Senaste uppdateringar

Senaste uppdateringar

Senaste uppdateringar i bildgalleriet:


2024-01-04:

Spårvagnar:

Sverige:

Lund: Ett par bilder upplagda i albumet "efter trafikstart".

Norrköping: Uppdaterat albumen M06 och M97 med nya bilder.

Stockholm: Nockeby/Tvärbanan A32 och A35

Rumänien: 

Helt nya album både i Bukarest och i Ploiești.

Ungern: 

Budapest: Uppdaterat i albumen CAF Urbos 3 samt Tatra T5C5K2.

Debrecen: Helt nytt album med nya bilder.

Szeged: Helt nytt album med nya bilder.

--

Tåg och järnvägar:

Rumänien:

Dieselmotorvagnar: 57, 72, 78, 96, 628/928, MP

Ellok: 41, 60

Sverige:

Diesellok: T43, TMX, TMY, TMZ.

Dieselmotorvagnar: Y1: Trafikverket, Y31: JLT/Krösatågen Y31, Västtrafik Y31.

Ellok: 119, 185, 187, 193, 482, Mb, Hector Rail: 143, 241, 243/Flixtrain, 441, Mb, Ra, Rc2/ELL: Svensk Tågkraft, Tågab, Rc3: Övriga bolag, Rc4: Green Cargo, Övriga bolag, Rc6: SJAB, SSRT/TRVF, Re.

Elmotorvagnar: ER1: Mälartåg, Tåg i Bergslagen, X2/UB2X: X2, UB2X, X10 Tågab, X10p/UBxp båda albumen, X11: Krösatågen, Transitio, X14 JLT/Krösatågen, X15p, X40 båda albumen, X31K Öresundståg, X50-54: Transitio, Tåg i Bergslagen X51, X54, Västtrafik/Västtågen X52, X53, X-tåget X50, X61: Skånetrafiken/Pågatågen, Östgötapendeln, X74, X80.

Museiföreningar mm: FSVJ Hg2, Järnvägsmuseet Da, Svenska Motorvagnsklubben YBo6, YBo7, SKÅJ Ma.

Ungern:

Diesellok: 418, 448, 478

Dieselmotorvagnar: 117, 416, 2446

Ellok: 187, 431, 432, 448, 460, 480, 600, 630

Elmotorvagnar: 415, 815

Person/manövervagnar: Bd, BDt 80-05, Bdx, Bdx 999.1, By, Bybdtee, Byee 545.3, Bzx

Österrike:

Ellok: 101

Person/manövervagnar: ARkimmbz 288.42023-10-11:

Med denna uppdatering så provar jag nya färgkoder (vilket jag även lagt in för förra uppdateringen i efterhand) för att man lättare ska kunna urskilja vilka uppdateringar i resp. album som jag har gjort. Orange färg är huvudalbumet, blått är ett anslutande album inuti huvudalbumet där jag för tydlighetens skull har markerat i röd text vilka underalbum som är uppdaterade. I de fall som jag har uppdaterat samtliga underalbum i ett album har jag inte markerat med röd text. Hoppas detta kan tydliggöra vilka album som är uppdaterade.


Spårvagnar:

Danmark: 

Odense: Enstaka ny bild. 

Århus: Ny bild i albumet Stadler Variobahn

Sverige: 

Göteborg: M33.

Lund: En enstaka bild upplagd i albumet "efter trafikstart". 

Stockholm: Lidingöbanan: A36 samt Museivagnar med bilder på SSLidJ A24B 17. Nockeby/Tvärbanan: A32 Spårväg City, linje 7: A35

Tjeckien: 

Plzeň: Helt nytt album med nya bilder.

Österrike:

Graz: Helt nytt album med nya bilder. 

Wien: Uppdaterat i albumen Siemens ULF-A1 samt ULF-B och Siemens ULF-B1.

--

Tunnelbana:

Sverige:

Stockholm: En bild upplagd på C20F 2000 i albumet C20.

--

Tåg och järnvägar:

Danmark: 

Diesellok: MZ.

Dieselmotorvagnar: AR: Desiro och Lint41. IC2/MF, IC3/MF, IC4/MG, MQ Midjyske Jernbaner, NJ LM, Ym + Ys Lemvigbanen.

Ellok: 193, EB, EG.

Elmotorvagnar: IR4/ER, X31/ET.

Litauen:

Helt nytt album dock enbart med två bilder.

Sverige:

Banarbetsfordon: IMV100, MV200, PLB, RR.

Diesellok: 261/Gravita, 744, 931/G6, Skd 226, Skd 229/DE, T43, T44: Green Cargo, Nordic Re-Finance AB, Swedtrac. Tb/DLL, Td, TMX, TMY.

Dieselmotorvagnar: Y1: DVVJ, Trafikverket, Tågkraft. Y2, Y31: JLT/Krösatågen Y31 samt Y32, KLT/Krösatågen, Värmlandstrafik.

