Dieselmotorvagnar

620Mc 020 och 730ML 007 i Klaipeda 2023-08-22