Warszawa

Warszawa är Polens huvudstad och tillika den staden med stört spårvagnsnät i Polen. Likt övriga Polen så har man många olika modeller i trafik i staden. Många modeller är snarlika men har fått ändelser som Na, N, Ne osv beroende på hur de är byggda/ombyggda.

FPS 123N

Denna vagntyp finns det 30 st av i Warszawa och de är byggda mellan 2006-2007.

1 bild

Konstal 105N2k/2000

Denna vagntypen finns det 62 st av i Warszawa.

1 bild

Konstal 105Na

Konstal 105Na är en väldigt vanlig vagntyp i Polen och den finns i många polska städer. i Warszawa finns det 163 stycken varav 161 är i trafik.

5 Bilder

Konstal 105Nb/e

Det finns bara fyra vagnar av denna typen i trafik ö.h.t som är byggda 1994 och dessa är numrerade 1383, 1387-1389

1 bild

Konstal 105Ne

18 vagnar av denna typen finns i trafik i Warszawa och de är byggda 1993.

1 bild

Konstal 105Nf

Det finns 44 vagnar av denna typen i Warszawa som är byggda 1994-1995.

1 bild

PESA 120N

15 vagnar av denna typen finns i trafik i Warszawa coh de är byggda 2007.

1 bild

PESA 120Na

Man har 180 vagnar av denna typen i trafik i Warszawa och de är byggda 2010-2013.

4 Bilder

PESA 128N

Av denna modell finns det 50 stycken i Warszawa och de är byggda 2014-2015.

1 bild