Liverpool

Liverpools subway-system är går egentligen på vanlig järnväg men med strömskena, kallat Merseyrail. Linjenätet sträcker sig förutom i Liverpool-området även till Chester.
507 018 i Chester 2022-08-05
507 018 i Chester 2022-08-05