Stockholm

Stockholm hade fram till 1960-talet ett omfattande spårvagnsnät i staden men i nutid finns det "enbart" fyra spårvägssystem i Stockholm vilka är Lidingöbanan, Nockebybanan, Tvärbanan och Spårväg City, även kallad linje 7 som går ut till Djurgården. Därtill tillkommer Djurgårdslinjen som är museilinjen ut till Djurgården vilken körs på samma spår som Spårväg Citys ordinarie trafik.

Djurgårdslinjen

Djurgårdslinjen är den museilinje som trafikeras normalt mellan Norrmalmstorg och Skansen/Waldermarsudde. För den reguljära trafiken på linje 7 har jag lagt in…

30 Bilder

Lidingöbanan

På Lidingöbanan trafikerade fram till juni 2013 de s.k "Ängbyvagnarna" littera A30B + B30B men sedan trafiken drog igång igen 2015 så trafikeras istället banan…

86 Bilder

Nockeby/Tvärbanan

Jag väljer att visa bilderna från dessa båda banor här på samma sida istället för att dela upp dessa var för sig. Banorna trafikeras med vagnar av modellerna…

79 Bilder

Spårväg City, linje 7

Spårväg City invigdes i augusti 2010 och då gick linjen mellan Sergels torg och Waldermarsudde. Efter arbeten med tätskikt runt Sergels torg så kunde man…

72 Bilder