Stockholm 2006-12-09—2022-06-18

Stockholms tunnelbana är 110 km långt men håller just nu på att byggas ut med ytterligare linjer. Nuvarande linjer är grön, röd och blå men i framtiden tillkommer även gula linjen till Arenastaden.

C2

C2 tillverkades mellan 1949-1961 och idag finns ett tågsätt (2182 - 2415 - 2208) + en vagn (2417) kvar hos Stockholms Spårvägsmuseum.

8 Bilder

C6H

Denna vagntyp är den nu äldsta typen som rullar i Stockholms tunnelbana. Vagnarna är tillverkade mellan 1970-1974.

39 Bilder

C14H

Den näst äldsta vagntypen i Stockholms tunnelbana. Dessa är tillverkade mellan 1985-1989.

13 Bilder

C15

C15-vagnarna är tillverkade 1985 och numrerade 1260-1273.

1 bild

C20

Den vanligaste vagntypen i Stockholms tunnelbana. Dessa är numrerade 2001-2270 och är tillverkade mellan 1997-2004.

46 Bilder

C30

C30-vagnarna håller i skrivande stund på att levereras till Stockholms tunnelbana och ska det ska levereras totalt 96 vagnar av denna typen.

24 Bilder