Stationsmiljöer

Här visar jag bilder av olika stationsmiljöer som de ser ut idag eller har sett ut tidigare. Albumet kommer att uppdateras med nya bilder efter hand. Än så länge är det enbart ett fåtal platser med.

Eksjö

Eksjö stationsområde genomgick en upprustning och ombyggnad mellan 2006-2007. Här visar jag lite bilder på hur det såg ut före och efter ombyggnaden.

11 Bilder

Karlberg pendeltågsstation

Karlberg pendeltågsstation stängde för resande under natten mot den 10 juli 2017 när Citybanan öppnade. Den närmaste stationen från Karlberg nu är Stockholm…

20 Bilder

Kiruna gamla station

Kirunas gamla järnvägsstation var i bruk från 1915 då den byggdes fram tlill den 30 augusti 2013 då man la om järnvägen i en ny sträckning utanför Kiruna och…

40 Bilder

Landskrona gamla station

När den nya delen av Västkustbanan utanför Landskrona stod klar 2001 så slutade persontågen att köra in till Landskrona gamla station. Dock har det förekommit…

5 Bilder

Ljung

Ljung är belägen på banan mellan Herrljunga och Borås och fram till den 19 juli 2021 så sköttes tågklareringen här manuellt av en lokaltågklarerare när…

25 Bilder

Trelleborg C före och efter ombyggnationen

Trelleborg C har genomgått en ombyggnad av stationsområdet i samband med att Pågatågstrafiken startade dit i december 2015.

33 Bilder

Tungelsta före och efter ombyggnaden

Tungelsta på Nynäsbanan genomgick en ombyggnad av stationsområdet under åren 2015-2016 i samband med att man byggde dubbelspår söderut mot Hemfosa. Här bilder…

50 Bilder

Vega station under uppbyggnad

Vegas nuvarande pendeltågsstation mellan Skogås och Handen på Nynäsbanan i södra Stockholm började byggas 2015 då ett första spadtag togs på platsen och fram…

54 Bilder