Norge

Norge har tre spårvagnsstäder vilka är Bergen, Oslo och Trondheim och jag har besökt alla tre.

Bergen

Dem nuvarande spårvägen i Bergen är rätt nyöppnad, den öppnades för trafik i juni 2010 och här trafikerar man med vagnar av typen Stadler Variobahn och…

12 Bilder

Oslo

I Oslo har man i princip två vagnstyper som heter SL 79 samt SL 95. Egentligen kan man dela upp SL 79 i två, dels SL 79/I då dessa är tillverkade mellan 1982…

43 Bilder

Trondheim

I Trondheim har man sex vagnar av typen LHB GT6 i trafik och dessa är byggda 1984 och är numrerade 93-97 samt 99. Trafiken bedrivs av Boreal Norge på den s.k…

10 Bilder