Norrköping

Norrköping är Sveriges andra största spårvagnsstad sett till hur stort linjenätet är. Man har i trafik vagnar av typen M06 samt M97. Tidigare var även M67K vanliga och under en period vagnar av typen M98.

M06

Vagntypen M06 började levereras till Norrköping under 2006 med tre vagnar följt av tre stycken 2007 och sedan dröjde det fram till 2011-2012 då ytterligare ett…

42 Bilder

M11

Dessa vagnar var av typ Tatra T6A2M och kom till Norrköping runt 2010-2011 men kördes inte alls länge i trafiken utan slopades ganska fort.

3 Bilder

M67K

Vagnarna är levererade mellan 1966-1967 som M67 men är ombyggda till M67K av Kockums mellan 1995-1996. Dessa var i trafik fram till runt 2012 då de slopades.

33 Bilder

M97

M97-vagnarna hette ursprungligen M94 när de kom till Norrköping från Tyskland 1994. De hade tidigare rullat i Duisburg. Vagnarna byggdes senare om till M97 med…

49 Bilder

M98

En låggolvsvagn som tidigare har rullat i Bremen (vagn 21 som numera är tillbaka där), vagn 22-24 har tidigare rullat i München. Den första vagnen av denna…

18 Bilder