Tyskland

I Tyskland finns det många spårvagnsstäder och olika vagntyper. Jag har besökt ett par av alla dessa.

Augsburg

I Augsburg har man fyra spårvagnstyper och ett hyfsat stort linjenät på 45 km och sammanlagt 5 linjer.

10 Bilder

Bad Schandau

Från staden Bad Schandau nära gränsen till Tjeckien söder om Dresden går spårvägslinjen Kirnitzschtalbahn upp längs berget till vattenfallet Lichtenhainer…

12 Bilder

Berlin

Berlin är Tysklands huvudstad och har ett stort omfattande kollektivtrafiknät, inte minst spårvagnsnätet i staden som sträcker sig långt utanför stadskärnan.…

35 Bilder

Brandenburg an der Havel

I Brandenburg an der Havel kör man med flera vagntyper i den ordinarie trafiken, dels Tatra KTNF6-B, Tatra KT4DM och Tatra KT4DMC samt Duewag MGT6D.

9 Bilder

Braunschweig

I Braunschweig har man ett par olika modeller av vagnar, b.la Alstom NGT8D och LHB GT6.

2 Bilder

Bremen

Bremen har åtta dagslinjer och tre nattlinjer och hela nätet är 121 km långt. Man har vagnar av typerna AEG GT8N, Adtranz GT8N samt Bombardier GT8N-1.

5 Bilder

Chemnitz

Chemnitz som under DDR-tiden 1953-1990 hette Karl-Marx-Stadt har två olika spårvagnsnät, dels det inne i stan med fyra linjer. Man har även ett nät med tre…

8 Bilder

Cottbus

I Cottbus kör man vagnar av typen Tatra KTNF6 som är byggda mellan 1981 och 1994. De flesta vagnarna i trafiken är byggda 1986-1988 (vagn 134-138 samt 141-150.…

13 Bilder

Dresden

I Dresden har man ett stort spårvagnsnät och dessutom en CarGoTram, dvs en godsspårvagn som kör mellan Volkswagens olika fabriker i stan.

18 Bilder

Düsseldorf

Spårvagnsnätet i Düsseldorf drivs av Rheinbahn AG och det finns sju linjer och sammanlagt 78 km stort linjenät.

10 Bilder

Erfurt

Spårvagsnätet i Erfurt är ca 42 km långt och består av fem linjer som alla möts vid knutpunkten och torget Anger.

12 Bilder

Essen

Spårvagnsnätet i Essen är ett 52 km långt nät bestående av sex linjer.

2 Bilder

Frankfurt am Main

Frankfurt am Main är en stor stad med stort spårvagnsnät uppdelat på 9 linjer på 67 km.

12 Bilder

Frankfurt an der Oder

I Frankfurt Oder kör man två vagntyper i trafiken, dels de äldre Tatra KT4DM och vagnar av typen AEG GT6M.

17 Bilder

Freiburg im Breisgau

I Freiburg im Breisgau har man ett varierande antal olika vagntyper i trafik. Den äldsta vagnen i trafik just nu är från 1982. Hela spårvagnsnätet här är 34…

39 Bilder

Gera

Gera har ett rätt litet spårvagnsnät, hela nätet är ca 18 km stort och man har några olika vagntyper i trafiken, dels Alstom NGT8G och dels ett par olika…

3 Bilder

Gotha

Spårvagnsnätet i Gotha sträcker sig dels inom tätorten Gotha men även till grannorterna Waltershausen samt Bad Tabarz.

16 Bilder

Görlitz

Görlitz ligger på gränsen till Polen bortanför Dresden och har ett mindre spårvagnsnät. Hela nätet är enbart 12 km med två linjer och man har enbart Tatra KT4DC…

9 Bilder

Halle(Saale)

Spårvagnsnätet i Halle är hyfsat stort, 87 km fördelad på 11 daglinjer och två nattlinjer. Man har just nu två vagntyper i trafik vilka jag har lagt upp i…

16 Bilder

Hannover

I Hannover kör man flera olika vagntyper i trafiken och vagnarna är av höggolvsmodell då plattformarna är höga.

