Katowice

I Katowice-regionen finns bland de största spårvagnsnäten sett till interurbanspårvägar i Europa, dvs spårvägar som går ut på landsbygden. Det går väldigt många linjer här med många olika vagnstyper. Jag har hittills bara besökt Katowice stad en kväll under ett tågbyte.

Alstom 116Nd

I Katowiceregionen finns det 17 vagnar av denna typen tillverkade 2000-2001.

1 bild

Duewag Pt

I Katowice-regionen finns det sex stycken av denna modellen tillverade 1972-1973.

1 bild

Konstal 105Na

Detta är en vanlig spårvagnsmodell i Polen och dessa finns i många städer i landet. I Katowice-regionen finns det 211 stycken vagnar som är tillverkade på 1970-…

4 Bilder

Modertrans Moderus Beta MF 16 AC BD

Det finns 12 vagnar av denna typen i Katowiceregionen och dessa är byggda 2015.

2 Bilder

PESA 2012N

Det finns 30 såna här vagnar i denna regionen och dessa är byggda 2013-2014.

2 Bilder