Tammerfors

Spårvägen i Tammerfors invigdes i augusti 2021 och därefter startades den riktiga trafiken i systemet.

Före byggandet

I Tammerfors håller man just nu på att bygga spårväg som beräknas var klar 2021. Än så länge har jag enbart bilder före man började bygga. Samtliga bilder är…

9 Bilder

Efter trafikstart

Bilder tagna efter trafikstarten.

17 Bilder