Bergen

Dem nuvarande spårvägen i Bergen är rätt nyöppnad, den öppnades för trafik i juni 2010 och här trafikerar man med vagnar av typen Stadler Variobahn och operatören är Bybanen AS (BAS). Historiskt sett har det funnits spårväg i Bergen förr också och den lades ned 1965.
BAS 203 på Nygårdsgaten 2019-07-24
BAS 204 vid ändhållplatsen i stan Byparken 2019-07-24
BAS 204 vid Fjøsangerveien 2019-07-24
BAS 207 ankommer Nonneseter (hållplatsen utanför järnvägsstationen) 2019-07-24
BAS 207 vid Byparken 2019-07-24
BAS 220 vid Agnes Mowinckels gate 2019-07-24
BAS 220 ankommer hållplatsen Florida 2019-07-24
BAS 224 på bron över Solheimsviken 2019-07-24
BAS 224 på Lungegårdskaien 2019-07-24. Till höger kan man ana järnvägsstationen
BAS 225 vid Lungegårdskaien 2019-07-24
BAS 227 ankommer Nonneseter utanför järnvägsstationen 2019-07-24
BAS 227 på Kaigaten 2019-07-24