Elmotorvagnar

Det finns ett antal olika elmotorvagnstyper i VR's trafik b.la Sm2 och Sm5 som är närtågen i Helsingforsregionen och Sm3, även kallad Pendolino.

Sm1

Samtliga vagnar av Sm1-typ togs ur trafik under 2016. Dessa är byggda av Valmet mellan 1968-1973 och moderniserades upp mellan 1994-2000.

10 Bilder

Sm2

Den just nu äldsta vagntypen i VR's trafik med vagnar byggda mellan 1975-1981 och upprustade mellan 2002-2011. Vagnarna trafikerar både i Helsingfors närtrafik…

25 Bilder

Sm3/Pendolino

Sm3-vagnarna är även kallade Pendolino och är snabbtåg som är byggda mellan 1995-2006.

3 Bilder

Sm4

Dessa vagnar används i närtrafiken i Helsingfors samt som regionaltåg mellan Helsingfors och Tammerfors/Lahtis. Vagnarna är byggda mellan 1998-2005.

7 Bilder

Sm5

Sm5 är den senaste vagntypen till Helsingfors närtrafik och är en av vagn typen Stadler Flirt byggda mellan 2008-2017. De senaste vagnarna har levererats i en…

18 Bilder

Sm6/Allegro

Sm6 är även kallad Allegro och är vagnarna som kör mellan Helsingfors och St Petersburg i Ryssland. De är byggda av Alstom 2010.

3 Bilder