Oslo

I Oslo har man i princip två vagnstyper som heter SL 79 samt SL 95. Egentligen kan man dela upp SL 79 i två, dels SL 79/I då dessa är tillverkade mellan 1982 och 1983. SL 79/II är tillverkade 1989-1990. Den nyare modellen SL 95 är byggd 1999-2000. Trafiken bedrivs av Sporveien AS (tidigare AS Oslo Sporveier, OS).

SL 79/I

Denna vagnstypen tillverkades från 1982 till 1983 och har nummerserie 101-125.

15 Bilder

SL 79/II

Denna vagnstyp tillverkades mellan 1989-1990 och finns i nummerserien 126-140.

8 Bilder

SL 95

SL 95 är den just nu senaste vagnstypen i Oslo spårvägstrafik. Dessa vagnar är numrerade mellan 141 och 172. De är byggda mellan 1999-2000.

20 Bilder