Magdeburg

Spårvagnsnätet i Magdeburg är 64 km långt och består av 9 linjer. Jag har uteslutande besökt stan i mörker.

Alstom NGT8D

Det finns 58 vagnar av denna modell i Magdeburg och de är byggda mellan 1999-2002 samt 2012.

6 Bilder

LHB NGT8D

Vagntyp byggd mellan 1994-1996 och finns i 25 exemplar i Magdeburg.

1 bild