Ellok: 118, 119, 185, 187, 193, 482, Br, EG, El15, El16, Hector Rail: 143, 241, 243/Flixtrain, 441. Ma, Mb, Rc2/ELL: Svensk Tågkraft, Tågab. Rc3: Tågab, Övriga bolag. Rc4: Green Cargo, Övriga bolag. Rc6: Infranord, SJ AB, SSRT/TRVF. Rd2.

Elmotorvagnar: ER1: Mälartåg, Tåg i Bergslagen. X2/UB2X, X3, X10 Tågab, X10p/UBxp båda albumen, X11: Norrtåg, Västtrafik. X12: SJ/Transitio: Utlåning till Västtrafik samt Västtrafik/Västtågen. X14: JLT/Krösatågen, Tåg i Bergslagen, Västtrafik/Västtågen. X31K/ET Öresundståg, X40 båda albumen, X50-54: Mälartåg X50, X52, Norrtåg, Tåg i Bergslagen X51, Västtrafik/Västtågen samtliga album, X-trafik X50/X52. X55, X60, X60B, X61: Skånetrafiken, Västtrafik. X74.

Lokomotorer: V5.

Museiföreningar mm: FSVJ Ma, Nässjö Järnvägsmuseum: A5, Da, E2, T41, Z43, Roslagsbanans Veterantågsförening samtliga album, Svenska Motorvagnsklubben: YBo6, YBo7, YBo8. Person/Manövervagnar: Bmz, Bmz 2, WLABmz.

Övriga bilder och reportage: Fyrspårsutbyggnad Lund-Arlöv: Uppdaterat album för Burlöv, Hjärup och Åkarp samt album för linjebilder tagna i augusti 2023.

Tjeckien:

Diesellok: 223, 704, 714, 742, 754.

Dieselmotorvagnar: 809, 810, 814, 818, 841, 842, 844, 845/945, 914.

Ellok: 113, 121, 162, 193, 210, 242, 263, 362, 371, 372, 380, 383, 386, 1116, 6193.

Elmotorvagnar: 471, 640, 650, 651, 654.

Person/manövervagnar: Baafx, BDtax 782, Bdtn 756.

Tyskland:

Diesellok: 218, 245, 247, 248, 266.

Dieselmotorvagnar: 609: AKN, 628-629-928: DB, 648, MF/IC3.

Ellok: 193, 1116, EB.

Elmotorvagnar: 402, 412, 420, 445, 808, 1427. 

Person/manövervagnar: DABpza 786.6, DBpbzfa 766.0.

Österrike:

Dieselmotorvagnar: 628, 5047.

Ellok: 111, 186, 193, 1016, 1116, 1144, 1216, 1293.

Elmotorvagnar: 412, 2442, 4024, 4746, Salzburger Lokalbahn.

Person/Manövervagnar: 80-73, Afmpz 80-90.2023-03-07:

Spårvagnar:

Sverige: Göteborg: Nya bilder i albumen M29, M31, M32 samt M33. Även Ringlinien M23. Norrköping Ett par bilder på M97 samt en på M06 i snöväder. Stockholm Ett par bilder på A32 resp A35 i snöväder på Tvärbanan. A35 Spårväg City, nya bilder på A25G på Djurgårdslinjen.

Tunnelbana:

Sverige: Stockholm Nytt album för arbetsvagn B257. Nya bilder på C6H/C14H med snöblåsningståg på Gröna linjen samt nya bilder på C20U/C25. Enstaka bilder på C30.

Tåg och järnvägar:

Sverige: Diesellok 744, D75BB, Tb/DLL, T44 Green Cargo, Swedtrac, T66, TMZ. Dieselmotorvagnar Y2, Y31 KLT/Ötraf, Y31 Norrtåg före nedläggningen på Lycksele, Y31 Västtrafik, Ellok 118, 185, 187, 193, Hector Rail 143, 241, 243, 441. Ma, Mb, Rc2 Tågab, Rc3 övriga bolag, Rc4 GC samt övriga operatörer, Rc6 nytt album för Infranord, Re. Elmotorvagnar C11, ER1 helt nya bilder och album för Tåg i Bergslagen, enstaka bilder på ER1 Mälartåg, X11 Krösatågen, Norrtåg , Transitio samt Västtrafik, X14 Krösatågen, X14 Tåg i Bergslagen, X40-3, X50-X54: Nya bilder på X50 och X52 Mälartåg, dessutom lagt in dessa i olika album, X52 Norrtåg, X51 Tåg i Bergslagen. Samtliga album Västtrafik, X2/UB2X: CX2, UB2X, X60 samt X60B en bild var, X61 Västtrafik, Östgötapendeln. Museiföreningar m.m Svenska Motorvagnsklubben YBo7, UDFo15. Person/Manövervagnar: Bmmbz 266.7F, Bmz, Bmz 2, WLABmz.


2022-11-05:

Jag provar med nytt upplägg på uppdateringssidan med olika färger för att bättre förtydliga vilka delar som är uppdaterade. Kom gärna med ris och ros om detta upplägget.

