Finland

I Finland är det VR som har monopol på all tågtrafik. Jag har skrivit både de finska och svenska namnen på vissa orter, inte alla. De svenska namnen står då inom parantes.

Diesellok

Diesellok finns av typerna Dr16 och Dv12 i kommersiell drift av VR. Det finns även ett par andra dieselloksmodeller i Finland.

13 Bilder

Dieselmotorvagnar

VR har endast en dieselmotorvagnstyp vilken är Dm12 och dessa är byggda i Tjeckien mellan 2004-2006.

17 Bilder

Ellok

Det finns tre typer av ellok i Finland vilka är Sr1, Sr2 samt Sr3. De sistnämnda loken är av typen Siemens Vectron och ska efterhand ersätta både Sr1 och Sr2.

50 Bilder

Elmotorvagnar

Det finns ett antal olika elmotorvagnstyper i VR's trafik b.la Sm2 och Sm5 som är närtågen i Helsingforsregionen och Sm3, även kallad Pendolino.

66 Bilder

Person- och godsvagnar/Manövervagnar

Bilder på personvagnar och på manövervagnen Edo som används i IC-trafiken.

21 Bilder