute på landsbygden.
Vagn 95 vid Munkvoll 2012-07-19
Vagn 95 ankommer Vestmarka 2012-07-19
Vagn 95 vid Bergsli Gate 2012-07-19