13 Bilder

Jena

Spårvagnsnätet i Jena består av 5 linjer och nätet är 23 km stort och öppnade 1901. Här kör man två vagntyper i trafiken.

9 Bilder

Karlsruhe

I Karlsruhe finns det dels ett spårvagnsnät i stan men även s.k duospårvagnar som kan köras både på spårväg och det vanliga järnvägsnätet.

6 Bilder

Kassel

I Kassel finns två typer av spårvägssystem, dels det inne i stan b.la med spårvagnar av samma typ som Norrköpings M06 och dels duospårvagnar som går på det…

9 Bilder

Leipzig

Spårvagnsnätet i Leipzig är hyfsat stort med 13 linjer. Hela linjenätet är 146 km stort och man har en hel del olika vagntyper här.

23 Bilder

Magdeburg

Spårvagnsnätet i Magdeburg är 64 km långt och består av 9 linjer. Jag har uteslutande besökt stan i mörker.

7 Bilder

Mainz

Spårvagnsnätet i Mainz har fem linjer och sträcker sig 29 km. Jag har enbart besökt stan på natten i samband med ett tågbyte.

3 Bilder

Mannheim

Spårvagnsnätet i Mannheim är ett stort nät och sträcker sig även till grannorterna Ludwigshafen am Rhein samt Heidelberg.

41 Bilder

Mülheim an der Ruhr

Spårvagnsnätet här hänger i det hela ihop med Oberhausen och består av 36 km spår på tre linjer.
Jag har bara en bild än så länge från Mühlheim.

1 bild

München

München är Tysklands tredje största stad och har ett stort spårvagnsnät bestående av 11 linjer och hela linjelängden är 79 km långt.

17 Bilder

Naumburg(Saale)

Det minsta spårvagnsföretaget och tillika det minsta spårvagnsnätet med reguljär drift i Tyskland. Nätet är enbart 2,9 km långt med 9 hållplatser och man kör…

6 Bilder

Nürnberg

Spårvagnsnätet i Nürnberg är 38 km långt och består av sammanlagt fem linjer. Tidigare var linjenätet 73 km långt.

11 Bilder

Plauen

Spårvagnsnätet i Plauen som ligger i Sachsen består av sex linjer på en längd av 16 km.

11 Bilder

Potsdam

I Potsdam finns det fem ordinarie linjer och två förstärkningslinjer. Hela linjenätet här är 30 km långt.

25 Bilder

Rostock

Rostock är Tysklands nordligaste spårvagnsstad beläget vid Östersjön och här finns det ett 35 km stort spårvagnsnät med sex linjer.

13 Bilder

Schwerin

Schwerin är den näst nordligaste spårvagnsstaden i Tyskland och har enbart en vagntyp i trafiken, Bombardier SN2001 som är byggda mellan 2001-2003. Hela nätet…

21 Bilder

Schöneiche-Rüdersdorf

Denna spårväg ligger i Berlins utkanter och är 14 km långt och utgår från Friedrichshagen där också en S-bahnstation finns. Linjen går sedan genom Schöneiche…

9 Bilder

Stuttgart

Stuttgart har en s.k stadsbana som i innerstan mestadels går i tunnel. Det är en s.k snabbspårväg men har ändå beteckning U som är U-bahn, alltså tunnelbana.…

19 Bilder

Ulm

Ulm ligger i södra Tyskland i förbundslandet Baden-Württemberg och har ett spårvagnsnät på 19 km och 2 linjer.

8 Bilder

Woltersdorf

Vid Woltersdorf i utkanten av Berlin går en spårväg som förbinder Woltersdorf med S-bahnstationen vid Rahnsdorf. Första biten från Rahnsdorf går rakt genom…

10 Bilder

Würzburg

Spårvagnsnätet i Würzburg är 19,7 km långt och består av fem linjer. Spårvidden här är 1000 mm och vagnarna är breda.

10 Bilder