Ellok

Det finns tre typer av ellok i Finland vilka är Sr1, Sr2 samt Sr3. De sistnämnda loken är av typen Siemens Vectron och ska efterhand ersätta både Sr1 och Sr2.

Sr1

Finlands första elloktyp som är byggd mellan 1973 och 1995 och dessa försvinner i takt med att Sr3 ersätter dessa lok. Loken var en period röda men har nu…

22 Bilder

Sr2

Denna loktypen tillverkades mellan 1995-2003 och kommer på sikt att ersättas av nyare lok. Den tidigare färgsättningen var röd men numera är loken grönmålade.

27 Bilder

Sr3

Sr3 är VR's Vectronlok som började levereras 2017.

1 bild