Spårvagnar:

Danmark: Odense med helt nytt album med nya bilder

Tyskland:

Berlin - En del nya bilder i albumet för BVG GT6Zo

Brandenburg an der Havel - Helt nytt album med nya bilder

Cottbus - Helt nytt album med nya bilder

Dresden - Någon enstaka bild

Frankfurt(Oder) - Helt nytt album med nya bilder

Halle(Saale) - Ett par nya bilder i detta album

Hannover - Helt nytt album med nya bilder

Potsdam - Ett par nya bilder även i detta album

Tåg och järnvägar:

Danmark: Dieselmotorvagnar: Lint41/LB, IC2/MF, IC3/MF, IC4/MG. Ellok EB. Elmotorvagnar: ER/IR4

Moldavien: Helt nytt album med helt nya bilder.

Sverige: Banarbetsfordon IMV100. Diesellok Td, T44, TMX. Dieselmotorvagnar Y1 Tågkraft, Y31 Krösatågen med nya bilder på Y31 1428 i den nya designen, Y31 Västtågen. Ellok 185, 193, Hector Rail 241, 243, Ra, Rc2 Nordic Re-Finance, Rc2 Tågab, Rc3 Tågab, Rc3 övriga bolag, Rc4 Green Cargo och övriga bolag, Rc6 SJ AB, Rd2, Rm. Elmotorvagnar X11 Transitio, X12 SJ/Transitio utlåning till Västtrafik, X12 Västtrafik, X51 Tåg i Bergslagen, X52 Västtrafik, X61 Västtrafik utlåning till Öresundståg, X61 Östgötapendeln, X80. Lokomotor V5. Museiföreningar Nässjö Järnvägsmuseum Ra.

Tyskland: Här är det nya bilder i album för Diesellok 077, 112, 218, 245, 1261. Dieselmotorvagn 612, 622, 628/928, helt nytt album för 633, 642, MF/IC3. Ellok 111, 112, 143, 159, 185, 189, 192, 193, 1116. Elmotorvagn 402, 412, 420, 442, 445, 1440, 3427, S-bahn Berlin med nya bilder på fordonstyp 483 och 484 samt uppdateringar i albumen för 480, 481,485, S-bahn Hamburg med nytt album på 490. Manövervagn ARbmpz 85-90.5, Bnrbdzf 480.1, DABpbzfa 762.0, DBpbzfa 766.4, DBpbzfa 763.7. Museiföreningar m.m är uppdaterad med nya bilder från ångloksevenemanget Dresdner Dampfloktreffen i albumen Eisenbahnfreunde Zollernbahn e.V., Eisenbahnmuseum Dresden, Ostsächsischen Eisenbahnfreunde och Sächsischen Eisenbahnmuseum.2022-10-02:

Ett helt nytt bildgalleri med bilder på Monorail/hängbanor finns nu att se.


Bergbanor:

Italien - Neapel i nytt album

Storbritannien - Llandudno samtliga bilder

Spårvagnar:

Belgien - Helt nya bilder från Kusttram från mitt första besök där.

Italien - Nytt album för Neapel med två bilder.

Storbritannien - Blackpool, Edinburgh, Manchester samt Sheffield samtliga bilder.

Sverige - Lund uppdaterat med några bilder på vagn 2 och 6. Stockholm med två nya bilder på A36.

Tyskland - Någon enstaka bild från Düsseldorf.

Österrike - Nya bilder från Innsbruck.


Tunnelbana:

Storbritannien - Glasgow och Liverpool samtliga bilder. London en bild på vagn 11001.


Tåg och järnvägar:

Belgien - Nya bilder på fordonen ellok littera 18, elmotorvagn AM08, AM80, AM96, MS70JH.

Danmark - Dieselmotorvagn Dm, Lint41, MF/IC3. Elmotorvagn IR4/ER, X31K/ET.

Frankrike - Nya bilder på fordon i albumen dieselmotorvagn Régiolis Class B, elmotorvagn SNCF Class Z, SNCF TER AGC Z samt diesellok 460/660.

Italien - Nya bilder på ellok E464, elmotorvagn Ale 426, ALn 668, ETR 400, ETR 425, 500, 521

Montenegro - Helt nytt album.

Norge - Många nya bilder b.la på nya fordonstypen BM76 samt ett par på dieselmotorvagn BM92/BM93.

Sverige - Bilder på 193 Snälltåget på banan vid Hennan och Storlien. Även bilder på Td/243 på Malands/Tunadalsspåret utanför Timrå. Det finns även nya bilder i album för Rc3, Rc4 och 185. Även nya bilder på ER1, SJ X12 hos Västtrafik, X62. Även personvagn Bvcmz 248.5. Y31 Krösatågen med den nya röda färgsättningen. Y1 Tågkraft. Lokomotor Z70.Storbritannien - De allra flesta bilder i albumen är nya.

Tyskland - Här är det många nya bilder i albumen för diesellok 209, 211, 218, 245, 247, dieselmotorvagn 628, 648, MF/IC3, Ellok 101, 112, 114, 145, 146, 182, 193, Manövervagn Bpmbdfa, Bybdzf 482.1, DBpbzfa 766.4