Sverige

Vi har i Sverige spårvagnar i Göteborg, Lund, Norrköping och Stockholm i reguljär drift. Museispårvägar finns i Malmköping och i Malmö.

Göteborg

I Göteborg finns Sveriges största spårvagnsnät med många linjer och vagnstyperna i trafik just nu är M28, M29, M31 samt M32 i trafik. En ny vagntyp, M33 är…

216 Bilder

Lund

Lund är Sveriges fjärde spårvagnsstad som också har det nyaste spårvägssystemet i Sverige. Spårvägen här har byggts mellan 2017-2020 och första provkörningen av…

142 Bilder

Malmköping

Spårvägen i Malmköping bedrivs av Svenska Spårvägssällskapet som är en förening för bevarande av gamla spårvagnar i Sverige.
I Malmköping finns det vagnar från…

24 Bilder

Malmö

Malmös spårväg består av en museilinje mellan Banérskajen-Stadsbiblioteket/Bastionen. Trafiken utförs ideellt av Svenska Spårvägssällskapets Malmöavdelning.…

9 Bilder

Norrköping

Norrköping är Sveriges andra största spårvagnsstad sett till hur stort linjenätet är. Man har i trafik vagnar av typen M06 samt M97. Tidigare var även M67K…

171 Bilder

Stockholm

Stockholm hade fram till 1960-talet ett omfattande spårvagnsnät i staden men i nutid finns det "enbart" fyra spårvägssystem i Stockholm vilka är Lidingöbanan,…

267 Bilder