Łódź

Łódź har ett stort spårvagnsnät som Polens tredje största stad och jag besökte den i februari/mars 2019 i samband med att linje 43 ut till Lutomiersk lades ned. I Łódź finns en hel radda olika vagnstyper i trafik, några har sedan jag var där slopats men de flesta går kvar. Jag har delat upp sidorna på resp. vagnstyper.

Bombardier Cityrunner

I Łódź har man 15 vagnar av typen Bombardier Cityrunner som är tillverkade i regel 2002 utom vagn 1201 som är tillverkad 2001. Vagnarna är numrerade 1201-1215.

4 Bilder

Duewag GT6

Denna vagnstypen är tillverkad mellan 1963 och 1967 och har tidigare rullat främst i Tyskland men även i b.la Österrike. Vagn 1038 är numera museivagn och målad…

19 Bilder

Duewag GT8NF

I Łódź finns 11 vagnar av typen Duewag GT8NF varav 10 är i drift. Dessa har en mellanvagn och är byggda mellan 1962-1964.

1 bild

Duewag M6S

Man hade i Łódź 12 vagnar av typen Duewag M6S och numera är samtliga vagnar av denna typen slopade i Łódź.

15 Bilder

Duewag M8CN

Man har här 12 stycken vagnar av typen Duewag M8CN som tidigare har rullat i Bielefeld, Tyskland. Dessa vagnar är byggda mellan 1982-1983 och man har i Łódź…

1 bild

Duewag MGT6D

Dessa låggolvsvagnar är byggda mellan 1993 och 1994 och i Łódź har man 25 vagnar av denna typen som tidigare rullat i Bochum, Tyskland och vagnarna har…

3 Bilder

Konstal 805Na

Detta är en vanlig spårvagnstyp över hela Polen och i Łódź finns det 155 vagnar av denna typen i trafik som är byggda mellan 1978 och 1990 i olika omgångar.

15 Bilder

Konstal 805NaND

I Łódź finns det 71 vagnar av typen Konstal 805NaND som är en ombyggnad av Konstal 805Na.

8 Bilder

KonstalMPK 805N-M14

Det finns 15 vagnar av denna modell i staden och de är ombyggda från Konstal 805Na år 2015.

1 bild

PESA 122

I Łódź har man 10 vagnar av typen PESA 122 som är tillverkade 2007.

3 Bilder

PESA 122NaL

Man har även i Łódź en nyare vagntyp av modell PESA 122NaL, sammanlagt 34 stycken som är tillverkade 2015 samt 2018.

3 Bilder

Linjebilder

Ett par linjebilder tagna längsmed den nu nedlagda sträckan från Konstantynów och Lutomiersk där trafiken lades ned i början av mars 2019 och ersattes av…

6 Bilder