London/Croydon

Londons spårvagnsnät kallas Tramlink och återfinns i södra delen av staden med vagnar av typen Bombardier CR-4000 som är byggda 1998-2000 samt 2011-2016.
Vagn 2531 vid Phipps Bridge 2017-10-21
Vagn 2543 ankommer Phipps Bridge 2017-10-21