Odense

I Odense har man liknande vagntyp som i Århus, dvs vagnar av typen Stadler Variobahn tillverkade 2020.
Vagn 01 längs Vestre Stationsvej 2022-09-29
Vagn 01 och 12 vid ena ändhållplatsen Hjallelse station 2023-05-14
Vagn 01 längs Hjallesegade 2023-05-14
Vagn 02 mellan hållplatserna Albani Torv och ODEON 2022-09-29
Vagn 03 strax vid hållplats Kongensgade 2022-09-29
Vagn 04 efter hållplats Albani Torv 2022-09-29
Vagn 05 på Østre Stationsvej 2022-09-29
Vagn 07 längs Østre Stationsvej 2022-09-29
Vagn 07 mellan ODEON och Albani Torv 2022-09-29
Vagn 07 ankommer ändhållplats Hjallese station 2023-05-14
Vagn 08 längs Østre Stationsvej strax före Odense Banegård 2022-09-29
Vagn 09 vid Odense Banegård (järnvägsstationen) 2022-09-23
Vagn 09 har just lämnat hållplats ODEON 2022-09-29
Vagn 11 på Østre Stationsvej 2022-09-29
Vagn 13 längs Østre Stationsvej 2022-09-29
Vagn 13 vid Odense Banegård 2022-09-29
Vagn 16 längs Østre Stationsvej 2022-09-29
Vagn 16 närmar sig hållplats ODEON 2022-09-29