Diesellok

Diesellok finns av typerna Dr16 och Dv12 i kommersiell drift av VR. Det finns även ett par andra dieselloksmodeller i Finland.

Dr16

Det finns 23 lok av denna typen i Finland och de är byggda mellan 1985-1992.

6 Bilder

Dv12

Detta är det vanligaste loket i Finland och också den äldsta loktypen som är byggd mellan 1964-1984.

7 Bilder